1. Vacatures
 2. Gemeente Capelle aan den IJssel
 3. Gemeentesecretaris / Algemeen directeur gemeente Capelle aan den IJssel

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur gemeente Capelle aan den IJssel

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur gemeente Capelle aan den IJssel

- waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden -

De stad en het bestuur
Capelle aan den IJssel is met ongeveer 67.000 inwoners een groeiende gemeente met een groot aantal nationaliteiten. De gemeente kenmerkt zich door een kleinstedelijk karakter met relatief grootstedelijke vraagstukken. Capellenaren zijn trots, eigenwijs, hebben durf en lef. Dat is ook waar de organisatie voor staat. Er is het nodige om trots op te zijn. Zo heeft Capelle een uitstekende financiële basis en geeft de jeugd een stem in haar beleid door de inzet van een kindercollege en een jongerenraad. Daarnaast is Capelle regenbooggemeente. Momenteel is de gemeente actief met een aantal grotere projecten en opgaves, zoals de transformatie van een groot bedrijventerrein naar een levendige woon- en werkomgeving, de impact van Corona op de samenleving en de aankomende invoering van de omgevingswet. Capelle aan den IJssel is een belangrijke speler binnen de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en daarnaast binnen de Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten (GR IJsselgemeenten) waarin activiteiten op het gebied van Sociale zaken en ICT gezamenlijk worden uitgevoerd.
De raad van Capelle telt 33 leden, verdeeld over 9 partijen. Leefbaar Capelle is de grootste partij.
De wethouders van Leefbaar Capelle en van de VVD vormen samen met de burgemeester het college van B&W. Uit het coalitieakkoord ‘Met het oog op morgen’ blijkt dat Capellenaren, nu en in de toekomst, centraal staan. Een uitstekende dienstverlening aan alle Capellenaren vanuit een oplossingsgerichte aanpak kenmerkt het college. Daarbij staan zaken als ‘iedereen doet mee’ en ‘oog hebben voor de menselijke maat’ centraal.

De organisatie
De organisatie telt ruim 450 medewerkers, bestaat uit 7 afdelingen, concern-control en een bureau gemeentesecretaris.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan het concernmanagementteam (CMT). De ambitie van de organisatie kenmerkt zich door een vernieuwende, toekomstgerichte en grensverleggende aanpak. Deze aanpak kenmerkt zich door het creëren van een flexibele organisatie die proactief omgaat met wat er in de omgeving speelt, een cultuur waarin iedereen wordt gefaciliteerd om (persoonlijk) leiderschap te tonen en een organisatie waarbij de basisprocessen en -diensten op orde zijn.

De opdracht van de gemeentesecretaris ten dienste van Capelle en de Capellenaren
Het verder realiseren en borgen van een omvangrijk organisatieveranderingstraject, waarbij de organisatie zich doorontwikkelt naar een stabiele, wendbare en opgavegerichte organisatie.

 • Stimuleren van eigenaarschap en ruimte en vertrouwen bieden aan managers en medewerkers.
 • Inspelen op grotere projecten en opgaves met financieel maatschappelijke impact, zoals de transformatie van bedrijventerrein Rivium, de doorontwikkelingen van het sociaal domein, de invoering van de omgevingswet en de financiële en maatschappelijke impact van corona op de Capelse samenleving.
 • Profileren van Capelle in de regio en in de regionale netwerken en dit vertalen naar de organisatie ten dienste van de stad en de Capellenaren.

De reguliere rollen van de gemeentesecretaris

 • Zorgt als eerste adviseur voor een adequaat (strategisch en integraal) advies en ondersteuning van het college. Heeft daarbij een goed strategisch inzicht op de ontwikkelingen die een politieke impact hebben op de organisatie.
 • Draagt bij aan een constructieve relatie in de driehoek gemeentesecretaris, burgemeester en griffier.
 • Is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en het optimaal realiseren van bestuurlijke en organisatorische doelen. Bevordert en faciliteert daarbij de onderlinge samenwerking tussen bestuur en organisatie (op strategisch niveau).
 • Is voorzitter van het concernmanagementteam. Investeert in een goede samenwerking waarin wederzijds vertrouwen centraal staat. Stuurt daarbij op het gezamenlijk uitzetten en bereiken van strategische doelen.
 • Vertegenwoordigt de gemeente in regionale en intergemeentelijke netwerken. Heeft oog voor de belangen van de gemeente, voert daarin regie waar nodig en is een goede netwerker.
 • Is bestuurder in de zin van de wet op de ondernemingsraden (WOR), draagt in deze rol zorg voor een constructieve relatie met oog voor ieders eigen verantwoordelijkheden.

Wie zoeken wij?
Overheidsland is in beweging en dat geldt ook voor de gemeente Capelle aan den IJssel. De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft daar oog voor en speelt daar proactief op in.
Ook als eerste adviseur van het college en de collegeleden adviseert de secretaris onafhankelijk, proactief, gevraagd en ongevraagd en is actief betrokken bij majeure projecten en gevoelige dossiers.
Hij stimuleert een open en soepel bestuurlijk-ambtelijk samenspel.
Hij of zij is een natuurlijk leider, gericht op management, vernieuwing en verandering waarbij opgaven centraal staan en niet de structuur. Een stabiele lijn volgen is daarbij gewenst. De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur is het boegbeeld van de organisatie. Hij of zij zorgt ervoor dat de ingezette koers verder wordt vormgegeven en geborgd. Dat doet hij of zij op inspirerende wijze in teamverband met de afdelingshoofden in het CMT.
De nieuwe gemeentesecretaris geeft verantwoordelijkheid, vertrouwen en ruimte aan managers en medewerkers - maar is tegelijkertijd in staat om de koers te bepalen, vast te houden en de benodigde kaders (bij) te stellen.
Als bestuurder in de zin van de WOR investeert de gemeentesecretaris in een constructieve relatie met de OR door open communicatie en tijdige en adequate informatie-uitwisseling.

Competenties en persoonskenmerken
Besluitvaardigheid, resultaat halen, reflecteren, ruimte geven, empathisch vermogen, richting geven, visie, netwerken en bestuurlijk & politieke sensitiviteit.

Overige functie-eisen
• Ruime ervaring als directeur / manager in een complexe overheidsorganisatie.
• Ervaring met en visie op organisatieverandering.
• Kennis en ervaring met ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen.
• Mensgericht, verbindend en inspirerend.
• Strategische visie gecombineerd met realisatiekracht.
• WO werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden en procedure
De procedure is tegelijkertijd in- en extern opengesteld.
De functie wordt gehonoreerd in schaal 17.

De Procedure
De gemeente Capelle aan den IJssel laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr. Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Voor nadere informatie over het profiel en/of de procedure is hij bereikbaar via nummer
06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl.

Reageren kan tot dinsdag 15 september aanstaande.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het selectieassessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Beoogde datum indiensttreding is 1 januari 2021.

Kandidaten met belangstelling voor de vacature, verzoeken wij hun motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kan dat uitsluitend via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Klik op 'solliciteren', waardoor de webpagina opent, waar de motivatiebrief en het cv kunnen worden ge-upload.