Utrecht

Beleidsmedewerker recreatie en water

15.03.2024
 • WO
 • 2-5 jaar
 • Vast

Provincie Utrecht

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een

Beleidsmedewerker recreatie en water
32 - 40 uur | Schaal 11 | Bepaalde tijd met intentie tot vast

Pak jij het roer in handen voor (water)recreatie?

Wat ga je doen?
Voor het cluster recreatie en toerisme zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker voor:

 • Het beleid op vaarwegen. Je coördineert de provinciale rol ten aanzien van de Utrechtse vaarwegen. Dit is een nieuwe functie in de organisatie. Je begint dan ook met het opstellen van een visie op de provinciale rol en inhoudelijke ambities. Je werkt daarin vanzelfsprekend nauw samen met de collega’s vanuit beleidsvelden water, mobiliteit en natuur. Je versterkt daarbij de samenwerking met de waterschappen en andere partners, ook met het oog op de financiële afspraken over het vaarwegbeheer. Je bent verantwoordelijk voor de input van de vaarwegparagraaf in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van vaarwegbeleid, waar een integrale visie op de Eem een onderdeel van vormt. Je stelt een beleidskader op voor vaarwegen/waterwegen Je voert de voorbereiding, implementatie en evaluatie van het beleid uit. Advisering aan de Gedeputeerde, GS en PS over de ontwikkelingen en de te nemen vervolgstappen, inclusief de financiële verantwoording horen hierbij.
 • Recreatie-projecten: Je bent eerste aanspreekpunt op het gebied van de waterrecreatie en de projecten die hieronder vallen. Je adviseert in gebiedsprogramma’s voor de transitie in het landelijk gebied en daaruit voortkomende uitvoeringstrajecten. Je brengt de recreatiewensen in bij uitvoering van het Utrechtse programma Groen Groeit Mee, het programma Mooie en veilige Lekdijk en bij ontwikkelingen inzake het Eemmeer

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, door opleiding of ervaring. Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met het beleidsterrein Recreatie en Toerisme en gebiedsontwikkelingen. Je hebt aantoonbare ervaring met beleidsprocessen bij de overheid (denk aan: zelf schrijven beleidsadviezen, evaluaties).
 • Je bent politiek en bestuurlijk sensitief, hebt gevoel voor politieke verhoudingen. Je kunt en durft te pionieren. Je bent een verbinder, gericht op samenwerken; je kunt je verplaatsen in de belangen van je gesprekspartners. Je bent initiatiefrijk, met lef en overtuigingskracht wanneer nodig.
 • Je bent communicatief, in staat om provinciale standpunten uit te dragen zowel intern als extern. Je acteert proactief, bent besluitvaardig en zelfstandig. Je hebt gevoel voor verhoudingen, bent bestuurlijk sensitief. Je bent omgevingsbewust en een echte netwerker. Je bent optimistisch en empathisch van karakter.

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van maximaal € 5.564,56 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 11);
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • een goede pensioenopbouw;
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar;
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Charlotte de Lange, Teamleider Cultuur Erfgoed en Recreatie, telefoon 06 11583729.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana Nour Eddin, adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon 06- 25778981 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan via onze sollicitatiepagina.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein Stedelijke Leefomgeving
Vanuit het Domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, recreatie en toerisme, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Energietransitie, Gezonde Leefomgeving, Programma Recreatie en Toerisme en het Sportakkoord.

Team Cultuur, Erfgoed en Recreatie (CER)
Het team CER is een team van zo’n 45 collega’s, verdeeld over drie clusters, Cultuur, Erfgoed en Recreatie-toerisme-sport. In het cluster Recreatie, Toerisme en Sport zetten we in op een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van recreatie, toerisme en sport. Wij werken samen met partners aan voldoende en gevarieerd recreatieaanbod, dat aansluit op de vraag. Hierbij concentreren wij ons op regionale en bovenregionale functies en activiteiten voor een breed publiek. Denk bijvoorbeeld aan recreatiegebieden en routenetwerken. Vanuit toerisme zetten we samen met onze partners in op bestemmingsmanagement waarbij toerisme geen doel is maar een middel om bij te dragen aan de brede welvaart. Meer informatie over wat we op het gebied van recreatie en toerisme doen is te vinden in ons Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022-2025.

Op het gebied van sport werken wij met de overheden en andere partners samen in het Provinciaal Sportakkoord. De provincie heeft met sport een drietal ambities: Sport in de openbare ruimte, duurzame sport en inclusieve sport. Hiermee willen we bijdragen aan het provinciale beleidsdoel om te komen tot een veilige en gezonde leefomgeving.

De drie clusters (Cultuur, Erfgoed en Recreatie) werken vaak samen. Dat biedt kansen voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving enerzijds en het daarbij betrekken van cultuur en erfgoed anderzijds. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met andere provinciale beleidsvelden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

maximaal € 5.564,56

Gewenste uren (Min-Max)

32 - 40