Den Haag

SUBSTITUUT OMBUDSMAN

24.11.2023
  • WO
  • 10-15 jaar
  • > 15 jaar
Nationale ombudsman

Functieomschrijving

Substituut ombudsman

1 DE NATIONALE OMBUDSMAN


Wie zijn we?
De Nationale ombudsman is ervoor als het misgaat tussen burger en de overheid. We komen op voor de belangen van burgers en helpen overheden hun dienstverlening te verbeteren. Dat doen we door informatie te geven, klachten te behandelen, onderzoek en aanbevelingen te doen, problemen te agenderen en kennis te delen. De Nationale ombudsman, Veteranenombudsman en Kinderombudsman zoeken een substituut ombudsman. Iemand die ook alles op alles wil zetten om burgers op weg te helpen en overheden inzicht te bieden in hoe zij hun dienstverlening voor burgers kunnen verbeteren.

De uitdagingen in ons land vragen om een overheid die actief luistert, het goede gesprek voert, beloften nakomt en leert van klachten. Zodat de burger vertrouwen in de overheid kan hebben. Om burgers te helpen, moeten we meer dan ooit de overheid uitdagen om dat wat goed is voor burgers, veteranen en kinderen voorop te zetten in alles wat ze doet.

Wat doen we?
Bij de Nationale ombudsman, Veteranenombudsman en Kinderombudsman werken we in totaal met meer dan 220 bevlogen professionals. Jaarlijks behandelen we meer dan 24.000 klachten, signalen en vragen van burgers over de overheid. Ook doen we op eigen initiatief onderzoek naar structurele problemen. In 2023 deden we onder meer onderzoek naar hoe de overheid herstel biedt aan gedupeerden van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, wat kinderen merken van een conflict tussen de overheid en hun ouders en welke invloed burgers ervaren die te maken hebben met de participatiewet.

Hoe doen we dat?
Dagelijks merken onze medewerkers aan de telefoon, receptie of via de mail dat burgers zich niet gehoord en gezien voelen door de overheid. Dat is een groot deel van ons werk: een luisterend oor bieden. De ombudsmannen en de medewerkers van de organisatie gaan het hele jaar door actief het land in om zelf te horen wat burgers bezighoudt. We bezoeken tal van organisaties die veel contact hebben met de burger, of waar de burger en overheid elkaar ontmoeten. Twee keer per jaar bezoeken we een provincie en spreken we met mensen op straat, met medewerkers van overheidsinstanties en bestuurders.

2 SUBSTITUUT OMBUDSMAN

De gesprekken in het land en de vele klachten, signalen en vragen die we jaarlijks ontvangen, geven een goed beeld van wat er speelt in de relatie tussen de overheid en burgers, veteranen en kinderen. De substituut ombudsman draagt bij aan de opgave om overheden meer bewust te maken van hun functioneren, hen te laten leren van gemaakte fouten en hen te helpen op adequate wijze in contact te treden met burgers. Dit kan door proactief signalen en ‘best practices’ met overheden te delen. Maar ook door na te denken over hoe we meer impact maken met onze eigen dienstverlening door nieuwe en innovatieve manieren te ontwikkelen om invulling te geven aan het ombudswerk.

De substituut ombudsman heeft uitdrukkelijk een rol in het nadenken over en realiseren van nieuwe en innovatieve manieren om invulling te geven aan een effectieve en proactieve ombudsrol. Zowel in het bereiken van burgers, als bij de klachtafhandeling en in de beïnvloedende rol richting overheden, uitvoeringsorganisaties en instanties. Het stimuleren van dit denken en initiëren van nieuwe werkwijzen in overleg met de interne organisatie en de externe netwerken en spelers is een kerntaak van de substituut ombudsman.

De dagelijkse praktijk van klachten van burgers en de (uitgebreide) klachtafhandeling door de Nationale ombudsman is hierbij van belang. De substituut ombudsman is vanuit die optiek nauw betrokken bij deze werkzaamheden. De substituut ombudsman weet de ambities van de ombudsman te vertalen naar richtinggevende opgaven voor de organisatie. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de andere ambtsdragers en de organisatie.

Dit ben jij, de substituut ombudsman:
We zoeken iemand met een gezaghebbende persoonlijkheid, politiek-bestuurlijk sensitief, met een brede blik op sociaal-maatschappelijke vraagstukken en een goed gevoel voor de sociale verhoudingen. Je hebt bestuurlijke ervaring en bij voorkeur een achtergrond in Rechten, Sociale Wetenschappen, Bestuurswetenschap of Politicologie.

Je hebt affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van de Nationale ombudsman en weet als geen ander hoe je moet luisteren vanuit oprechte betrokkenheid. Zo weet jij zelfs burgers te bereiken die de weg naar de ombudsman nog niet kennen. Je bent van nature nieuwsgierig, toegankelijk en benaderbaar en weet daardoor een groot netwerk te onderhouden. Je bent een empathische persoonlijkheid en hebt begrip voor de behoeften en zorgen van burgers. Dit weet je te vertalen naar een duidelijk streven op het uitvoeren van de juiste en kwalitatief hoogstaande onderzoeken.

Je bent goed thuis in de dienstverlening vanuit overheden naar burgers en hebt een moderne visie op dienstverlening. Vanuit deze kennis en ervaring heb je een kritische reflectie op overheidsfunctioneren en ben je een aanjager om het vertrouwen in de overheid te verbeteren. Je hebt een eigentijdse, uitdagende en aansprekende visie en duidelijke toekomstgerichte focus op onze dienstverlening: digitaal waar mogelijk, maatwerk waar nodig en nabij waar gewenst. Je weet dit inspirerend en met enthousiasme over te brengen en weet wat er nodig is om dit te kunnen implementeren.

3 ARBEIDSVOORWAARDEN EN PROCEDURE

Dit bieden we jou:
De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat, net als de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer. De rechtspositie van deze ambtsdragers is beschreven in artikel 1, lid 3 en artikel 3 van de Wet rechtpositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman. De bezoldiging van de substituut ombudsman is in 2023 € 11.646,48 per maand.

De benoeming van een substituut geschiedt voor de duur van de ambtstermijn van de Nationale ombudsman op wiens verzoek hij is benoemd, vermeerderd met een jaar. De ambtstermijn van de huidige Nationale ombudsman eindigt op 1 april 2027. Dat betekent dat de ambtstermijn van de substituut ombudsman uiterlijk eindigt op 1 april 2028.

Procedure:
De Tweede Kamer benoemt op verzoek van de Nationale ombudsman een substituut. De Nationale ombudsman stelt daartoe een aanbeveling op, die de namen van ten minste drie personen bevat. De aanbeveling aan de Tweede Kamer is openbaar.

De subcommissie Benoeming substituut ombudsman, onderdeel van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, spreekt met de aanbevolen kandidaten.

Een onderzoek naar antecedenten maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van deze selectieprocedure.

Bij de selectie van kandidaten laat de Nationale ombudsman zich adviseren door de Galan Groep, met wie hij de selectiegesprekken met de kandidaten voert.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ronald Bruin (partner), telefoon 06-21577206, of met Coen Massier (partner), telefoon 06-29479295 of maak een belafspraak via 035-6948000.