Tilburg

HR-manager

Stevige persoonlijkheid en ervaren verandermanager

06.03.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast

Diamant-groep

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie
De hr manager rapporteert aan de manager Bedrijfsvoering. Vanuit de onafhankelijke rol van de manager is er echter ook een rechtstreekse lijn naar de directeur.
De hr afdeling is sinds 1 december jl. gecentraliseerd. Om met voldoende focus te kunnen werken aan de verdere doorontwikkeling en professionalisering van de centrale hr afdeling is voor 2024 een teamleider HR Advies & Services toegevoegd. Deze teamleider stuurt de subafdelingen HR Servicedesk,
Salarisadministratie en Payroll & P-detachering (circa 15 p) aan en zorgt voor verdere uitwerking van het click call face concept. De hr manager geeft daarmee leiding aan de teamleider HR Advies & Services en de sub-afdelingen GBI (Gezondheid Begeleiding en Inzetbaarheid) en de HR Academy (ontwikkel afdeling). In totaal zijn 25-30 medewerkers werkzaam op de afdelingen die werken volgens de principes van zelfsturing.

FUNCTIE
Met de herinrichting van de hr afdeling en de hr agenda (HR24) ligt er een stevige opgave op het gebied van teamvorming binnen de afdeling. Daarnaast liggen er volop opgaves op het gebied van:

 • Strategisch hr beleid
 • Strategische Personeelsplanning
 • Ziekteverzuim
 • Managementrapportages
 • Het ontwikkelen en positioneren van de HR Academy
 • Leiderschap
 • Onboarding
 • Branding
 • Organisatieontwikkeling
 • Cultuur
 • Ontwikkeling van medewerkers
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Et cetera

De hr manager geeft actief leiding aan de afdeling hr van de Diamant-groep en is in staat om medewerkers te coachen zonder het werk uit handen te nemen en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en het tonen van eigenaarschap.

De hr manager adviseert, ondersteunt en begeleidt het management en leidinggevenden op het vakgebied van hr, Organisatieontwikkeling en Verandermanagement. De hr manager signaleert, initieert en vertaalt vanuit een onafhankelijke positie Diamant-groep breed het strategisch en tactisch HR beleid, en draagt hierdoor bij aan de strategie en organisatieontwikkeling van de Diamant-groep. Fungeert voor het mt als sparringpartner, als organisatieadviseur en verandermanager. Informeert en adviseert het mt gevraagd en ongevraagd ten aanzien van hr-aangelegenheden. Is verantwoordelijk voor het aansturen, professionaliseren en door ontwikkelen van de afdeling hr waarbij de kwaliteit en kwantiteit voorop staat.

Functie-eisen

PROFIEL
De transitie die in gang is gezet binnen de Diamant-groep vraagt om een stevige, onafhankelijke manager die het leuk vindt om met veel veranderopgaves tegelijkertijd bezig te zijn. Iemand die deze opgave bij voorkeur al een keer eerder heeft gedaan en het leuk vindt om deze ervaring toe te passen bij een werk- en ontwikkelbedrijf.
Je bent nauw betrokken bij de strategische koers en de doorvertaling daarvan naar hr. Je levert een structurele bijdrage aan de continue doorontwikkeling van de gehele organisatie én de eigen afdeling. Je treedt op als sparringpartner van directie en managers op het brede hr-terrein, op zowel strategisch als tactisch niveau. Strategische opgaven van de organisatie vertaal je naar hr-doelstellingen en je stuurt op de realisatie hiervan binnen de afdeling of breder in de organisatie. Vanuit een duidelijke, eigen visie op het hr-vak heb je focus op (de mensen van) HR, waardoor de afdeling HR leidend wordt in het maken en onderhouden van eigentijds beleid en het op slagvaardige wijze met state-of-art instrumentarium uitvoeren daarvan. Je bent eigenaar van een breed HR-programma en zorgt in samenspel met de medewerkers van de afdeling hr voor een slagvaardige, gedragen en goed geborgde uitvoering daarvan.

Leiderschap
Je werkt vanuit vertrouwen en stimuleert een prettige en veilige werkomgeving. Je hebt oprechte aandacht voor je medewerkers. Je spreekt met hen duidelijk doelen en resultaten af en geeft hen de ruimte om deze te realiseren. Je inspireert je mensen, laat voorbeeldgedrag zien, coacht, motiveert en daagt medewerkers uit om via samenwerking doelstellingen te realiseren en om organisatie en medewerkers verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Je geeft constructieve feedback en stuurt waar nodig bij, waarbij je voortdurend overzicht en focus houdt op de te behalen resultaten. Van nature ben je een verbinder en weet dit bewust in te zetten om samenwerking te stimuleren in woord en daad. Je hebt een verbindende, maar ook directe manier van communiceren, je “zegt wat je doet en doet wat je zegt” is daarbij de kern.
In deze functie gaat het uiteindelijk meer om de persoon en staat de Diamant-groep nadrukkelijk open voor iemand van buiten de sector.

Vernieuwen en verbeteren
Je stuurt de hr-transitie aan, zorgt ervoor dat er binnen de hr afdeling een teamgevoel ontstaat, zorgt voor verdere professionalisering en voor het ontwikkelen van verandervermogen richting de gewenste cultuur. Je brengt de ontwikkelingen van al die mooie talenten steeds beter in beeld voor interne sturing en externe verantwoording. Je stimuleert kennisontwikkeling en innovatie en ziet toe op borging in de goedwerkende processen. Je anticipeert op ontwikkelingen, veranderingen en innovaties, zet deze om in voorstellen tot nieuwe vormen van dienstverlening c.q. werkwijzen.

FUNCTIE EISEN

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis van en ruime ervaring met verandertrajecten.
 • Meerjarige relevante leidinggevende werkervaring binnen het vakgebied HRM in een complexe organisatie.
 • Een toegankelijke gespreks- en sparringpartner voor het management en collega’s.
 • Beschikt over een stevige persoonlijkheid met overtuigings- en daadkracht.
 • Aantoonbare ervaring met het positioneren, ontwikkelen en aansturen van een hr–afdeling.
 • Deskundig op het gebied van organisatieontwikkeling en -verandering in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Moeiteloos kunnen schakelen tussen verschillende niveaus en stakeholders.
 • Maatschappelijk en sociaal betrokken en bewogen, iemand die ‘zich hard wil maken voor de doelgroep’.
 • Projectmatig werken, programmamanagement.
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Veranderkundige kennis.
 • Innovatief en tegendraads kunnen denken.
 • Proactief en responsief.
 • Kennis van en ervaring met:

o Management- en besturingsprocessen.
o Werkprocessen en systemen (HR en salaris).
o Vakinhoudelijke kennis op het gebied van HR en salarisadministratie.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

 • Coachend leidinggevende die medewerkers kan inspireren en motiveren en hen ruimte geeft voor ontwikkeling.
 • Een boegbeeld en een ‘mensenmens’ die enerzijds zeer duidelijk is en keuzes durft te maken en anderzijds warmte richting medewerkers uitstraalt; een inspirerende, bezielende leider.
 • Bereikt doelen op basis van authenticiteit, niet op basis van macht en autoriteit.
 • Een conceptuele denker maar ook een realist die ideeën genereert en oplossingen ontwikkelt en deze kan implementeren.
 • Communicatief, empathisch en durft zichzelf te zijn.
 • Nieuwsgierig en reflecteert op het eigen handelen in interactie met anderen.
 • In staat om voor zichzelf en de afdeling een evenwicht aan te brengen tussen de, soms complexe, waan van de dag vraagstukken en de beleidsmatige taken waar de organisatie voor staat.
 • Politiek-bestuurlijk- en organisatiesensitief.
 • Onafhankelijk, vasthoudend en koersvast.

Bedrijfsomschrijving

De Diamant-groep is een werk- en ontwikkelbedrijf in Tilburg. De Diamant-groep gelooft dat alle mensen ertoe doen en wil dat iedereen meedoet. Werk en ontwikkeling zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Diamant-groep zorgt er dagelijks voor dat mensen met veel plezier aan de slag zijn. De Diamant-groep werkt, binnen het sociaal domein, nauw samen met en in opdracht van de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Alphen-Chaam. Zo’n 2.200 mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is, kunnen bij de Diamant-groep groeien naar en ontwikkelen in werk. Via een detachering bij een regulier bedrijf of via een van de werkbedrijven: Groen Xtra, De Schoonmaak Coöperatie, VIP – Vervoer, Inpakken & Post, Kringloopbedrijf La Poubelle, Dierenopvang Hart van Brabant, Fietsbeheer en Onze 013 boerderijen. Het bedrijfsonderdeel KikMaat houdt zich o.a. bezig met diagnostiek & oriëntatie, begeleiding, detachering, innovatie en hoofdaannemerschap ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding.

Het werk- en ontwikkelbedrijf gaat uit van de kwaliteiten en talenten van mensen en ziet kansen, geen beperkingen. Achtergrond en leeftijd spelen geen rol, ook niet of iemand zelfstandig kan werken of extra ondersteuning nodig heeft. De Diamant-groep helpt werkzoekenden hun - soms verborgen - talenten te ontwikkelen en benutten en ondersteunt werkgevers bij hun arbeidscapaciteitsvragen.

De Diamant-groep kent een bestuur bestaande uit de wethouders uit de deelnemende gemeenten, aangevuld met een voorzitter.

De organisatie is volop in transitie; medio 2024 moet de strategische koers 2030 bepaald zijn waarna de inrichting en het sturingsmodel worden vastgesteld. De organisatie heeft behoefte aan de duidelijkheid en de focus die hieruit voortvloeit. De hr manager heeft een belangrijke rol bij deze transitie en neemt een onafhankelijke positie in binnen de organisatie als het gaat om het adviseren van het mt.

Naar de website: https://diamant-groep.nl en https://www.youtube.com/watch?v=7gFQN738GhE

Meer informatie

DIAMANT-GROEP BIEDT JE
Een zeer uitdagende functie in een politiek-maatschappelijke omgeving, bij een werk- en ontwikkelbedrijf wat onderweg is naar een toekomstbestendige organisatie. Een fulltime functie die valt onder cao gemeenten met een maximaal salaris van € 7.325,- bruto per maand (schaal 13) op basis van 36 uur per week. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Tredebepaling afhankelijk van ervaring. Daarnaast heb je ruim 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) vrij in te zetten voor verlof of uitbetaling.

Aangezien diversiteit en inclusie belangrijk zijn voor de Diamant-groep nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het profiel van deze functie.