1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen zijn wij op zoek naar een ervaren toezichthouder met ruime kennis en ervaring op het gebied van bouw en vastgoed

meer dan 3 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hilversum, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Dudok Wonen bestaat uit vijf leden en is een onafhankelijk, openhartig en positief kritisch functionerend team. Twee toezichthouders zijn benoemd op voordracht van de huurders van Dudok Wonen. De RvC van Dudok Wonen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC heeft daarnaast ook een aantal bijzondere taken waaronder het goedkeuren van belangrijke besluiten, als sparringpartner fungeren voor het bestuur en het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag.

De RvC van Dudok Wonen staat voor transparantie en kenmerkt zich door een open cultuur en een hoge mate van zelfreflectie. De toezichthouders zijn zich zeer bewust van hun rol en handelen daar ook naar; de Governancecode vormt daarbij een belangrijke leidraad. De leden van de RvC van Dudok Wonen vinden het belangrijk om er als team te staan en schromen niet om elkaar aan te spreken. Zij staan open voor vernieuwende ideeën en hebben een frisse kijk op de vraagstukken die op tafel liggen. De leden van de RvC zijn maatschappelijk betrokken en hebben hart voor de doelgroep van Dudok Wonen. In het toezicht komen de verschillende maatschappelijke belangen dan ook goed aan de orde.

De RvC van Dudok Wonen oefent haar taken uit als eenheid. Er worden derhalve een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.

Functie-eisen

De komende jaren staat veel nieuwbouw gepland en Dudok Wonen is dan ook op zoek naar een kandidaat met ruime kennis en ervaring op het gebied van bouwen en grondaankopen. Het nieuwe lid RvC zal binnen de RvC tevens lid zijn van de auditcommissie.

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:

 • Bewezen kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van bouw en vastgoed.
 • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer en projectontwikkeling.
 • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen.
 • Visie heeft op portefeuillestrategie en vastgoedexploitatie.
 • Ervaring heeft met integrale rendementssturing en (commercieel) assetmanagement.
 • Kennis heeft van vastgoedfinanciering en scherp weet te kijken naar de (vastgoed) risico’s van de verschillende producten van Dudok Wonen en een goede beheersing daarvan.
 • Als lid van de auditcommissie een duidelijke affiniteit heeft met financieel gerelateerde onderwerpen.
 • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
 • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed- en contractenrecht.
 • Aantoonbaar betrokken is bij maatschappelijke (vastgoed) ontwikkelingen en het vermogen heeft deze te vertalen in opgaven voor Dudok Wonen.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij Dudok Wonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv vöör 8 juli a.s. te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39207. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Dudok Wonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Gelet op de zomervakantie vernemen we graag uw beschikbaarheid in de maanden juli en augustus voor eventuele gesprekken in het kader van de voorselectie. De selectiegesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden in september.

Bedrijfsomschrijving

Dudok Wonen is een private maatschappelijke onderneming in ’t Gooi in het domein van de zorg voor het wonen. Wij laten ons leiden door het geloof in de kracht van mensen. Wij bieden onze klanten kansen om aan een woning te komen waarmee ze onafhankelijk(er) worden op de woningmarkt. Hiervoor hebben we unieke woonproducten ontwikkeld. Een groot deel van ons woningbezit is ontworpen door de beroemde architect W.M. Dudok. De naam ‘Dudok Wonen’ moet een weerspiegeling zijn van onze ambities: we nemen initiatieven en zetten onze middelen in om samen met anderen te werken aan een sociaal en economisch vitale regio en het culturele erfgoed te behouden.

Dudok Wonen helpt jaarlijks honderden mensen in ’t Gooi aan een huur- of koopwoning. In totaal huisvesten wij ruim 8000 huishoudens in het Gooi waarvan 16 % met een kooparrangement. Daarnaast onderhouden en renoveren wij meer dan 7000 woningen, garages, zorgcentra, scholen en kantoren. We stimuleren klanten ons zo kort mogelijk financieel nodig te hebben, zodat we het geld telkens opnieuw kunnen besteden aan de mensen die het echt nodig hebben. Onze dienstverlening baseren we dan ook op producten die onafhankelijkheid bevorderen en de eigen kracht van mensen uitnodigen. Daarnaast ondersteunen en ontwikkelen wij initiatieven op het snijvlak van wonen en zorg.