Landelijk en Vlissingen

(Interim) Directeur Delta Platform

17.07.2024
 • WO
 • Tijdelijk

Delta Platform

Functieomschrijving

Leeuwendaal zoekt voor Delta Platform een (Interim) directeur

De organisatie

Delta Platform is een platform waarin 12 hogescholen samenwerken. Dit samenwerkingsverband stimuleert en faciliteert praktijkgericht onderzoek in Nederland met de focus op maatschappelijke uitdagingen rondom waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en waterveiligheid.

De voortdurende strijd tegen én samenwerking met het water, heeft Nederland gevormd en zal dat blijven doen. Daar waar land en water samenkomen, dienen zich steeds weer grote vraagstukken aan rondom veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van water. Er is kennis, samenwerking en daadkracht nodig om de deltavraagstukken van deze tijd te transformeren naar concrete, mondiale oplossingen voor de toekomst. Delta Platform haalt water gerelateerde vraagstukken op en vormt consortia. Deze consortia bestaan uit diverse partners met de juiste expertise om in actie te komen en antwoorden te vinden voor complexe opgaven. Door de kennis van overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het onderwijs te verbinden ontstaan nieuwe inzichten. Deze kennis vloeit direct terug in het hbo-onderwijs en internationale delta-innovaties.

De HZ University of Applied Sciences (HZ) is penvoerder van Delta Platform en bestuurt dit samen met Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) Juridisch is Delta Platform een netwerkorganisatie, een publiek-private samenwerking. Naast de hogescholen HZ UAS en HVHL maken de volgende partijen deel uit van de Delta Platformraad:

Wereld Natuur Fonds, WMR, Rijkswaterstaat, Ecoshape, Deltares, NIOZ, Provincie Zeeland,

Regieorgaan SIA, Staf Deltacommissaris en Justion Advocaten. Delta Platform vormt de spil van het lectorenplatform van 12 hogescholen, en voert het secretariaat van de thematafel Landbouw, Water, Voedsel. De directeur wordt voorlopig gepositioneerd onder de voorzitter van het CvB van de HZ.

De opgave

Vanwege de gewenste doorontwikkeling van DP als landelijk schakelpunt bij complexe watervraagstukken zijn wij op zoek naar een directeur met een drieledige opdracht:

 • Als boegbeeld van Delta Platform het werk en netwerk van Delta Platform voortzetten en uitbouwen.
 • Het door ontwikkelen van Delta Platform, op basis van een op te stellen ontwikkelplan met aandacht voor zowel de interne als externe verbindingen en positionering als landelijk platform vanaf 2026.
 • Het ontvlechten van de werkzaamheden van Delta Platform in de Zuidwestelijke Delta

De directeur zal ten eerste verantwoordelijk zijn voor de lopende projecten en programma’s van Delta Platform. Dit samen met een betrokken team van 5 medewerkers, en de verschillende netwerken waarvan Delta Platform de spil vormt.

Daarnaast ligt er een (door)ontwikkel opdracht. Gegeven het belang van praktijkgericht onderzoek naar watervraagstukken zal de nieuwe directeur de samenwerking met hogescholen landelijk moeten versterken. Op dit moment zijn er twee hogescholen die financieren (HZ en HVHL) en daarnaast 10 hogescholen aangesloten via het lectorenplatform. Het is aan de nieuwe directeur om bredere steun, ook financieel, voor Delta Platform te verzekeren. Verder zal de directeur verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de landelijke koers van Delta Platform. Zoals al eerder genoemd bevindt Delta Platform zich in een quadrupel helix partnerschap. De directeur zal daarbij goed moeten schakelen op strategische niveau met bestuurlijke partners binnen de overheden (waterschappen, rijksoverheid), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De directeur zal contacten moeten leggen/ onderhouden met verschillende landelijke stakeholders (van Friesland tot Zeeland). De directeur moet daarin het landelijke platform bedienen en samen onderzoekend komen tot oplossingen.

Profiel

We zoeken een verbindende directeur, een echte bruggenbouwer. Een proactieve netwerker met politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Vanuit visie en overzicht zorg je dat de ingezette weg wordt vervolgd en bestendigd. Je volgt de nieuwe ontwikkeling en trends en weet die te vertalen in kansen voor Delta Platform. Je kunt dankzij je ervaring of netwerk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van programma’s en geldstromen. Je richt je op het hogere strategische niveau van bijvoorbeeld ministeries en waterschappen en weet hier de juiste personen te benaderen en mee te nemen in het opzetten van programma’s. Ook is het van belang dat je als directeur weet hoe je de verschillende programma’s kunt laten landen in de verschillende hogescholen. Een pragmatisch persoon met de nodige openheid en eerlijkheid. Maar ook weet om te gaan met het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Je bent realistisch en je kunt de urgentie van de opdrachten op waarde schatten.

Andere belangrijke thema’s voor de directeur zijn:

 • Visie op de nationale watervraagstukken en in staat vanuit passie over deze watervraagstukken het praktijkgericht onderzoek en onderwijs te verbinden en te vertegenwoordigen.
 • Een breed (nationaal) netwerk rondom watervraagstukken binnen zowel onderwijs, onderzoek, overheden, bedrijfsleven en ngo’s.
 • Aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan een netwerkorganisatie, waarbij van de leidinggevende zowel strategische leiding als operationele aansturing wordt verwacht.
 • In staat zijn om samen met team Delta Platform te werken vanuit een inhoudelijke focus, duidelijkheid in sturing, en helderheid in financiële processen.
 • In staat is om de heroriëntatie Delta Platform vorm te geven en daarbij partijen te betrekken en te verbinden, kritisch te reflecteren en te adviseren in een ambitieuze bestuurlijke omgeving.
 • In staat is om als onderdeel van deze heroriëntatie in overleg met Zeeuwse partijen de activiteiten in de Zuidwestelijke Delta op een adequate wijze in te richten.
 • In een dynamische omgeving van Delta Platform leidinggeeft aan team Delta Platform dat landelijk werkt en gepositioneerd is in Zeeland (Middelburg en Vlissingen)

Wat biedt Delta Platform?

Zoals aangegeven zijn de HZ University of Applied Sciences en de Hogeschool Van Hall Larenstein drager van het Centre of expertise Delta Platform. Formeel is de directeur in dienst bij de HZ.

Verder biedt de HZ:

 • Een tijdelijke aanstelling met een looptijd tot 31 december 2025 .
 • Een bruto maandsalaris van maximaal €7.687,55 bij een fulltime dienstverband (schaal 13 of 14 volgens de cao hbo).
 • 8,3% eindejaarsuitkering.
 • 8% vakantiegeld én mogelijk een tegemoetkoming in je reiskosten en/of thuiswerkvergoeding.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Irina Raimondo en Corinne van der Salm, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Quintin Sieburgh Sjoerdsma, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 4 augustus 2024.