1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen - De Sleutels

Twee leden Raad van Commissarissen - De Sleutels

Voor de Raad van Commissarissen van De Sleutels is ERLY, the consulting company op zoek naar een betrokken toezichthouder (op voordracht van huurders) met juridische en financiële expertise op het gebied van vastgoed en een ervaren toezichthouder (op voordracht OR) met visie op sociale en maatschappelijke innovatie

29 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Leiden, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

Het uitgangspunt voor het intern toezicht bij de Sleutels is dat de maatschappelijke taak van de corporatie leidend is: De Sleutels is er voor de mensen die op de woningmarkt de kwetsbaarste positie hebben, in het bijzonder huishoudens met een bescheiden inkomen.

Het interne toezicht op de Sleutels wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC van de Sleutels bestaat uit vijf leden, waarvan twee leden zijn benoemd op voordracht van Huurdersbelangenvereniging de Eendracht (HBE) en één lid is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad (OR).

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor het toezicht op een goede vervulling van de corporatiedoelen van woningbouwvereniging de Sleutels. De RvC van de Sleutels heeft een Auditcommissie, een Commissie Projectontwikkeling en een Remuneratiecommissie. De RvC onderhoudt deels als collectief en deels in wisselende samenstelling contacten met de OR, de HBE en is 2 keer per jaar aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering.

Huurdersbelangenvereniging de Eendracht

Huurdersbelangenvereniging de Eendracht (HBE) is de organisatie die op komt voor alle huurders van de Sleutels en waar huurders van de Sleutels lid van kunnen worden. De Sleutels en de HBE overleggen regelmatig over beleidsmatige zaken die van belang zijn voor alle huurders, zoals bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. De samenwerking tussen de Sleutels en de HBE is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

Lid RvC profiel Juridisch & Financiën (op voordracht van huurders)

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC die vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn. Kennis van en ervaring met voor de corporatie relevante onderwerpen.

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een kandidaat die over de volgende kwaliteietn beschikt:

   • Heeft inzicht in de volkshuisvesting en is bekend met de Wet op het overleg huurders verhuurder;
   • Kennis op het gebied van vastgoedinvesteringen en inzicht in de bijbehorende financiële complexiteit;
   • Ervaring met juridische vraagstukken aangaande aanbesteding en opdrachtgeverschap, inclusief huurrecht en contractrecht en op de hoogte van relevante wet -en regelgeving;
   • Heeft gedegen kennis van portefeuillebeleid en weet deze te beoordelen op strategische keuzes en opgaven voor de corporatie, w.o. het vergroten van de beschikbaarheid van het aantal woningen;
   • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
   • Ervaring heeft met investeringsbeslissingen en projecten zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
   • Heeft hart voor de huurders, weet wat voor hen belangrijk is; is bereikbaar en toegankelijk;
   • Gevoel heeft volkshuisvesting en binding met het werkgebied is een pre.

Lid RvC profiel Zorg en Sociaal Domein (op voordracht OR)

Voor de zetel op voordracht van de OR zoeken wij een betrokken lid RvC die verbinding kan maken tussen de maatschappelijke vraagstukken in de buitenwereld en de vertaling daarvan naar de interne organisatie. Hij/zij houdt rekening met de medewerkers van de organisatie en weet wat er onder de medewerkers leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om contacten met de OR te onderhouden om te weten wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn.

Voor de zetel op voordracht van de OR zijn wij op zoek naar een kandidaat die over de volgende kwaliteiten beschikt:

 • Bewezen ervaring in het sociaal domein of zorg;
 • Bekend is met de problematiek van bijzondere doelgroepen en de belangrijkste spelers en hun belangen binnen het sociaal-maatschappelijk domein;
 • Een scherpe visie op de inclusieve samenleving en de problematieken die gepaard gaan met langer zelfstandig thuis wonen;
 • Betrokken is bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van dit maatschappelijke speelveld goed weet te duiden;
 • Zicht heeft op relevante vraagstukken voor een toekomstbestendige organisatie en ervaring met organisatieontwikkeling en HR;
 • Een visie op leiderschap, arbeidsverhoudingen en –omstandigheden en in staat is zich te verplaatsen in de belangen van de medewerkers;
 • Ervaring met medezeggenschappen en ondernemingsraden.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van de Sleutels? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39251 (profiel Juridisch & Financiën (op voordracht huurders) of ref. nr. 39252 (profiel Zorg en Sociaal Domein op voordracht OR). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De honorering voor leden van de RvC valt binnen de Wet Normering Topinkomens en is conform de beroepsregels van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

De benoeming van de twee nieuwe leden RvC van de Sleutels zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Bedrijfsomschrijving

De Sleutels is een woningbouwvereniging met zo'n 8.000 woningen in Leiden en Voorschoten. Het werk van de Sleutels begint en eindigt bij haar klanten: de huurders met hun beleving van de wijk, hun mogelijkheden om binnen de wijk wooncarrière te maken en hun woonwensen. Dit zijn de uitgangspunten voor het wijkbeheer, het onderhoudsbeleid, de gebiedsontwikkeling en het vastgoedbeleid.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature