1. Vacatures
  2. Het Juridisch Loket
  3. Twee bestuurders: Voorzitter en vicevoorzitter

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee bestuurders: Voorzitter en vicevoorzitter

De bestuurders dragen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en sturen gezamenlijk de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de vernieuwing aan. In overleg met elkaar en de raad van toezicht wordt een uiteindelijke portefeuilleverdeling gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat de voorzitter een zwaartepunt zal hebben op externe oriëntatie en verbinding met opdrachtgever en strategische samenwerkingspartners en dat de vicevoorzitter een zwaartepunt zal hebben op de bedrijfsvoeringsportefeuille.

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

ORGANISATIE | Meerwaarde voor kwetsbare burgers

Het Juridisch Loket is opgericht in 2004 en wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanuit 30 vestigingen en tal van servicepunten, met een toegankelijk klantcontactcentrum en een uitgebreid gedocumenteerde site met online dienstverlening helpen de 350 deskundige juristen van het Juridisch Loket burgers met informatie en juridisch advies.

Jaarlijks worden gemiddeld 800.000 vragen van burgers beantwoord door de juridisch specialisten, zijn er ruim 6,6 miljoen website bezoeken en ruim 330.000 downloads van voorbeeldbrieven en ondersteunend materiaal van de website.

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers rechtshulp krijgen. Op een open en transparante manier hebben burgers toegang tot hoogwaardige juridische informatie en persoonlijk advies op alle juridische thema’s; van wonen tot arbeidsovereenkomsten, van uitkeringen tot toeslagen, van ontslag tot consumentenzaken. Gratis persoonlijk juridisch advies is voor iedereen online en telefonisch beschikbaar, voor mensen met beperkte middelen is er de mogelijkheid om uitgebreidere juridische hulp te krijgen.

OPDRACHT | Ambitieuze ontwikkelagenda

In een rechtstaat als de onze is de toegang tot recht voor burgers essentieel. Met name voor kwetsbare burgers met een laag inkomen en beperkt financieel vermogen is het vinden van een uitweg uit juridische problematiek complex. Vooral voor deze doelgroep biedt het Juridisch Loket grote toegevoegde waarde. Zij is laagdrempelig toegankelijk, onafhankelijk en biedt hoge kwaliteit van gratis dienstverlening. Het Juridisch Loket heeft daardoor in het afgelopen decennium een prominente rol ingenomen in de rechtsbijstand keten.

Met brede steun vanuit de politiek, ministerie van Justitie en Veiligheid, ketenpartners en medewerkers zet het Juridisch Loket in op een ambitieuze koers om nog meer kwetsbare burgers langs meerdere kanalen te ondersteunen bij hun juridische vragen. Dat is de opgave waar het Juridisch Loket de komende jaren voor staat. Het nieuwe bestuur is verantwoordelijk voor het verder uitwerken en realiseren van deze koers. Dit vereist visie en sturing op een aantal deelopdrachten:

1. Versterken onderlinge verbinding en basis op orde: Het Juridisch Loket heeft vorig jaar een bestuurswisseling gehad en is onder leiding van een interim directeur-bestuurder gericht op de toekomst. Van de nieuwe bestuurders wordt gevraagd om de interne onderlinge verbinding verder te versterken en om door te gaan met professionalisering van de bedrijfsvoering.

2. Kwaliteitsontwikkeling en productontwikkeling: De 350 hoogwaardige juristen komen dagelijks in contact met de prangende juridische kwesties die in de Nederlandse maatschappij spelen. Zij bieden vanuit hun expertise effectieve individuele ondersteuning. De ambitie is om vanuit deze individuele dienstverlening kennis- en informatieproducten te ontwikkelen die voor collega’s en breder publiek toegankelijk zijn.

3. Vergroten toegankelijkheid voor kwetsbare burgers: Het Juridisch Loket is een landelijke organisatie die meerwaarde levert in ketenverband met andere sociale partners. Het realiseren van een fijnmazige inbedding in het ecosysteem van rechtsbijstand en nieuwe vormen van samenwerking vinden met ketenpartners is essentieel om meer kwetsbare burgers te ondersteunen in de zoektocht naar toegang tot recht.

4. Passende digitale dienstverlening: Het Juridisch Loket is toegankelijk voor iedere burger in Nederland en fungeert als een barometer voor juridische kwesties die spelen in de maatschappij. Online dienstverlening, in de vorm van actuele informatie, voorbeeldbrieven en chatfuncties, draagt hieraan bij. Het ontwikkelen en realiseren van een bij de doelgroepen, opdrachtgever en ketenpartner passende digitale ontwikkelagenda is een belangrijke bestuurlijke opdracht. Onderdeel hiervan is ook het genereren van data en inzichten op actuele juridische vraagstukken.

Een dergelijke ambitieuze agenda vraagt om bestuurders die hart hebben voor de doelgroep van het Juridisch Loket, die verbonden zijn met de juridische professionals, die thuis zijn in het netwerk van ketenpartners en realistisch zijn ten aanzien van transformatie. Daarmee kan de nieuwe koers in gezamenlijkheid met grote toegevoegde waarde voor de doelgroep worden gerealiseerd.

POSITIE | Collegiaal besturen

In het verlengde van de ambitieuze koers heeft de raad van toezicht in overleg met de OR besloten om het bestuursmodel van Het Juridisch Loket te wijzigen naar een tweehoofdig bestuursmodel. Dit moet de balans in de top versterken; ruimte bieden voor kracht en tegenkracht, voor samenspraak en tegenspraak. Gelijkwaardigheid in handelen naar elkaar en naar de organisatie geldt daarbij als uitgangspunt. Dit reflecteert zich in de twee bestuursrollen die worden onderscheiden: voorzitter en vicevoorzitter. Deze gelijkwaardigheid biedt een goede basis om als team op te treden en samen te werken.

De bestuurders dragen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en sturen gezamenlijk de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de vernieuwing aan. In overleg met elkaar en de raad van toezicht wordt een uiteindelijke portefeuilleverdeling gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat de voorzitter een zwaartepunt zal hebben op externe oriëntatie en verbinding met opdrachtgever en strategische samenwerkingspartners en dat de vicevoorzitter een zwaartepunt zal hebben op de bedrijfsvoeringsportefeuille.

Functie-eisen

PROFIEL | Betrokken leiders

De bestuurders van het Juridisch Loket fungeren als intern en extern boegbeeld van de organisatie en zijn gedreven om de toegang tot recht voor burgers te verbeteren. Zij zijn bekend met de verschillende doelgroepen en de vraagstukken waar deze mee geconfronteerd worden.

Zij nemen op natuurlijke wijze de rol in als leider, stralen trots en respect uit voor de organisatie en haar medewerkers. Organiseren reflectie en verkenning, samen- en tegenspraak met alle lagen in de organisatie om medewerkers te verbinden aan de strategie van het Juridisch Loket. Zijn oprecht nieuwsgierig en laten zich informeren door medewerkers. Vertalen visie en strategie in concrete doelen, organiseren deze consistent en communiceren helder. Benutten de kennis en competenties die in huis zijn en voegen nieuwe toe om doelstellingen gestaag te realiseren. Houden gericht, gestructureerd en gepast vinger aan de pols op belangrijke bedrijfsvoeringsaspecten.

Zij inspireren medewerkers vanuit drive en passie voor de klant en de bedoeling van de organisatie. De leiders erkennen de kwaliteit en het ontwikkelingspotentieel van de medewerkers en bieden ruimte voor verdere ontwikkeling.

Zij zijn het toonbeeld van persoonlijk leiderschap, durven kwetsbaarheid te tonen en reflecteren vanzelfsprekend op eigen handelen. Waarden en normen zijn voor hen belangrijk en zij zijn in staat medewerkers aan te spreken op hun gedrag, handelen en nalaten en zijn zelf ook aanspreekbaar op eigen gedragingen. Hiermee zijn zij een voorbeeld voor de gehele organisatie en aanspreekcultuur die zo belangrijk zijn om gezamenlijk te kunnen excelleren. Zij slagen er in het Juridisch Loket als een lerende en excellerende organisatie verder te ontwikkelen, waar medewerkers met betrokkenheid, plezier en trots werken.

GEWENST | Wat neem je mee?

· Succesvol bestuurder/eindverantwoordelijk directeur van kennisgedreven organisatie;

· Bewezen track record op vernieuwing dienstverlening;

· Bestuurlijke en organisatie sensitiviteit;

· Voorzitter: Aansluiting op relevante externe netwerken;

· Vicevoorzitter: Ruime ervaring met brede bedrijfsvoering;

· Pre is kennis van/ervaring in of met het werkveld rechtsbijstand;

· Pre is kennis van/ervaring in of met het sociaal domein.

AANBOD | Bestuurlijke rol met sterke maatschappelijke relevantie

Een uitdagende functie met een boeiende opdracht in een dynamische organisatie. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van vier jaar, waarna in overleg met de raad van toezicht het besluit kan worden genomen de arbeidsovereenkomst voor de duur van vier jaar te verlengen. Er wordt uitgegaan van een marktconforme beloning passend bij de arbeidsvoorwaarden in de sector (CAO Rechtsbijstand – functiegroep O).

PROCEDURE | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van de Galan Groep. De procedure start bij de Galan Groep met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal). Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken met de selectie- en adviescommissie. De procedure start voor de zomervakantie en wordt na het zomerreces met zorg en veiligheid voor iedereen afgerond, passend bij de huidige omstandigheden. Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Procedureplanning

17 juli t/m 27 augustus 2021 – Start (media)werving en search

25 en 30 augustus – Voorselectiegesprekken bureau

2 september – Bespreking longlist

8 en 14 september – Eerste ronde selectiegesprekken met selectie- en adviescommissie

Week van 20 september – Assessment(s)

Week van 27 september – Vervolgronde selectiegesprekken met selectiecommissie

Week van 4 oktober – Arbeidsvoorwaardengesprek en formele benoeming

GEÏNTERESSEERD | Ben jij de betrokken bestuurder?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan zo spoedig mogelijk door je CV en motivatie in te dienen. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Ronald Bruin of Eelco van der Meer die deze procedure begeleiden (035-694 8000).

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.