Bekijk alle vacatures van Avans Hogeschool

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. Behoort al jarenlang tot de top drie van hogescholen van Nederland. En heeft locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. We leggen de lat hoog. Ook voor onszelf.


Het Expertisecentrum Veiligheid draagt bij aan de professionalisering van de beroepspraktijk, professionalisering van de betrokken opleidingen en aan kennisontwikkeling op het gebied van sociaal maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Dat doet zij door praktijkgericht onderzoek naar en het vergroten van het handelingsrepertoire van professionals. Een onderzoek dat zich kenmerkt door een multidisciplinaire en interdisciplinaire benadering, vanuit bestuurlijk, organisatorisch, sociaal-agogisch en juridisch perspectief.


Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid is één van de vijf lectoraten van het Expertisecentrum Veiligheid. De andere zijn het lectoraat Integrale Veiligheid, het lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid, het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties en het lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht.