Employer Branding (2): Het nieuwe employer brand

Arbeidsmarktnieuws

Hoe haal je als werkgever de grootste talenten binnen? En hoe behoud je die? Vrijwel alle organisaties passen hiervoor in meer of mindere mate Employer Branding toe. De term is waarschijnlijk dan ook bij iedereen die werkzaam is in arbeidsmarktcommunicatie bekend. Aan de hand van het boek ‘Bouwen aan het nieuwe employer brand’ gaat NRC Carrière terug naar de basis. In een serie artikelen bieden we concrete handvaten die je kunt toepassen in de praktijk.

Vorige keer bespraken we de definitie van Klassieke Employer Branding. Deze definitie biedt goede bouwstenen, maar sluit niet altijd even goed aan bij de praktijk. De schrijvers van het boek pleiten daarom voor het Nieuwe Employer Branding, dat zij als volgt definiëren:

“Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van(potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het  aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.”
(Bron: Bouwen aan het nieuwe employer brand)

In deze definitie zitten een aantal sleutelbegrippen die we in het klassieke employer branding nog niet terug hebben gezien.

Authentiek
Authenticiteit gaat om een eerlijk, echt en origineel (lees van origine) beeld van de werkgever en haar werknemers. Het gaat om de spiegeling, de reflectie van de identiteit, de ziel van de organisatie. Zulke oprechte communicatie die een representatief en eerlijk beeld geeft van de werkgever is geloofwaardig en zelfselecterend.

Onderscheidend
Het woord ‘onderscheidend’ betekent volgens Van Dale onder andere ‘in positieve zin opvallen, herkennen en verschillen’. Doorvertaald naar employer branding moet een werkgever dus herkenbaar zijn en in het oog springen, verschillen van de anderen (niet inwisselbaar of kopieerbaar zijn) en positief opvallen. Kortom: doe iets wat een ander niet doet, zeg iets wat een ander niet zegt, claim iets wat een ander niet claimt.

Verkrijgen en behouden van de voorkeurspositie in de mindset
Employer branding gaat over het beeld dat interne en externe doelgroepen hebben van jou als werkgever. De mindset wordt gevormd door de som van alles waar men aan denkt bij de werkgever. En deze som (alle negatieve en positieve punten bij elkaar) moet zo positief mogelijk uitvallen om een sterk employer brand te zijn. Daarnaast gaat het niet alleen over het realiseren van een plek in de mindset van uw doelgroepen, maar ook om het behouden van die plek. Dat maakt dat employer branding een continue activiteit is.

(Potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders
Employer branding is niet alleen gericht op potentiële medewerkers, maar juist ook op de huidige medewerkers. Zij vormen de identiteit van de organisatie en de identiteit is het vertrekpunt voor employer branding. Daarnaast spelen bij sommige doelgroepen de beïnvloeders een belangrijke rol. Denk daarbij aan jongeren die door hun ouders worden gewezen op een vacature in het huis-aan-huisblad bijvoorbeeld. Of aan leraren die een scholier wijzen op een specifieke werkgever waar hij/zij aan de slag kan.


Lees ook

loading...