1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen - Woningstichting Nieuwkoop

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen - Woningstichting Nieuwkoop

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met visie op sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Nieuwkoop, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Woningstichting Nieuwkoop oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woningstichting Nieuwkoop zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is ook werkgever van het bestuur.

De RvC van Woningstichting Nieuwkoop bestaat uit drie leden. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode woning -corporaties en hebben integriteit, transparantie en verantwoording hoog in het vaandel. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvC. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

HuurdersBelangen Vereniging Nieuwkoop

De HuurdersBelangen Verenging Nieuwkoop (HBV) is er voor de huurders van Woningstichting Nieuwkoop. Als belangenbehartiger van de huurders, heeft zij met WSN een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten en over de manier waarop het overleg wordt gevoerd. Bij het bepalen en uitvoeren van beleid treedt Woningstichting Nieuwkoop in overleg met de HBV als het gaat over zaken waarover de HBV moet worden geïnformeerd.

Profiel

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een lid RvC met kennis en ervaring op sociaal-maatschappelijk gebied (zorg, onderwijs, welzijn) en bij voorkeur woonachtig in het werkgebied.

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:

  • Een duidelijke visie heeft op volkshuisvesting en de maatschappelijke opgaven in het werkgebied en deze weet te vertalen naar de situatie van de huurders van WSN;
  • Beschikt over een maatschappelijk netwerk en betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
  • De complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
  • Een duidelijke visie heeft op huren en huurdersparticipatie nu en in de toekomst en actief het huurdersperspectief kan inbrengen;
  • Zich bewust is van het maatschappelijk belang van corporaties en daar ook goed op aanspreekbaar is;
  • Ervaring heeft in het omgaan met verschillende belanghouders en positief-kritisch en onafhankelijk kan adviseren in strategische besluitvormingsprocessen;
  • Zich goed kan inleven in de problematiek van huurders en vindt het leuk om actief met hen en met de HBV informele contacten te onderhouden;
  • Kennis en/of affiniteit heeft met het werkgebied van WSN.


Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders voor WSN? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39239. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Woningstichting Nieuwkoop (WSN) beheert en verhuurt ruim 1200 eenheden in de kernen Nieuwkoop, Noorden, Nieuwveen en Woerdense Verlaat van de Gemeente Nieuwkoop. Naast eengezinswoningen, verhuurt WSN ook portiekwoningen, grondgebonden seniorenwoningen, appartementen, wooneenheden aan zorginstellingen, kamers, garages, standplaatsen, woonwagens en diverse bedrijfsruimten.

WSN biedt betaalbaar, passend en duurzaam wonen en werkt actief samen aan het vitaal maken en houden van Nieuwkoop. WSN is sterk lokaal verankerd en werkt nauw samen met lokale stakeholders en corporaties in de regio. De organisatie heeft een gezonde financiële positie en een open blik naar de toekomst. Als kleine organisatie staat WSN dicht bij haar huurders en betrekt zij haar huurders zo veel als mogelijk bij al haar plannen.