1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen - Mijande Wonen

Lid Raad van Commissarissen - Mijande Wonen

Voor de Raad van Commissarissen van Mijande Wonen zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met visie op volkshuisvesting en hart voor huurders

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Vriezenveen, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Mijande Wonen. De RvC wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever voor de bestuurder.

De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Mijande Wonen zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC van Mijande Wonen bestaat uit vijf leden. Twee leden RvC worden benoemd op voordracht van de huurders.

Huurdersraad

De Huurdersraad van Mijande Wonen voelt zich zeer betrokken bij het behartigen van de belangen van alle huurders. Elke huurder is automatisch lid van de Huurdersraad. In het bestuur van de Huurdersraad Mijande Wonen zijn de verschillende dorpskernen die onder het werkgebied vallen vertegenwoordigd. De Huurdersraad is een belangrijke kritische, constructieve en onafhankelijke gesprekspartner van Mijande Wonen én de gemeenten Dinkelland en Twenterand inzake de woonvisie en het woonbeleid. Daarbij wordt altijd het gezamenlijk belang van de huurders vooropgesteld.

Profiel

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een intrinsiek maatschappelijk betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders en de Huurdersraad de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en kritisch kan inbrengen. Hij/zij weet wat er onder de huurders leeft en vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders en de Huurdersraad informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn. Naast de goede samenwerking met het bestuur van Mijande vindt de Huurdersraad het contact met de RvC ook zeer waardevol. De Huurdersraad hoopt in de nieuwe commissaris iemand te vinden die de huurders een warm hart toedraagt.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving;
  • Op de hoogte is van ontwikkelingen in het sociaal maatschappelijk domein, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
  • Kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sociaal maatschappelijke sector;
  • Visie heeft op governance en gevoel voor verhoudingen tussen partijen en ervaring met politiek-en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • Zich oprecht betrokken voelt bij huurders en die enthousiast het contact zoekt met huurders. De kandidaat vindt het leuk om geregeld bijeenkomsten van huurders en/of de Huurdersraad bij te wonen;
  • Ervaring heeft met en visie heeft op in deze tijd passende vormen van huurdersbetrokkenheid en huurdersparticipatie;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van Mijande Wonen.

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als Huurderscommissaris van Mijande Wonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39254. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van Mijande Wonen zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Bedrijfsomschrijving

Mijande Wonen is een woningcorporatie in Twente. Zij verhuren, beheren en onderhouden ongeveer 4.750 woningen in de gemeenten Dinkelland en Twenterand om daarmee huurders een thuis te bieden.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature