1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen - Woonpartners

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen - Woonpartners

Voor Woonpartners, zoekt ERLY en betrokken toezichthouder met brede sociaal-juridische achtergrond en hart voor de huurders.

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Helmond, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Huurdersorganisatie

De Huurders Belangen Vereniging (HBV) Woonpartners zet zich in voor alle huurders die een woning huren via woningbouwvereniging Woonpartners in Helmond. De HBV Woonpartners wil een verbindende rol uitoefenen tussen de huurders enerzijds- en de woningbouwvereniging anderzijds. De HBV Woonpartners komt onder meer op voor goede betaalbare woningen, het bevorderen van de leefbaarheid, welzijn en een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. De HBV Woonpartners kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan Woonpartners. De HBV Woonpartners werkt nauw samen met de bewonerscommissies. Het bestuur van de HBV Woonpartners bestaat uit acht actieve leden.

Raad van Commissarissen

De RvC van Woonpartners bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de RvC bestaan drie commissies, te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de vastgoedcommissie. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de huurders. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Governancecode Woningcorporaties.

In april 2020 ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen van Woonpartners voor de zetel van lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. De nieuwe huurderscommissaris heeft een duidelijke affiniteit heeft met huurders en vindt het leuk informele contacten te onderhouden met de HBV Woonpartners.

Profiel huurderscommissaris

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een intrinsiek maatschappelijk betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders en de HBV Woonpartners de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en kritisch kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn.

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:

  • Algemene kennis heeft van de sociale huursector en op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving;
  • Kennis heeft van juridische vraagstukken en inzicht in juridische consequenties van besluiten en contractvorming;
  • Gevoel voor verhoudingen tussen partijen en ervaring met politiek-en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • Goed zicht heeft op maatschappelijke opgaven in het werkgebied en beschikt over actief sociaal maatschappelijk netwerk;
  • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
  • Ervaring heeft met en visie heeft op in deze tijd passende vormen van huurdersbetrokkenheid en huurdersparticipatie;
  • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
  • Affiniteit en/of binding met het werkgebied; woonachtig in de gemeente Helmond of de regio is een pré.


Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als huurderscommissaris bij Woonpartners? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39238. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe huurderscommissaris zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming en om de beoogde kandidaat goed voor te bereiden op het gesprek bij de Autoriteit woningcorporaties zal een competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 7.400 woningen. Woonpartners is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor goed en betaalbaar wonen. Zij doet dit samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en andere partners. Samen met hen werkt Woonpartners aan het bouwen en beheren van kwalitatief goede, energiezuinige, veilige en betaalbare woningen. En aan gevarieerde wijken waarin het voor iedereen prettig wonen is.