1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Wij zoeken mensen met strategisch en/of zakelijk inzicht die wellicht ervaring hebben als sociaal ondernemer of in het Sociale Domein!

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Crooswijksesingel, Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Twee leden RvT: profielen sociaal werk en strategische HR/organisatieontwikkeling

Stichting DOCK

Is een landelijke aanbieder van sociaal werk met ruim 800 professionals en meer dan 2000 vrijwilligers, voornamelijk actief in de grote steden in de Randstad: Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Zaanstad, Schiedam en Utrecht.
DOCK heeft in zijn 25-jarig bestaan een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Vanaf de start in Rotterdam heeft DOCK zich ontwikkeld als een innovatieve, maatschappelijk ondernemende organisatie die is uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders van sociaal werk in Nederland. In de visie van DOCK heeft ieder mens talenten en mogelijkheden. DOCK draagt met haar sociaal werk bij aan een dynamische samenleving waarin talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en zoveel mogelijk mee kan doen. DOCK stimuleert dat sociale netwerken ontstaan waarin bewoners elkaar ondersteunen en bereid zijn iets voor de ander te doen. Zo werkt DOCK aan vitale leefgemeenschappen in wijken, buurten en de stad.

Dat is de kracht van Wij Samen: de kracht van DOCK.

Strategische opgaven
Op de fundamenten van het huidige DOCK wordt de komende jaren gewerkt aan verschillende strategische opgaven die de marktpositie van DOCK ook voor de toekomst moet borgen. Het gaat hierbij om:
 • Een doorontwikkeling en herijking van de corebusiness (‘Ons Verhaal’).
 • Het doorvoeren van een stevige digitale agenda (‘DOCK Digitaal’).
 • Het opnieuw inrichten van de organisatie (‘Nieuw Organiseren’).

Raad van Toezicht
DOCK is een stichting, die geleid wordt door een bestuurder. De bestuurder geeft samen met twee directeuren leiding aan de organisatie. De bestuurder staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft op dit moment vijf leden. Binnen de Raad van Toezicht is een aantal commissies ingesteld: auditcommissie, belangenhouderscommissie, remuneratiecommissie. DOCK hanteert de governancecode sociaal werk.

Visie RvT DOCK:
De Raad van Toezicht wil van toegevoegde waarde zijn voor cliënt, medewerker, bestuur/ organisatie en maatschappij en opereert vanuit het principe van integraal waardengericht toezicht.
Om invulling te kunnen geven aan het principe van integraal waardengericht toezicht is een goede samenwerking tussen toezicht en bestuur en commitment over de visie op toezicht een belangrijke voorwaarde. Deze visie is dan ook ontwikkeld in dialoog tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder.

Functie-eisen

Profiel nieuwe leden Raad van Toezicht
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van DOCK. Meer specifiek gaat het om de volgende accenten:
 • Eén lid met kennis van strategisch HR en organisatieontwikkeling; bij voorkeur met kennis van het Sociale Domein.
 • Eén lid met inhoudelijke kennis over sociaal werk en met ervaring in het Sociale Domein.

Eén van de twee leden zal op voordracht van de Ondernemingsraad zijn. De nieuwe leden functioneren op strategisch niveau en hebben bij voorkeur bestuurlijke- en of toezichthoudende ervaring. Naast de toetsende rol zijn zij tevens klankbord voor de bestuurder. De kandidaten kunnen goed hoofd- en bijzaken onderscheiden, zijn scherp in hun analyses, durven kritische vragen te stellen en staan open voor nieuwe inzichten en feedback. Zij zoeken de verbinding met collega’s en kunnen goed in teamverband samenwerken. Tevens hebben zij een oog voor maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving en weten die te vertalen naar de werkwijze van DOCK.

Algemene en specifieke competenties voor nieuwe leden
Als aanvulling op het huidige team zoeken wij mensen die het geluid kunnen laten horen vanuit de wijken door werk- en/of persoonlijke ervaring. Wij zoeken mensen met strategisch en/of zakelijk inzicht; zij die wellicht ervaring hebben als sociaal ondernemer of in het Sociale Domein.

Algemene competenties:
 • Verbindend
 • Mensgericht
 • Creatief
 • Rolvast

Specifieke aandacht voor de volgende thema’s ingegeven door de OR:
 • Visie op goed werkgeverschap.
 • Visie op organisatieontwikkeling en -verandering.
 • Communiceren op verschillende niveaus; in staat zijn om strategische keuzen te vertalen naar de werkvloer.

Deze vacatures staan open voor ervaren én startende toezichthouders. Mensen met een bi-culturele achtergrond en vrouwen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Bezoldiging en tijdsinvestering
Er wordt 5 tot 6 keer per jaar vergaderd vaak op verschillende locaties van DOCK, waar met enige regelmaat een veldbezoek aan gekoppeld is. Tijdsbesteding bedraagt ongeveer 15 dagen per jaar. De bezoldiging is 6000 euro per jaar.

Procedure en Planning
DOCK laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People, via telefoonnummer (023) 5671 030, mobiel nummer (06) 4608 1232 of e-mailadres h.turkmen@colourfulpeople.nl.

Heb je interesse reageer dan vóór 11 december 2021 via het sollicitatieformulier. De voorselectiegesprekken zijn gepland op 16 en 17 december. De selectiegesprekken bij DOCK zijn gepland in de tweede week van januari 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.