1. Vacatures
 2. Beteor mens en organisatie
 3. Rector Cartesius lyceum – Esprit Scholen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Rector Cartesius lyceum – Esprit Scholen

Esprit Scholen Amsterdam is op zoek naar een rector Cartesius die midden in de school staat.

Het Cartesius Lyceum is één van de 14 scholen van Esprit Scholen. Deze scholen zorgen samen voor een zeer gevarieerd onderwijsaanbod in Amsterdam zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Download het volledige profiel via: https://beteor.nl/onderwijs/vacature/rector-cartesius-lyceum-esprit-scholen/

Het College van Bestuur en het Managementteam van Esprit stellen vierjaarlijks een onderwijsmanifest vast. Het onderwijsmanifest geeft op hoofdlijnen weer wat Esprit Scholen wil betekenen voor haar leerlingen in en rond Amsterdam, voor de ouders van die leerlingen en voor de medewerkers. De scholen en schoolleiders krijgen veel ruimte van het College van Bestuur bij het inrichten van hun eigen onderwijs en voor het werken vanuit hun eigen autonome stijl.

Esprit Scholen wordt centraal ondersteund door de bestuursondersteuning en de afdelingen van het Centraal Bureau.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: S15 – cao-VO
 • Betrekkingsomvang: 0,8 – 1,0 fte
 • Aanstelling: zo spoedig mogelijk

Schoolleiding

De rector vormt samen met twee conrectoren de schoolleiding. De rector geeft leiding aan het personeel van de school en onderhoudt de contacten met de leerlingen, hun ouders en andere relevante partners van de school. Verder is de rector verantwoordelijk voor de onderwijskundige koers van de school. De conrectoren zijn belast met het personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Voor de leerlingenzorg krijgen zij ondersteuning van coördinatoren.

De opdracht voor de nieuwe rector

 • Stevig op de kaart zetten van het Cartesius als een aantrekkelijke en bruisende school en daarmee realiseren van een groei in het aantal leerlingen.
 • Doorontwikkelen van het onderwijs en de onderwijskwaliteit, onder meer door vervolg te geven aan initiatieven zoals die reeds zijn ingezet (o.a. projectonderwijs, maatwerk en meer regie bij leerlingen). Tevens door, samen met het team, het pedagogisch-didactisch klimaat van de school te versterken.
 • Focus op het onderwijsmanifest van Esprit en afstemming met de Espritscholen in dit stadsdeel.
 • Verder aanscherpen van de profilering van de school, onder andere door stevig in te zetten op het speerpunt Internationalisering.
 • Mede invulling geven aan goed en toekomstbestendig onderwijs in Amsterdam-West; daarmee verkennen van mogelijke scenario’s voor de inrichting van het onderwijsaanbod in afstemming met de andere Espritscholen in dit stadsdeel.
 • Zorgdragen voor een school waar leerlingen en personeel graag zijn en zich thuis voelen.

Functie-eisen

Profiel van de rector

 • Een onderwijskundig leider.
 • Zichtbaar en informeel; staat midden in de school.
 • Een verbinder; iemand die anderen laat samenwerken.
 • Flexibel en ondernemend; denkt in kansen en mogelijkheden.
 • Werkt primair vanuit vertrouwen in plaats vanuit controle.
 • Laagdrempelig en benaderbaar.
 • Stevig en duidelijk; geeft op een heldere manier sturing aan mensen en processen.
 • Humor en relativeringsvermogen.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Is bekend met de dynamiek van het werken in een grootstedelijke omgeving.
 • Heeft kennis van en aantoonbare ervaring met onderwijsfinanciering, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en profilering van een school.
 • Heeft kennis van en ervaring met onderwijsontwikkeling.
 • Is vaardig in het leidinggeven aan professionals.
 • Goede beheersing van het Engels.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 14 november te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is eind november. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Sjoerd Molenaar begeleidt deze procedure. Sjoerd Molenaar is bereikbaar via: sjoerd.molenaar@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 50 39 64.