Waarom NRC geen CPM-tarifering hanteert voor haar printtitels

Over NRC

NRC stapt niet over op CPM-tarieven voor haar printtitels
Sinds ruim een jaar is er veel te doen over de prijsstelling van printmedia in de markt. Want rekenen we traditiegetrouw af per millimeter of doen we dat op bereik x 1000 personen zoals dat online al jaren gebeurt? NRC kiest er vooralsnog voor om niet over te stappen naar CPM-tarifering voor de printtitels, maar waarom niet?

Eerst even wat achtergrondinformatie…
De wens in de markt groeit om niet alleen het bereik in print maar ook het bereik onder digitale lezers goed inzichtelijk te krijgen. Alleen zo is het mogelijk om een exact beeld te krijgen van het volledige bereik van mediamerken. NOM bevindt zich in een transitiefase en is bezig om de onderzoeken NOM Print Monitor en het nieuwe Nederlands Online Bereiks Onderzoek (NOBO) aan elkaar te koppelen. Door het reorganiseren van het onderzoek is er een trendbreuk ontstaan, waardoor er geen volledig bereik van mediamerken kan worden gegeven.

De huidige vraagstelling binnen de NOM Print Monitor is zo ingericht dat als een respondent aangeeft van een bepaalde titel géén papieren versie gelezen te hebben – maar wel de digitale – dan wordt die persoon niet meegenomen in de berekening van gemiddeld bereik. Per titel is dus weliswaar nu wel bekend welk percentage lezers alleen de printversie leest, welk percentage lezers digitaal leest en welke lezers een combinatie toepassen, echter, we hebben nog geen inzage in het gemiddelde bereik van lezers die enkel digitaal lezen.

In deze tabel is te zien, op totaalbereik, op welke manier de lezer de content tot zich neemt; papier, de combinatie van papier en digitaal of enkel digitaal.

De lezer digitaliseert en NRC digitaliseert succesvol mee
Het aantal digitale gebruikers van NRC groeit, in bovenstaande afbeelding is te zien dat nrc.next met 28% het hoogste aantal digitale lezers heeft t.o.v. de andere dagbladen. Echter, deze lezers zijn niet meegenomen in de vervolgvragen van de NOM Print Monitor en zodoende niet meegerekend in het gemiddelde bereik.

Nog geen CPM-tarifering
Omdat een substantieel deel van het bereik van NRC nog niet is opgenomen in de bereikcijfers, hebben we momenteel nog niet een volledige weergave van de werkelijkheid. De digitale lezer wordt vooralsnog uitgesloten in de bepaling van gemiddeld bereik. Dit is de reden dat NRC nog niet de overstap maakt naar CPM-tarifering. NRC wil transparant zijn en biedt nu al het hoogste selectieve bereik bij AB1 én hoog engagement, wat resulteert in impact bij AB1. Medio 2016 wordt de eerste editie van NOBO verwacht en dan zal NRC Media opnieuw stelling innemen.

Interesse in impact bij AB1? Bekijk hier de facts&figures van de AB1 doelgroep.


Lees ook

loading...