1. Vacatures
 2. DMFCO Asset Management
 3. Lid Raad van Toezicht NHF

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht NHF

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Het Nederlands Hypotheken Fonds (‘NHF’) is in 2014 opgericht om Nederlandse pensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om te investeren in Nederlandse woninghypotheken. DMFCO treedt op als beheerder van het NHF en verstrekt deze hypotheken onder haar eigen label MUNT hypotheken. Het NHF beheert op deze manier inmiddels voor EUR 20 miljard aan hypotheken voor meer dan 20 van de grootste pensioenfondsen van Nederland.

Het fonds heeft een gelaagde governance structuur met een participantenvergadering en investor comité bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende pensioenfondsen. De Raad van Toezicht (‘RvT’) is het derde gremium en bestaat uit onafhankelijke leden die aangesteld worden door deze pensioenfondsen.

Het NHF valt onder het toezicht van de AFM en DNB in het kader van de Alternative Investment Fund Managers Directive (‘AIFMD’). Leden van de RvT worden dan ook getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid door de toezichthouder.

Over DMFCO

DMFCO Asset Management is een onafhankelijke asset manager die in de afgelopen jaren het vertrouwen heeft gewonnen van institutionele beleggers die willen beleggen in Nederlandse woninghypotheken. Hiervoor heeft zij haar eigen label MUNT Hypotheken, een innovatieve en moderne hypotheekaanbieder die sinds 2014 hypotheken aanbiedt met goede en eerlijke voorwaarden. Dit heeft voor grote veranderingen op de Nederlandse hypotheekmarkt gezorgd.

De Raad van Toezicht

Het NHF kent een RvT die bestaat uit 3 tot 5 leden. Vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van een van de leden heeft de RvT een vacature.

De samenstelling van de RvT dient zodanig te zijn dat de RvT in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen. Deze taken omvatten op hoofdlijnen het toezicht houden op het beleid van de beheerder en het nemen van beslissingen over de aan haar voorgelegde zaken zoals opgenomen in de fondsvoorwaarden van het NHF. Daarbij richt de RvT zich bij zijn taakvervulling op het belang van de deelnemende pensioenfondsen.

Het streven is dat de RvT zodanig is samengesteld dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvT als hecht team kan opereren.

Functieprofiel lid Raad van Toezicht

In het algemeen dienen kandidaten te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • In staat zijn de algemene maatschappelijke- en in het bijzonder de in de pensioensector geldende, sociale en ethische normen te beoordelen;
 • Affiniteit met de pensioensector;
 • Beschikken over de ‘helikopterkwaliteiten’ van een toezichthouder en in staat zijn om hoofd- en bijzaken te scheiden en daarop te acteren;
 • Een goed gevoel hebben voor afwegingen van algemeen belang versus individuele belangen; en
 • Doortastend kunnen oordelen met consensus als einddoel.

Voor elke kandidaat gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Onafhankelijk zijn van DMFCO en de individuele pensioenfondsen;
 • Voldoen aan de geschiktheidseisen van de Wft en AIFMD;
 • Over voldoende tijd beschikken om de gevraagde inzet te leveren

Binnen de RvT dienen de volgende competenties aanwezig te zijn (bij afzonderlijke leden of gecombineerd bij één lid):

 • Voorzitterskwaliteiten als groepsgericht leiderschap, verslag kunnen doen in heldere en samenhangende bewoordingen, beheersing van vergadertechnieken en kennis van governance;
 • Kennis van- en ervaring met de verschillende aspecten van Nederlandse woninghypotheken;
 • Kennis van- en ervaring bij beleggingsinstellingen; en
 • Ervaring in het omgaan met belangentegenstellingen.

De RvT is voor deze vacature specifiek op zoek naar een kandidaat die over geruime kennis en ervaring beschikt van de verschillende aspecten van Nederlandse woninghypotheken.

Aanbod

De leden van de RvT worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal vier jaar en kunnen eenmalig worden herbenoemd.

De vergoeding voor leden van de RvT bedraagt € 17.500 per jaar.

Het NHF valt onder toezicht van de AFM en DNB. Voorafgaand aan de benoeming wordt er door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

De benoeming gebeurt door schriftelijke goedkeuring door de Participantenvergadering van het NHF.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 10 december 2021.

U kunt uw sollicitatie indienen door deze te e-mailen naar marieke.hut@dmfco.nl.

Als uw sollicitatie door ons in goede orde is ontvangen, bevestigen wij dit via e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Globale planningsprocedure:

Reactietermijn : t/m 10 december 2021

Eerste gespreksrondes : december 2021

Tweede gesprekrondes : januari 2022

Selectie voor te stellen kandidaat : januari 2022

Referentieonderzoek : februari 2022

Voorstellen kandidaat aan deelnemers NHF : maart 2022

Benoeming kandidaat door deelnemers NHF : april 2022

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie of de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Marieke Hut, General Counsel bij DMFCO via 070-406 67 13 of per email (marieke.hut@dmfco.nl).