Oss

Directeur

Professionaliseert vanuit een solide basis

18.04.2024
 • HBO
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast

Volksuniversiteit Oss

Functieomschrijving

FUNCTIE
De directeur is verantwoordelijk voor de algehele aansturing van de organisatie en haar medewerkers op de werkvloer. De directeur is belast met de ontwikkeling, de vaststelling en de uitvoering van het beleid voor de algehele organisatie. De directeur is onder verantwoording van het bestuur belast met leidinggevende taken betreffende de organisatie, het personeel, de cursusprogrammering, zakelijke maatwerktrainingen en de algehele promotie van VUOss.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers te begeleiden, instrueren en motiveren waar nodig;
 • Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen de organisatie, voert wervings- en selectiegesprekken, signaleert hiaten en informeert het bestuur over urgente zaken;
 • Houdt functioneringsgesprekken en doelengesprekken en is verantwoordelijk voor het aannemen en ontslaan van medewerkers;
 • Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot volwasseneducatie in de markt en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe activiteiten;
 • Vertaalt het strategisch beleid naar specifieke doelstellingen, draagt deze uit, stuurt hierop binnen de organisatie, evalueert deze en koppelt terug naar het bestuur;
 • Stelt beleidsplannen en rapportages op en overlegt deze met het bestuur;
 • Zorgt dat één ieder haar werk goed kan uitvoeren en koopt hiertoe materiële voorzieningen indien nodig;
 • Lost indien nodig calamiteiten op met klanten;
 • Gaat (externe) overleg- en samenwerkingsvormen aan, neemt hieraan deel of delegeert dit en bewaakt de uitvoering hiervan;
 • Stelt jaarlijks de begroting op en geeft een schriftelijke toelichting op de jaarrekening middels een jaarverslag;
 • Bewaakt de algehele financiën, overlegt op frequente basis met de accountant en penningmeester/voorzitter;
 • Onderhoudt externe contacten met (culturele) organisaties;
 • Neemt deel aan het taalnetwerkoverleg in Oss en sluit aan bij overleggen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering;
 • Onderhoudt contacten met andere Volksuniversiteiten en sluit aan bij het landelijk overleg van branche organisatie Cultuur Connectie.

Functie-eisen

PROFIEL
De directeur gaat leiding geven aan een klein team van bevlogen professionals. In de snel veranderende samenleving wil VUOss wendbaar zijn en blijven. De noodzaak tot voortdurende doorontwikkeling van organisatie, werkprocessen en dienstenaanbod etc. is gewenst. De directeur zet mensen en middelen zo in dat doelstellingen worden gerealiseerd. VUOss ambieert een stevigere rol in het sociaal-, maatschappelijke en culturele werkveld. Impact leveren, zichtbaar zijn en er toe doen.

Meer netwerken, meer samenwerkingsverbanden aangaan, verhogen van de naamsbekendheid waardoor er meer vraag vanuit de samenleving komt. Het vraaggericht werken zal een grotere focus krijgen dan het aanbodgericht werken.
De directeur neemt het initiatief om met voorstellen te komen hoe visie, missie en strategie worden gerealiseerd en maakt daartoe beleid en stelt kaders op. Om de implementatie succesvol te maken worden medewerkers betrokken en meegenomen, wordt richting gegeven en iedereen gestimuleerd om hier aan bij te dragen.

 • Hbo/academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis van organisatie- en financieel beleid;
 • Affiniteit met opleiden, trainen, cursussen of educatie;
 • In staat om een heldere visie en strategie te ontwikkelen om de organisatiedoelen te realiseren;
 • Affiniteit met en kennis van marketing en communicatie;

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

 • Leider, stimuleert, neemt mensen mee, empathisch, geeft vertrouwen, respectvol;
 • Geeft richting, is doortastend en consequent;
 • Besluitvaardig;
 • Hands-on;
 • Ondernemend, analytisch vermogen en oplossingsgericht;
 • Proactief, initiatief, signaleert kansen;
 • Onderhouden van netwerk en klant contacten;
 • Klantvriendelijke, correcte mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Commerciële vaardigheden;
 • Nieuwsgierig.

Bedrijfsomschrijving

VUOss richt zich als maatschappelijke organisatie voor non-formele volwasseneneducatie op het ondersteunen aan ‘een leven lang leren met plezier’. Het motto van VUOss! Het werkgebied van VUOss betreft de gemeenten Oss, Maashorst en Bernheze.
VUOss is sinds 1970 actief met sterke wortels in de regio en biedt een kwalitatief en breed aanbod voor zowel de persoonlijke als zakelijke ontwikkeling. Met kernwaarden als laagdrempelig, flexibel, persoonlijk, eigentijds en professioneel is VUOss er voor iedereen, ongeacht vooropleiding of achtergrond. VUOss biedt een breed aanbod van cursussen, trainingen, workshops en lezingen die worden begeleid door tientallen deskundige docenten.
VUOss maakt als zelfstandige stichting met vestigingen in Oss en Uden deel uit van een landelijk netwerk van onderwijs voor volwassenen.

Missie, visie
VUOss levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling, het welzijn, de integratie en participatie van (jong)volwassenen in de gemeente Oss en directe omgeving.

VUOss stimuleert leren en ontmoeten door een eigen aanbod én door sterke verbindingen te maken met het aanbod van andere partijen die een bijdrage leveren aan de realisatie van de missie. Vanuit vier rollen: dé bijscholer, hét onderwijsloket, dé ambassadeur en dé netwerkorganisatie.

Ga voor meer informatie naar https://volksuniversiteitoss.nl

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6J9K_fX-m2Y
https://www.youtube.com/watch?v=jZp_maa6Nlg

Plaats in de organisatie
De directeur rapporteert aan het stichtingsbestuur en geeft direct leiding aan zes medewerkers van VUOss, waar onder twee cursus coördinatoren (regulier en maatwerk), een relatiemanager en administratief medewerkers.

Meer informatie

VOLKSUNIVERSITEIT OSS BIEDT U
Een uitdagende functie. Het betreft een part time functie van 28-30 uur per week. Inschaling conform schaal 13 van de cao kunsteducatie.

Iedereen die zich herkent in bovenstaand profiel wordt uitgenodigd te solliciteren via www.beljonwesterterp.nl