1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Directeur-bestuurder

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur-bestuurder

Voor Wonion, een maatschappelijk geëngageerde en innovatieve corporatie met ruim 4000 woningen in de Achterhoek, zoekt ERLY een verbindende en samenwerkingsgerichte bestuurder voor duurzame en innovatieve corporatie

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Ulft, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

Wonion heeft een platte organisatie met korte lijnen, waar medewerkers werken vanuit eigenaarschap en veel ruimte hebben om zelf invulling te geven aan de werkzaamheden. De cultuur van de organisatie kenmerkt zich als betrokken, hard werkend, nuchter en loyaal. De nieuwe bestuurder maakt deel uit van het MT, als leider en voorzitter, en weet vanuit zijn/haar visie op en passie voor de volkshuisvesting richting te geven aan de strategie en verdere ontwikkeling van Wonion. Hij/zij is iemand die oog heeft voor de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers en goed de vertaalslag weet te maken tussen strategie en operatie. De nieuwe bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, beschikt over een goed moreel kompas, is zichtbaar en transparant, open en benaderbaar, iemand die sterk op samenwerking gericht is en snel een relevant netwerk opbouwt in de regio. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Opgaven

Naast het inspelen op alle veranderingen in de volkshuisvestingssector is er een aantal specifieke opgaven voor de nieuwe directeur-bestuurder van Wonion voor de komende periode, waaronder:

 • Het vanuit een integrale volkshuisvestelijke visie inspelen op de veranderingen in de woningmarkt in de Achterhoek.
 • Het onderhouden en verder versterken van de relaties met samenwerkingspartners in de regio, waaronder de corporaties, gemeente, zorgorganisaties en andere stakeholders.
 • Het verder intensiveren van de samenwerking met Sité Woondiensten en ProWonen.
 • Het verder transformeren van de voorraad en daarbij inspelen op de ontgroening, vergrijzing en krimp in de Achterhoek.
 • Het op innovatieve wijze invulling geven aan de hoge ambities, onder andere op het gebied van duurzaamheid en ketengericht samenwerken.
 • Het verder richting geven aan een toekomstbestendige ‘lerende’ organisatie, waarbij wendbaarheid en verantwoordelijkheden laag in de organisatie centraal staan.
 • Het inspelen op alle veranderingen in de digitale samenleving en daar zowel de dienstverlening als de organisatie op afstemmen.

Profielkenmerken

Gelet op de opgaven waar Wonion voor staat, zoeken wij een directeur-bestuurder met de volgende kwaliteiten:

 • Heeft een brede visie op de volkshuisvesting, de rol van woningcorporaties en de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.
 • Weet richting te geven aan de verdere ontwikkeling van Wonion en daarbij nieuwe ontwikkelingen in de sector en de regio goed te vertalen naar gevolgen en opgaven voor Wonion.
 • Is een verbinder; weet een netwerk op te bouwen en werkt met plezier en uit overtuiging samen met lokale en regionale belanghouders en samenwerkingspartners. Heeft oog voor de belangen van andere spelers en kan en wil breder kijken dan het eigen domein.
 • Kan als boegbeeld op alle niveaus in -en extern makkelijk communiceren, weet vertrouwen te wekken en draagvlak te creëren.
 • Is oprecht betrokken bij huurders en laat dat ook zien. Kan zich goed inleven in de situatie van huurders en andere belanghouders en is voor hen benaderbaar.
 • Heeft een lange termijn focus en is evolutionair ingesteld; staat voor eigentijds rentmeesterschap en is early adapter van innovatieve ideeën en werkwijzen. Is aanjager van duurzaamheid en innovatie.
 • Heeft ervaring met management en het verder brengen van een organisatie; weet daarbij mensen te inspireren, geeft ze de ruimte en schept de randvoorwaarden om hen verder te laten ontwikkelen;
 • Is een betrokken en ‘warm’ persoon bij wie hoofd en hart in balans zijn.
 • Heeft de potentie om zich verder te ontwikkelen afhankelijk van de omstandigheden.
 • Heeft gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen in de regio en zoekt actief de samenwerking op met stakeholders en andere corporaties.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau en goed strategisch inzicht.
 • Ruime managementervaring.
 • Kennis van de volkshuisvesting en visie op de veranderingen in de sector.
 • Hart voor de doelgroep en een enthousiasmerende en motiverende leiderschapsstijl.
 • Politiek- en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Netwerker, legt makkelijk contact met sociaal-maatschappelijke doelgroepen, gemeentebestuur en andere stakeholders.
 • Betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van Wonion.
 • Nuchtere en no-nonsense instelling.

Competenties en persoonlijkheid

 • Is een verbindende en inspirerende leider.
 • Is samenwerkingsgericht, toegankelijk, integer en open.
 • Is organisatiesensitief en weet goed op strategisch niveau te schakelen; gaat hierbij nieuwe opgaven niet uit de weg en heeft daarbij gevoel voor kansen voor de organisatie.
 • Is boegbeeld, werkt vanuit openheid en vertrouwen; is nuchter en heeft gevoel voor de cultuur in de Achterhoek.
 • Is innovatief, staat open voor nieuwe werkwijzen en vormen van samenwerking.
 • Combineert zakelijkheid met maatschappelijke empathie.
 • Is gemakkelijk benaderbaar op elk niveau, mensgericht en weet zich goed in de ander te verplaatsen.
 • Communiceert open, transparant en duidelijk; spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden, komt ook zelf de gemaakte afspraken na.
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen en de bijbehorende processen.
 • Is zich bewust van zijn/haar voorbeeldrol als directeur-bestuurder.
 • Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV 2015 (zie bijlage).

Reactie en procedure

Bent u de verbindende en samenwerkingsgerichte bestuurder die richting kan geven aan deze duurzame en innovatieve corporatie? Stuur dan uw motivatiebrief en CV vöör 8 juli a.s. naar ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoonnummer (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 85316. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe bestuurder voor Wonion zal plaatsvinden volgens de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een fit- en proper test bij de Autoriteit woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. Ook een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Gelet op de zomervakantie vernemen we graag uw beschikbaarheid in de maanden juli en augustus voor eventuele gesprekken in het kader van de voorselectie. De selectiegesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden in september.

Bedrijfsomschrijving

Wonion is een maatschappelijk geëngageerde en innovatieve corporatie met ruim 4000 woningen in de Achterhoek. Wonion realiseert vanuit de maatschappelijke behoefte duurzaam wonen voor mensen in en om de gemeente Oude IJsselstreek met aandacht voor zorg & welzijn. Daarbij zet zij zich extra in voor huishoudens die door financiële beperkingen of een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden in het werkgebied. Wonion staat voor betaalbaarheid en duurzaam wonen en werkt intensief samen met bewoners en maatschappelijke partners aan leefbare buurten en wijken.

Wonion is een “early adapter” en zit in de kopgroep binnen de sector als het gaat om duurzaamheid. Wonion investeert al jarenlang op innovatieve wijze in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Wonion realiseerde al in 2010 energie neutrale woningen. Innovatie en duurzaamheid zit dan ook in het DNA van de organisatie. De komende jaren wil Wonion haar ambitie op gebied van duurzaamheid verder waarmaken en streeft zij naar een energie neutrale woningvoorraad in 2030. Duurzaamheid betekent ook dat de woningen worden afgestemd op de wensen van huidige én toekomstige bewoners. Daarbij heeft Wonion oog voor de voorziening in de wijk, die nodig zijn om de leefbaarheid op peil te houden. Om duurzame toepassingen te blijven realiseren, zowel nu als in de toekomst heeft Wonion zich aangesloten als partner bij diverse netwerkorganisaties die vernieuwing in de bouw stimuleren.