1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen - Vryleve

Twee leden Raad van Commissarissen - Vryleve

Voor de Raad van Commissarissen van Vryleve is ERLY, the consulting company op zoek naar een enthousiaste toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en een betrokken toezichthouder met ervaring en visie op management, personeel en organisatie

25 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Lobith, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Woonstichting Vryleve houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder van de corporatie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvC adviseert de bestuurder daarnaast gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt zijn beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De RvC geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die Vryleve elke vier jaar laat uitvoeren.

Inhoud en zwaartepunten van het toezicht worden verder bepaald door de richting waarin de corporatie zich ontwikkelt. Voor Vryleve staat de volkshuisvestelijke taak voorop. Daarin speelt leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed zeker een rol, maar steeds ten dienste van huisvesting voor burgers die aangewezen zijn op betaalbare huurwoningen. In die betaalbaarheid speelt duurzaamheid tot in lengte van jaren een belangrijke rol.

In de loop van 2020 ontstaan twee vacatures in de Raad van Commissarissen (RvC) van Vryleve. Eén van de vacatures is een zetel op voordracht van de huurdersbelangenvereniging. De andere zetel is op voordracht van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is, dat zij generalisten zijn met specifieke expertise. Gezamenlijk vormen zij een multidisciplinair team. Zo kunnen accentverschuivingen ook inhoudelijk goed worden opgevangen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die vanuit een helikopterview de specifieke expertise inzetten op de verschillende aandachtsgebieden. Van de leden wordt verwacht dat zij gevoel hebben voor de schaal en omvang van Vryleve en een juist evenwicht kunnen bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Lid RvC profiel Vastgoed

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

   • Bouwkundige kennis en ervaring heeft met alle aspecten van vastgoed van haalbaarheidsstudies tot exploitatie en van (her)ontwikkeling tot realisatie;
   • Ervaring heeft op het gebied van onderhoudscontracten en samenwerkingsvormen zoals resultaatgericht samenwerken;
   • Inzicht heeft in de werking van de lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar strategische keuzes en opgaven voor Vryleve;
   • Kennis heeft van strategisch voorraadbeheer, waardeontwikkeling, vastgoedexploitatie -en beheer;
   • Visie heeft op duurzaamheid en feitelijke kennis heeft van recente innovaties, ontwikkelingen en oplossingen op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie;
   • Bekend is met de wereld van het vastgoed en de (markt) partijen die daarin opereren;
   • Kennis heeft van relevante wet- en regelgeving rondom vastgoed-ontwikkeling en -exploitatie w.o. regels met betrekking tot aanbesteding, uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid en bouwbeleid;
   • Betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen en een duidelijke affiniteit heeft met huurders;
   • Binding en/of affiniteit met de regio Arnhem-Nijmegen is een pré.

Lid RvC profiel Management, Personeel en Organisatie

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Bestuurlijke en/of managementervaring heeft, bij voorkeur bij een woningcorporaties of not-for-profit organisatie;
 • Kennis heeft van en ervaring heeft met besluitvormingsprocessen;
 • Kennis heeft van en ervaring heeft met het leiden van veranderprocessen;
 • Kennis en inzicht heeft in organisatiekunde, human resource management en eigentijdse arbeidsverhoudingen;
 • Kennis en ervaring heeft op het gebied van integriteitsbeleid en risicobeheersing, sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken;
 • Beschikt over aantoonbare maatschappelijke interesse en betrokkenheid;
 • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en in relatie tot maatschappelijke en sociaal-demografische ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
 • Bij voorkeur bekend is met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Woonstichting Vryleve? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Hendrien Witte, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl onder vermelding van ref. nr. 39245 (profiel Vastgoed) of ref. nr. 39246 (profiel Management, Personeel en Organisatie). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de twee nieuwe leden RvC van Woonstichting Vryleve zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Woonstichting Vryleve is een betrokken woningcorporatie, die zorgt voor voldoende, passende, betaalbare en op langere termijn duurzame woningen voor de mensen die willen wonen in één van de zes dorpen op het Gelders Eiland. De woningen liggen verspreid in de dorpen Spijk, Tolkamer, Lobith, Herwen, Aerdt en Pannerden en vallen onder de gemeente Zevenaar.

Vryleve wil inspelen op de woonwensen in haar werkgebied en bijdragen aan een aantrekkelijke woningmarkt in de gemeente Zevenaar. Dit betekent bijvoorbeeld zorgen voor voldoende diversiteit in huurwoningen, passend bij de vraag van woningzoekenden en in balans met de vraag uit verschillende doelgroepen. Zo creëert Vryleve woonoplossingen voor starters, eenpersoonshuishoudens, gezinnen of senioren, maar ook voor bijzondere doelgroepen als asielzoekers en mensen met een beperking – eventueel in combinatie met zorg. Daarnaast verzorgt Vryleve huisvesting voor drie instellingen die zorg en woonbegeleiding leveren. Vryleve bezit ca. 1.500 verhuureenheden.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature