1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Lid Raad van Commissarissen - Thius

Lid Raad van Commissarissen - Thius

Voor de Raad van Commissarissen van Thius is ERLY op zoek naar een kritisch en betrokken toezichthouder met breed juridisch profiel en affiniteit voor financiën.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Tiel, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Thius heeft in gezamenlijkheid als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid in relatie tot de statutaire doelstelling, om daarmee zowel de financiële continuïteit als de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie te bewaken. Tevens houdt zij toezicht op de verbonden rechtspersonen. De RvC staat daarnaast de directeur bestuurder met raad terzijde. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever richting de directeur bestuurder.

De RvC heeft ter ondersteuning van het toezicht twee subcommissies ingesteld. Een auditcommissie ten behoeve van de financiële vraagstukken en een remuneratiecommissie ten behoeve van de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder.

Profiel

Binnen de RvC van Thius is een vacature ontstaan voor een lid RvC met juridisch/bestuurlijk profiel. Het nieuw te werven lid voor de RvC is tevens beoogd lid van de auditcommissie.

Wij zoeken een kandidaat die:

 • Binding heeft met en passie heeft voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
 • Ervaring heeft in het bestuurlijk speelveld, bijvoorbeeld als (maatschappelijk) bestuurder en in die hoedanigheid ervaring in samenwerking met een RvC en/of ervaring als toezichthouder;
 • Kennis heeft van relevante wet- en regelgeving zoals contractrecht, ondernemings- en vastgoedrecht;
 • Inzicht heeft in juridische consequenties van besluiten;
 • Visie heeft op de toegevoegde waarde van corporaties voor hun klanten en stakeholders;
 • Kennis en ervaring heeft met strategie- en governance bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten;
 • Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, inrichting en werking checks & balances en governance-eisen;
 • Visie heeft op toezicht, compliance en governance;
 • Affiniteit heeft met financiële aangelegenheden;
 • Bij voorkeur ervaring heeft in de corporatiewereld en/of met de Woningwet (dit is een pré);
 • Bij voorkeur in de regio Rivierenland woont en/of hier een binding mee heeft.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid Raad van Commissarissen bij Thius? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Karin Broekhuizen, telefoon: (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl, o.v.v. ref.nr. 39276.

De RvC streeft naar een spoedige invulling van deze vacature. Wij ontvangen uw reactie daarom graag uiterlijk 15 november 2022.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Bedrijfsomschrijving

Thius biedt ruim 8.000 betaalbare woningen in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. Leefbare en vitale dorpen, wijken en buurten vinden zij eveneens belangrijk. Net als een maatschappij waarin iedereen naar eigen vermogen meedoet en niemand wordt uitgesloten.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature