1. Vacatures
 2. Bestman · Bestuur & Management
 3. ALGEMEEN DIRECTEUR/ GEMEENTESECRETARIS

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

ALGEMEEN DIRECTEUR/ GEMEENTESECRETARIS

ALGEMEEN DIRECTEUR/ GEMEENTESECRETARIS tbv Gemeente Haarlem

Gevraagd:
· een stevige partner en eerste adviseur van het ambitieuze bestuur en
· een vernieuwende, inspirerende en koersvaste algemeen directeur, die richting en sturing geeft aan de ingezette ontwikkeling naar een toekomstgerichte flexibele netwerkorganisatie.

8 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Haarlem, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Organisatie

De Omgeving
Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, is een energieke stad met een actief bedrijfsleven, betrokken onderwijsinstellingen en initiatiefrijke bewoners. Haarlem heeft ruim 160.000 inwoners en is na Amsterdam de grootste stad van de provincie Noord-Holland, de twaalfde stad van Nederland en de grootste gemeente in de regio Zuid-Kennemerland. Amsterdam, Leiden en Den Haag zijn in een half uur met het openbaar vervoer te bereiken en via Schiphol is de rest van de wereld ook binnen handbereik.

Haarlem vertegenwoordigt de deelregio Zuid-Kennemerland in de Metropoolregio Amsterdam (MRA): het bestuurlijke samenwerkingsverband tussen 33 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. In de MRA neemt Haarlem een actieve rol in als vertegenwoordiger van de deelregio Zuid-Kennemerland. Met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een sterke creatieve en maakindustrie, 3D printing, digitale economie, circulaire economie en lifescience & health en uiteraard het unieke kust- en duinlandschap op steenworp afstand heeft Haarlem een bijzondere positie in de Metropoolregio Amsterdam. In de MRA voorziet Haarlem in een belangrijk aandeel in de woningbouwopgave van de MRA. Tot en met 2025 maakt Haarlem ruimte voor tienduizend nieuwe woningen, waarvan een groot aantal in het sociale huursegment. Daarmee neemt de gemeente een substantieel deel van de vraag naar woningen in de MRA voor haar rekening.

De grote bouwopgave, zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd, brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg voor werkgelegenheid en een sociale stad waar iedereen zich thuis voelt. Verder is de gemeente Haarlem een belangrijke speler in diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van Openbare Veiligheid.

Het Bestuur
Haarlem heeft een gemeenteraad met 39 leden, verdeeld over dertien partijen, waarvan er zeven landelijk actief zijn en zes lokaal. Vier partijen vormen een coalitie: GroenLinks, CDA, D66 en PvdA en hebben een college van vijf wethouders geformeerd. Jos Wienen is sinds september 2016 onze burgemeester.

De gemeentesecretaris is als eerste adviseur van het college een belangrijke speler. Wij verwachten van de gemeentesecretaris in het overleg met het college en in de ondersteuning van de individuele wethouders dat zij/hij oog heeft voor samenhang en integraliteit van de bestuurlijke besluitvorming. De gemeentesecretaris is als verbindende schakel tussen bestuur en ambtelijke organisatie degene die over en weer signalen opvangt. Het kunnen interpreteren van deze signalen, het kunnen sturen in de richting van de acties, is een vaardigheid die de gemeentesecretaris in de genen zit.
De gemeentesecretaris heeft ook oog voor hervormingen in het lokale bestuur die leiden tot een betere balans tussen hiërarchisch bestuur en het ‘bottom up’ stadsmaken (nieuwe democratie).

De organisatie
In onze organisatie werken ongeveer 1400 medewerkers dagelijks samen om onze stad Haarlem én de gemeente Zandvoort mooi en leefbaar te houden. Sinds 1 januari 2018 is de ambtelijke organisatie gefuseerd met die van Zandvoort. Dit betekent dat de ambtelijke organisatie ook bijna alle ambtelijke werkzaamheden voor Zandvoort uitvoert. Zandvoort heeft alleen nog een eigen griffie en een gemeentesecretaris in dienst. Een eerste terugblik in opdracht van het bestuur van Zandvoort wees uit dat de fusie na wat aanloopproblemen goed verloopt. Wel blijft het een uitdaging om twee gemeentebesturen te dienen, met name als de belangen of standpunten daarvan niet gelijk oplopen.

Het sturingsmodel
De organisatie werkt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en staat onder leiding van de directie, met de gemeentesecretaris als algemeen directeur. Op 1 januari 2018 is de structuur van de organisatie veranderd, met als doel een flexibele (netwerk)organisatie die werkt aan afdelingsoverstijgende thema’s en opdrachten. Wij zoeken een kandidaat die de reeds ingezette veranderingen met kracht kan voortzetten en doorontwikkelen.

De topstructuur van de organisatie bestaat uit twee groepen van functionarissen: een vierkoppige directie (inclusief de gemeentesecretaris) en 24 afdelingsmanagers. De directieleden sturen op de samenhang van onderwerpen, waarden, de samenwerking binnen de organisatie én met de stad en op organisatie- en stadsbrede thema’s.

Dit is een bewuste keuze, die het mogelijk moet maken sneller en beter in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving en op de wensen van de stad. Van de nieuwe algemeen directeur/ gemeentesecretaris wordt een sturende bijdrage gevraagd in het versterken en optimaliseren van de efficiency en van het samenspel tussen de verschillende sturingsprincipes.

Ambities organisatie
Wij streven naar een organisatie die:
• met slagkracht, weinig regels en veel ruimte optimaal presteert.
• inclusief en divers is waar iedereen zich thuis voelt.
• werkt met zelfbewuste medewerkers met eigen verantwoordelijkheid, lef en trots.
• steeds meer projectmatig en/of thematisch werkt.
• transparant is in haar handelen.
• samenwerkt met partners binnen en buiten de stad in steeds wisselende netwerken.
• zoekt naar een goede balans tussen sturing, beheersing en verantwoording en daarnaast
vertrouwen geeft en ruimte biedt.

Functie

Het profiel
Bovenstaande informatie vraagt een algemeen directeur/gemeentesecretaris die over de volgende kwalificaties beschikt:

 • over situationeel en samenbindend leiderschap beschikt dat zich kenmerkt door een combinatie van aansturen, aanspreken en ruimte geven.
 • om kan gaan met de continue spanning tussen ambities en de beschikbare middelen en de fluctuaties binnen het financiële kader.
 • nieuwsgierig is naar de stad, haar inwoners en de innovatieve samenwerking, het partnership met de stad ondersteunt, ruimte geeft aan initiatieven vanuit de stad en gebruik maakt van de kracht in de stad.
 • iemand die met nieuwe energie een impuls kan geven aan de vertaling van de hoge bestuurlijke ambities naar uitvoerbare plannen binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • daadkracht en lef heeft om te prioriteren, moeilijke dilemma’s op tafel te leggen en visie vertaalt in actie.


Richting het bestuur:

 • weet te manoeuvreren in een veeleisende politiek bestuurlijke omgeving en vooral ook partner is van het bestuur, dat met de stad hoge ambities heeft.
 • zich (mede) verantwoordelijk voelt en maakt voor een intensieve en effectieve samenwerking in de driehoek burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.
 • stevige adviseur is voor het college gezien de huidige omgeving (bezuinigingen, taakstelling) waarin onze gemeente zich bevindt.
 • politieke sensitiviteit heeft, waarbij verbinding gelegd wordt op proces én inhoud in politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden.

Richting de organisatie:

 • visie heeft op (lange termijn) organisatieontwikkeling, deze visie uitdraagt en uitvoert, de organisatie weet mee te nemen en consequent handelt naar deze visie.
 • de organisatieontwikkeling mede vormgeeft, de koers uitzet en deze vasthoudt samen met de directieleden en leidinggevenden.
 • een ambassadeur is voor een inclusieve organisatie en daarmee zorgt dat iedereen zich thuis voelt.
 • in open samenspraak vanuit vertrouwen in elkaar met medezeggenschap werkt aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.
 • in een vroegtijdig stadium de OR betrekt, tijdig om advies vraagt, resultaten deelt en meedenkt over vernieuwing van medezeggenschap onder het motto ‘meedoen, meepraten, meebeslissen’ en deze faciliteert.

Functie eisen

Functie-eisen
• Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
• Ruime werkervaring als directeur en algemeen manager in een meervoudig complexe politiek
bestuurlijke omgeving.
• Visie op- en kennis van organisatieontwikkeling en het leiden van grote transformaties.
• Kennis van bedrijfsvoering, de laatste management inzichten.
• Ervaring met medezeggenschap.
• De bereidheid om zich in Haarlem of de directe omgeving te vestigen is een pre.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris over:
• Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie.
• Voelen: Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief zijn, Coachen.
• Kracht: Lef, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Doortastendheid & Daadkracht.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
• Het betreft een fulltime dienstverband.
• Inschaling vindt plaats in schaal 18.
• Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor informatie over profiel & procedure, bel met:
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791.

Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.

Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.
De vacature is opengesteld op vrijdag 27 september 2019.
Reageren kan tot uiterlijk zondag 13 oktober 2019.

Procedure
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Haarlem.
Solliciteren kan uitsluitend via de website www.bestman.nl.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv, die u uploadt via de website. Uw cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.
Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Een integriteitsscan maakt onderdeel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning
Op maandag 28 oktober presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan gemeente Haarlem.
Op woensdag 6 november vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats bij de gemeente Haarlem.
Op vrijdag 15 november vindt de tweede ronde selectiegesprekken plaats bij de gemeente Haarlem.

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op ‘Solliciteren’.