1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Lid Raad van Commissarissen - WOONstichting Gendt

Lid Raad van Commissarissen - WOONstichting Gendt

Voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Gendt is ERLY, the consulting company op zoek naar een betrokken financial met gevoel voor de maatschappelijke doelstelling

29 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Gendt, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit en de algemene gang van zaken binnen WOONstichting Gendt. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat WOONstichting Gendt zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC van WOONstichting Gendt bestaat uit drie leden. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Governancecode Woningcorporaties.

Begin december 2020 ontstaat er in de Raad van Commissarissen (RvC) van WOONstichting Gendt een vacature voor een lid RvC met een financieel profiel. In deze profielschets vindt u nadere informatie over WOONstichting Gendt, de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe lid RvC.

Profiel

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kanidaat die:

 • Ruime ervaring heeft als accountant of bedrijfseconoom, eventueel op directie- en/of bestuursniveau;
 • Kennis heeft van de regels van (financiële)(jaar) verslagleggingen en inzicht heeft in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;
 • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, risicomanagement, fiscaliteit en beleggingen;
 • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • Een goede sparringpartner kan zijn voor de controller en de bestuurder en achter de cijfers weet te kijken;
 • Zicht heeft op wat professionalisering en inhoudelijke uitdagingen vraagt van een organisatie;
 • Gevoel heeft voor governance vraagstukken;
 • Affiniteit heeft met het dorpse karakter en omvang van de organisatie;
 • Ervaring met volkshuisvesting en binding met het werkgebied is een pre.

De RvC wil graag de diversiteit in de raad vergroten. Een kandidaat die daaraan bijdraagt krijgt bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van WOONstichting Gendt? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Hendrien Witte, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39250. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van WOONstichting Gendt zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Bedrijfsomschrijving

Woonstichting Gendt is een professioneel opererende kleine corporatie die woningen verhuurt en beheert in Gendt. Met circa 900 woningen streeft WOONstichting Gendt naar het bieden van goede, betaalbare huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Woonstichting Gendt wil er zijn voor alle doelgroepen op de woningmarkt door het hanteren van betaalbare huurprijzen en een gevarieerd woningaanbod. Tevens draagt WOONstichting Gendt bij aan de herontwikkeling van wijken in samenwerking met de Gemeente Lingewaard.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature