Apeldoorn

Teamleider Financiën & Control

Toekomstbestendigheid en samenwerking

15.03.2024
 • HBO
 • 5-10 jaar
 • Vast

Waterschap Vallei en Veluwe

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie
Je geeft leiding aan het team Financiën en Planning & Control, bestaande uit 27 bevlogen collega’s met allemaal een eigen vakgebied als bijvoorbeeld controlling, financieel beleid, inkoop en salaris- en financiële administratie. Sommigen met een specifieke focus, anderen allrounders. Je rapporteert aan de concernmanager met financiën in portefeuille: Ruth van der Beek.

FUNCTIE
De sturing op de steeds complexere opgaven van het waterschap vraagt van team Financiën en Planning & Control om een blik vooruit in plaats van de focus op verantwoorden achteraf.
Daarom is er in 2022 een ontwikkeling in gang gezet met een stevigere positionering van het team, efficiëntere processen en het vertalen van organisatiestrategie naar stuurinformatie. Daarbij blijft het ook belangrijk te ontwikkelen op gebieden als digitalisering, de (on)mogelijkheden van data, maar ook de betaalbaarheid en veranderingen in wet- en regelgeving.

Als teamleider heb je een belangrijke taak in het verder professionaliseren van jouw team. Je stelt prioriteiten en helpt jouw teamleden om het beste uit zichzelf te halen en zich verder te ontwikkelen. Vanuit vertrouwen en werkplezier zet je je in als coachende teamleider. Natuurlijk doe je de gebruikelijke HR taken, maar je denkt ook mee met lopende casuïstiek. Je schept randvoorwaarden zodat je teamleden kunnen doen waar ze goed in zijn, zoals de financiën, hun adviesrol richting het management en bestuur, de rechtmatigheidsaudits, fiscale advisering en toetsing, risicomanagement, doelmatigheid, advisering over governance vraagstukken en de uitvoering van de planning- & controlcyclus. Uiteindelijk ben jij daar eindverantwoordelijk voor. Er is een visie op control ontwikkeld; aan jou de taak om samen met je team aan een verdere vertaling in producten en beleid te werken. Gezamenlijk onderzoeken jullie welke stuurinformatie nodig is om het management te ondersteunen in het besturen van de organisatie en haar opgaven.

Je bent de verbinding tussen je team en het Waterschapsmanagementteam (WMT) en vertaalt de organisatievisie, strategie en doelstellingen naar teamplannen. Samen met andere teamleiders en opgavemanagers zoek je in multidisciplinaire samenstellingen naar oplossingen voor integrale vraagstukken. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen en belangen van verschillende stakeholders. Je werkt hierin, ieder vanuit de eigen rol, nauw samen met de concerncontroller.

Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. Je team is er altijd om met je te sparren en samen projecten op te pakken. Veel te doen dus, maar gelukkig hebben ze een gezonde dosis humor, oog voor elkaar en is er altijd wel iemand om bij te springen.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Leidinggeven aan team Financiën en Planning & Control en doorontwikkeling en professionalisering van jouw team.
 • Je stelt prioriteiten en helpt jouw teamleden om het beste uit zichzelf te halen en zich verder te ontwikkelen.
 • Sparringpartner voor je team en stakeholders met betrekking tot lopende casuïstiek.
 • Verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van financiën en de P&C cyclus.
 • Je bent de verbinding tussen je team en het Waterschapsmanagementteam (WMT).
 • Vertalen van de organisatievisie, strategie en doelstellingen naar teamplannen.
 • Samen met andere teamleiders en opgavemanagers zoek je in multidisciplinaire samenstellingen naar oplossingen voor integrale vraagstukken.

Functie-eisen

PROFIEL

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een opleiding in een financiële richting.
 • Ruime leidinggevende ervaring, met kennis van en ervaring in team- en organisatie ontwikkeling.
 • Je krijgt mensen in beweging, je hebt daarbij oog voor de mens en de inhoud.
 • Je hebt een duidelijke visie en weet dit op zowel strategisch, als tactisch en operationeel niveau te vertalen naar wat de organisatie nodig heeft.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

 • Je hebt oog voor verschillende belangen, maar houdt ook het organisatiebelang in het oog.
 • Je bent van nature een verbinder die ook een portie zelfreflectie bezit.
 • Je bent je bewust van de invloed die je op anderen hebt en wil altijd leren van feedback.
 • Je bent organisatiebewust en –sensitief; je weet om te gaan met verschillende belangen.
 • Je bent een coachend leider en faciliteert je team in hun professionele ontwikkeling.
 • Je bent analytisch als het gaat om inhoudelijke vraagstukken en hun effect hiervan op de gehele organisatie.
 • Je hebt visie en weet dit goed op verschillende lagen in de organisatie te verwoorden.
 • Je balanceert soepel tussen resultaat- en mensgerichtheid; je bent duidelijk op inhoud en sterk in het bouwen en onderhouden van relaties.

Bedrijfsomschrijving

Water verandert je wereld. Bij Waterschap Vallei en Veluwe draait alles om het creëren van een veilige en duurzame leefomgeving. Met ruim 650 medewerkers werkt Waterschap Vallei en Veluwe iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd rioolwater en voldoende schoon water in sloten, beken en kanalen. Dat doet zij voor alle 1,1 miljoen mensen in het werkgebied, verspreid over 37 gemeenten, in het licht van circulaire economie, energietransitie en digitale transformatie.

De opgaven waarvoor het waterschap aan de lat staat worden groter, complexer en veranderen regelmatig. Het uitvoeren van deze opgaven over bijvoorbeeld klimaat en duurzame ontwikkeling gebeurt altijd in samenwerking.

Waterschap Vallei en Veluwe is een mensgerichte organisatie, die haar medewerkers waardeert voor haar inzet. Tevens worden er kansen geboden voor groei en ontwikkeling op zowel persoonlijk als vakinhoudelijk vlak. Daarnaast vindt het waterschap het van belang dat werkplezier voorop staat. Waterschappers zijn innovatieve, lange termijn denkers en doeners, die openstaan voor nieuwe ideeën, vinden het mooi om te werken aan een klimaat robuuste toekomst en durven daarbij lef te tonen. Daarnaast realiseren we ons dat de opgaven die er liggen vragen om een vaste koers en lange adem. Waterschappers werken graag samen, voeren de dialoog en zorgen ervoor dat er gestructureerd opgaven gerealiseerd worden.

Wat medewerkers hier zelf over zeggen: “Je moet ondernemend zijn; er lopen veel zaken tegelijkertijd dus je moet wel prioriteiten kunnen stellen; we tillen thema’s met een groot maatschappelijke impact naar een hoger niveau; we zitten in de opbouwfase van een nieuwe organisatie structuur met mooie uitdagingen; de meeste mensen beseffen niet hoe breed en interessant het werkveld van het waterschap is; hier kun je het verschil maken; we hebben de focus op resultaat; werken bij het waterschap vergt ook veerkracht, we hebben te maken met langjarige projecten waarbij de politiek ook een grote rol speelt en ja er lopen hier ook eigenwijze mensen rond met veel kennis en kunde!”

Het waterschap heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe organisatie inrichting, met als doel slagkracht te vergroten, opgaven integraal aan te pakken met voldoende aandacht voor elkaar. Dit heeft geresulteerd in nieuwe functies van teamleider, zo ook de functie van teamleider Financiën & Control.

Naar de website: https://www.vallei-veluwe.nl

Meer informatie

WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE BIEDT JOU
Waterschap Vallei en Veluwe stelt graag een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden tegenover deze functie. Zo mag je rekenen op een bruto maandsalaris van maximaal € 7.838,- bij een 36-urige werkweek. Dit salaris is opgebouwd uit een bruto basissalaris van maximaal € 6.478,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% (inclusief 8% vakantiegeld), wat neerkomt op maximaal
€ 1.360,- bruto per maand.

Je krijgt een laptop en een smartphone en tevens een thuiswerkvergoeding en een vergoeding om je thuiswerkplek in te richten.
Omdat ook jouw groei en ontwikkeling belangrijk is krijg je ook nog een budget om te besteden aan opleidingen, cursussen, trainingen en vitaliteit. Verder tref je een leuk en gezellig team en veel flexibiliteit in werktijden.

Je krijgt in principe een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de intentie om deze om te zetten naar een vast contract.