1. Vacatures
 2. Bestman · Bestuur & Management
 3. Secretaris-Directeur Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Secretaris-Directeur Metropoolregio Amsterdam (MRA)

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Profiel Secretaris-directeur (SD) van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Organisatie
De MRA is het samenwerkingsverband tussen provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA bevordert samenwerking op het vlak van o.a. economische groei, landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen, en mobiliteit. De MRA in zijn huidige vorm is in 2017 opgericht. Na een fase van kwartier maken breekt een nieuwe periode aan waarin de organisatie staat en werkt aan de uitdagingen en opgaven die geformuleerd zijn in de MRA agenda 2.0.

De MRA heeft een structuur met platforms op zowel bestuurlijk- directeuren- en ambtelijk niveau.

Het algemeen bestuur van de MRA wordt gevormd door de zogeheten Regiegroep, met bestuurders uit alle deelregio’s, onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam. De integrale afstemming en het dagelijks bestuur van de MRA vindt plaats in de Agendacommissie, dat wordt geadviseerd door het Directeuren Overleg MRA en wordt voorbereid in een ambtelijk kernteam. De Agendacommissie bestaat uit zes bestuurders vanuit de drie inhoudelijke bestuurlijke overleggen (de platforms Ruimte, Economie en Mobiliteit).

De secretaris-directeur staat aan het hoofd van het MRA Bureau dat bestaat uit ongeveer 17 directe medewerkers. Het bureau is gehuisvest op de Zuidas in Amsterdam. De MRA heeft een jaarbudget van ca. € 8,3 miljoen, dat grotendeels wordt ingezet voor de opgaven uit de gezamenlijk strategische agenda. De MRA kent een werkgeverscommissie, bestaande uit de gemeentesecretarissen van Ouder-Amstel, Velsen en Lelystad en de directeur Ruimte van de provincie Noord-Holland.

Ontwikkeling
Het onlangs uitgebrachte evaluatierapport 'meer richting en resultaat' bevestigt dat het belang van samenwerking in de regio buiten kijf staat. Gezien de grote economische en maatschappelijke uitdagingen waarvoor de regio zich geplaatst ziet, kan en moet de samenwerking intensiever en effectiever. Daarvoor wordt de komende periode de samenwerking herijkt op het behalen van de volgende doelen:

 1. versterking onderlinge solidariteit en bestuurlijke samenwerking in de MRA;
 2. verbetering van de relatie van de MRA met het rijk en andere regio's;
 3. versterking internationale concurrentiepositie van de MRA;
 4. intensivering samenwerking met maatschappelijke partners, kennisinstellingen en bedrijven.

Dat vraagt op korte termijn de volgende acties:
∙ ontwikkelen regionale visie;
∙ vormgeven van nieuwe governance;
∙ versterking samenwerking met maatschappelijke partners, kennisinstellingen en bedrijven;
∙ verbetering in de samenwerking rond mobiliteit.

De MRA bewaakt de volgtijdigheid van deze en andere lopende trajecten met als doel de MRA te versterken, om de grote regionale vraagstukken met elkaar op te lossen, de relatie met andere economische regio's, met de nationale en Europese beleidsmakers te versterken en daarmee herkenbaarder te worden voor de inwoners en maatschappelijke partners.

Leiderschap
Om aan deze ambities concreet vorm te geven beschikt de secretaris-directeur over de volgende kwalificaties:

 • Natuurlijk leider en boegbeeld;
 • Echte netwerker, spin-in-het-web, verbinder met senioriteit. Brengt een netwerk mee en heeft toegang tot de relevante niveaus in het publieke en private domein, binnen de regio en daarbuiten;
 • Sensitief, flexibel en adaptief ten opzichte van een omgeving en werkveld dat continue in beweging is;
 • Overziet een complex maatschappelijk krachtenveld en weet daarin strategisch en inventief in te opereren;
 • Bestuurlijk sensitief, communicatief en empathisch en in staat behendig, resultaatgericht en daadkrachtig te opereren in een complex bestuurlijk en ambtelijk complex krachtenveld;
 • Leidinggevende die ruimte geeft en een team van zelfstandige professionals met ieder een stevige verantwoordelijkheid tot nog grotere hoogte kan te brengen.

Wij bieden

 • Het betreft een fulltime aanstelling.
 • De functie is gewaardeerd in schaal 17.
 • Het betreft een aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • De secretaris-directeur treedt in dienst bij de gemeente Amsterdam en wordt vervolgens gedetacheerd bij de MRA.

Meer informatie
De MRA laat zich om redenen van objectiviteit, transparantie en inclusie in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.
Met het oog op inclusie worden vrouwen en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Procedure & planning
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

U kunt reageren tot vrijdag 10 april aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature. Door te klikken op 'solliciteren', wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.