Apeldoorn

Teamleider Beleid en Advies Waterketen en Duurzaam Vernieuwen

Mensgericht, ruimte gevend en innovatief

15.03.2024
 • HBO
 • 5-10 jaar
 • Vast

Waterschap Vallei en Veluwe

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie
Je geeft leiding aan een team met circa 25 bevlogen medewerkers, gericht op beleidsadvies, planvorming en beheer en stedelijk water. Je rapporteert aan de concernmanager met Beleid en Advies Waterketen & Duurzaam Vernieuwen in portefeuille: Katrien Bijl.
Je stakeholders bestaan naast je team uit; andere teamleiders, opgavemanagers, het Waterschapsmanagementteam (WMT), bestuur en externe partners.

FUNCTIE
Het team Beleid en Advies Waterketen en Duurzaam Vernieuwen is een samengesteld team van adviseurs, vanuit drie expertises. Er ligt dus een mooie uitdaging om hiervan een eenheid te maken met als aandachtspunten: Helderheid verschaffen in wie is waar verantwoordelijk voor en hoe zorg je voor een optimale samenwerking en zicht op processen. Er is behoefte aan de basis op orde, duidelijke communicatie en het wij-gevoel meer gestand geven.
Als mensgerichte teamleider, van een team dat voortdurend bezig is met het vertalen van beleidsontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het waterschap, ben jij degene die enthousiasmeert. En daarnaast stimuleert, ondersteunt, weet wat er speelt en daarmee oprechte aandacht heeft voor ieder individu.

Als teamleider heb je een belangrijke rol in het voortdurend verbeteren van je team. Je hebt een duidelijke visie en weet je team daarin mee te nemen. Je hebt de focus op vertrouwen en plezier in het werk, bent betrokken bij zowel HR-taken als bij lopende inhoudelijke vraagstukken. Je schept de randvoorwaarden en stelt prioriteiten, zodat je teamleden kunnen blijven doen in waar ze goed in zijn.

Met maatschappelijke uitdagingen die groeien in omvang en complexiteit is het waterschap vastberaden om haar bijdrage te leveren. Je team van professionals is bezig met zaken als de nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater, de Kaderrichtlijn Water en hoe 'waardeketens' te kunnen bouwen om bij te dragen aan de circulaire economie. Ze zetten ontwikkelingen om in concrete beleidskaders en visies, met speciale aandacht voor klimaatadaptatie, energietransitie en het verminderen van broeikasgasemissies. Je team speelt een heel belangrijke adviserende rol in projecten en draagt bij aan de beoordeling van de impact op assets.
Het is een mooie mix van enerzijds vraagstukken die gaan over de lange termijn, waarbij nadenken over vernieuwing en innovatie belangrijk is, samen met bijvoorbeeld het team transitie en innovatie. En anderzijds de vraagstukken van nu, gericht op het op orde brengen en houden van bestaande assets. Er wordt nauw samengewerkt met andere teams intern en met externe stakeholders, waaronder andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, om complexe vraagstukken samen aan te pakken.

Je bent de verbinding tussen je team en het WMT en vertaalt de organisatievisie, strategie en doelstellingen naar teamplannen. Samen met andere teamleiders en opgavemanagers zoek je in multidisciplinaire samenstellingen naar oplossingen voor integrale vraagstukken. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen en belangen van verschillende stakeholders. Je werkt hierin, ieder vanuit de eigen rol, nauw samen met de concernmanager.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en de verdere professionalisering van het team Beleid en Advies Waterketen & Duurzaam Vernieuwen.
 • Je motiveert, enthousiasmeert en stimuleert, voert open gesprekken en je vertegenwoordigt de belangen van je team op een organisatiebewuste manier.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inzet van kennis en professionaliteit van je teamleden.
 • Je creëert een prettige werk- en leeromgeving, je zorgt ervoor dat je teamleden zich gehoord en gewaardeerd voelen.
 • Je bent in staat om in afstemming met de verschillende stakeholders; teamleden, opgavemanagers en concernmanager draagvlak te creëren voor adviezen naar WMT en bestuur.
 • Je denkt mee in grote opgaven over de effecten van nieuwe wetgeving op jouw team of het inrichten van systemen.
 • Samen met de andere teamleiders en opgavemanagers zoek je in multidisciplinaire samenstellingen naar oplossingen voor integrale vraagstukken.

Functie-eisen

PROFIEL

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring met leiddinggeven en procesgericht werken.
 • Mensgericht en verbindend.
 • Je hebt affiniteit met de maatschappelijke vraagstukken rondom circulariteit, duurzaamheid en waterkwaliteit.
 • Je hebt een duidelijke visie op de toegevoegde waarde van je teamleden en weet deze op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau in te zetten op wat de organisatie nodig heeft.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

 • Inspirerend en coachend leiding geven en empathisch vermogen.
 • Omgevings- en organisatiesensitief.
 • Verbinder met een sterk wij-gevoel.
 • Je kunt schakelen tussen leidinggeven op operationeel, tactisch en strategisch niveau en weet hierin prioriteiten te stellen en je team hier in mee te nemen.
 • Open en duidelijk communiceren.
 • Ondernemend en innovatief.
 • Nieuwsgierig naar innovatie op sociaal en technologisch gebied.

Bedrijfsomschrijving

Water verandert je wereld. Bij Waterschap Vallei en Veluwe draait alles om het creëren van een veilige en duurzame leefomgeving. Met ruim 650 medewerkers werkt Waterschap Vallei en Veluwe iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd rioolwater en voldoende schoon water in sloten, beken en kanalen. Dat doet zij voor alle 1,1 miljoen mensen in het werkgebied, verspreid over 37 gemeenten, in het licht van circulaire economie, energietransitie en digitale transformatie.

De opgaven waarvoor het waterschap aan de lat staat worden groter, complexer en veranderen regelmatig. Het uitvoeren van deze opgaven over bijvoorbeeld klimaat en duurzame ontwikkeling gebeurt altijd in samenwerking.

Waterschap Vallei en Veluwe is een mensgerichte organisatie, die haar medewerkers waardeert voor haar inzet. Tevens worden er kansen geboden voor groei en ontwikkeling op zowel persoonlijk als vakinhoudelijk vlak. Daarnaast vindt het waterschap het van belang dat werkplezier voorop staat. Waterschappers zijn innovatieve, lange termijn denkers en doeners, die openstaan voor nieuwe ideeën, vinden het mooi om te werken aan een klimaat robuuste toekomst en durven daarbij lef te tonen. Daarnaast realiseren we ons dat de opgaven die er liggen vragen om een vaste koers en lange adem. Waterschappers werken graag samen, voeren de dialoog en zorgen ervoor dat er gestructureerd opgaven gerealiseerd worden.

Wat medewerkers hier zelf over zeggen: “Je moet ondernemend zijn; er lopen veel zaken tegelijkertijd dus je moet wel prioriteiten kunnen stellen; we tillen thema’s met een grote maatschappelijke impact naar een hoger niveau; we zitten in de opbouwfase van een nieuwe organisatie structuur met mooie uitdagingen; de meeste mensen beseffen niet hoe breed en interessant het werkveld van het waterschap is; hier kun je het verschil maken; we hebben de focus op resultaat; werken bij het waterschap vergt ook veerkracht; we hebben te maken met langjarige projecten waarbij de politiek ook een grote rol speelt en ja er lopen hier ook eigenwijze mensen rond met veel kennis en kunde!”

Het waterschap heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe organisatie inrichting, met als doel slagkracht te vergroten, opgaven integraal aan te pakken met voldoende aandacht voor elkaar. Dit heeft geresulteerd in nieuwe functies van teamleider, zo ook de functie van teamleider Beleid en Advies Waterketen & Duurzaam Vernieuwen.

Naar de website: https://www.vallei-veluwe.nl

Meer informatie

WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE BIEDT JOU
Waterschap Vallei en Veluwe stelt graag een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden tegenover deze functie. Zo mag je rekenen op een bruto maandsalaris van maximaal € 7.838,- bij een 36-urige werkweek. Dit salaris is opgebouwd uit een bruto basissalaris van maximaal € 6.478,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% (inclusief 8% vakantiegeld) wat neerkomt op maximaal € 1.360,- bruto per maand.

Je krijgt een laptop en een smartphone en tevens een thuiswerkvergoeding en een vergoeding om je thuiswerkplek in te richten. Groei en ontwikkeling is belangrijk en daarom krijg je ook nog een budget om te besteden aan opleidingen, cursussen, trainingen en vitaliteit. Verder tref je een leuk en gezellig team en veel flexibiliteit in werktijden.

Je krijgt in principe een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de intentie om deze om te zetten naar een vast contract.