1. Vacatures
 2. Beteor mens en organisatie
 3. Voorzitter College van Bestuur – Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter College van Bestuur – Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is op zoek naar een koersvaste, verbindende Voorzitter College van Bestuur.

Download het volledige profiel via: https://beteor.nl/onderwijs/vacature/voorzitter-college-van-bestuur-samenwerkingsstichting-kans-kleur/

Kans & Kleur is een organisatie die staat voor wat haar naam doet vermoeden. Op alle 14 scholen in de gemeente Wijchen wordt kansrijk primair onderwijs aangeboden. Het is een kleurrijk palet aan scholen voor katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel onderwijs. De scholen staan in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen. De missie van Kans & Kleur: Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een eigen kans en iedere school krijgt binnen de stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.

Kans & Kleur heeft een structuur met een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun school/scholen. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting via de daartoe ingestelde beleidscommissies. Er wordt bij Kans & Kleur gewerkt met vakkundige ondersteuning door de collega’s van het bestuurskantoor en dienstverlening voor psa en financiën door een extern shared service center. Door de leerkrachten, de teams op de scholen, wordt kwalitatief goed onderwijs geboden met grote betrokkenheid naar de leerlingen.

De organisatie heeft tot augustus 2020 langere tijd een stabiele en succesvolle ontwikkeling doorlopen. In die periode tot aan 2020 was de toenmalige bestuurder van grote betekenis voor de organisatie en het netwerk. De bestuurder was ervaren, had senioriteit en draagvlak zowel in- als ook extern. Kans & Kleur was financieel gezond en leek financieel in control. Op basis van die situatie is destijds geworven voor een bestuurder met vooral een onderwijskundig profiel.

De huidige vacature is ontstaan door het vertrek van de bestuurder. Het streven is om de nieuwe bestuurder uiterlijk per 1 februari 2022 te kunnen aanstellen.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Wijchen, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: conform cao-bestuurders
 • Betrekkingsomvang: 0,8-1,0 fte
 • Aanstelling: per 1 februari 2022

De opdracht

 • Op basis van goed herstelde onderlinge verhoudingen leidinggeven aan de onderwijskundige strategische koers voor Kans & Kleur. De huidige kernwaarden dienen daarbij als uitgangspunt.
 • Aandacht hebben voor sturing op de kwaliteit binnen Kans & Kleur inclusief borging van de kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog.
 • Verankeren en levend houden van het strategisch beleid “Wij leren samen, wij werken samen” in de besturingssystematiek en de beleidscyclus.
 • Ontwikkelen van een breed gedragen werkwijze in de samenwerking. Goede oordeelsvorming en besluitvorming organiseren tussen directeuren, bestuurskantoor, medezeggenschap en bestuurder.
 • Zorgdragen voor herstel van orde en rust in de organisatie. Onder andere door intern te investeren op herstel van relatie en onderling vertrouwen om vervolgens in gezamenlijkheid een positieve doorontwikkeling in professionele samenwerking aan te gaan, waaronder als sparringpartner bijdragen aan focus op beoogde doelen.
 • Specifieke aandacht voor het goede gesprek over kaders voor financiële sturing en voor processen van monitoring op voortgang in kwaliteit, planning en control. Dit betekent ook breder ontwikkelen van inzicht in- en kennis over- KP&C.
 • In samenwerking met de RvT invulling geven aan de gewenste rolneming.
 • Opzetten van – en leidinggeven aan – een traject voor leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling.
 • Aandacht voor relatie naar ouders, externe samenwerkingspartners en beeldvorming.

Functie-eisen

Persoonlijkheidsprofiel

 • Verbindend en betrouwbaar
 • Situationeel adequaat handelend
 • Consistent handelend ; koersvast zijn
 • Rolbewust handelend
 • Regievoerder en krachtig leiderschap
 • Communicatief vaardig
 • Sparringpartner kunnen zijn; de professionele dialoog kunnen voeren
 • Gezonde zelfreflectie
 • Gerichtheid op ontwikkeling en groei van het team
 • Analytisch en oplossingsgericht
 • Expertise ten aanzien van uitgebalanceerde oordeelsvorming in samenhang met zorgvuldige besluitvorming
 • Leer- en ontwikkelgerichtheid

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Relevante bestuurlijke ervaring met integrale verantwoordelijkheid in het publieke domein

Selectiewensen

 • Affiniteit met de regio-specifieke context en cultuur
 • Financieel goed toegerust
 • Achtergrond/ervaring in het onderwijs

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 10 oktober a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 15 oktober. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Tine van Wijk begeleidt deze procedure. Tine van Wijk is bereikbaar via: tine.van.wijk@beteor.nl of telefonisch op: +31681498764.