1. Vacatures
  2. Aedes vereniging van woningcorporaties

Bekijk alle vacatures van Aedes vereniging van woningcorporaties


Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. 1 op de 3 huishoudens in Nederland woont in een corporatiewoning. De kernopgave van de in Aedes verenigde corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook steun in de rug nodig hebben. Bijna 325 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun taken en biedt een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting. Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche.