1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen - Woongoed Zeist

Twee leden Raad van Commissarissen - Woongoed Zeist

Voor de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeist is ERLY, the consulting company, op zoek naar twee betrokken en verbindende, scherpe en positief kritische toezichthouders met profiel Zorg & Welzijn en profiel Financiën & Control

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zeist, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woongoed Zeist is een actieve en betrokken raad die dichtbij de organisatie staat. De RvC bestaat uit vijf commissarissen, waarvan twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. De RvC heeft besloten om tijdelijk uit te breiden naar zes leden om zo een betere spreiding in het rooster van aftreden te organiseren en daarmee de continuïteit van het toezicht te borgen.

Aan het einde van het jaar ontstaan er twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeist:

 • Een commissaris met profiel Zorg & Welzijn
 • Een commissaris met profiel Financiën & Control

Gelet op de huidige samenstelling van de RvC zijn beide kandidaten bij voorkeur afkomstig uit de directe omgeving van Zeist danwel uit de regio en/of uit Utrecht.

Lid Raad van Commissarissen profiel Zorg & Welzijn

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

    • een brede (bestuurlijke) ervaring meebrengt in eindverantwoordelijke functies bij een maatschappelijke organisatie, zoals een zorg- of welzijnsinstelling;
    • kennis meebrengt van vraagstukken in het sociaal domein en bekend is met problematiek van bijzondere doelgroepen;
    • een visie heeft op netwerksamenwerking in de keten wonen-zorg-welzijn en op participatie en positionering van bewoners in het bijzonder;
    • kennis heeft van actuele sociale maatschappelijke ontwikkelingen en deze kan vertalen naar volkshuisvestelijke vraagstukken;
    • kennis heeft van en/of ervaring met wonen & zorg en maatschappelijk vastgoed;
    • een goed gevoel voor verhoudingen en relaties heeft en zich daarin bestuurlijke sensitief beweegt;
    • goed kan luisteren en inlevingsvermogen toont in samenwerking en relaties met partners;
    • bij voorkeur een sterke sociale binding heeft met het werkgebied en daarin een eigen netwerk meebrengt.

Lid Raad van Commissarissen profiel Financiën & Control

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • een financiële achtergrond meebrengt (bijvoorbeeld als registeraccountant of registercontroller) en zo mogelijk ook ervaring heeft op het gebied van vastgoed;
 • kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit;
 • in staat is om investerings- en financieringsvoorstellen te kunnen wegen en beoordelen vanuit scenarioplanning en met oog voor de maatschappelijke doelstellingen;
 • kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, treasury en beleggingen;
 • als klankbord mee kan denken over de financieel- economische consequenties van de ambities van Woongoed Zeist en benodigde vertaling daarvan naar digitalisering en organisatieontwikkeling;
 • als voorzitter van de auditcommissie in staat is om overige leden van de RvC mee te nemen in financiële afwegingen;
 • een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner is voor de externe accountant;
 • actuele kennis en ervaring met financieel management van woningcorporaties is een pré.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij Woongoed Zeist? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Karin Broekhuizen, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39271 (Profiel Zorg & Welzijn) of ref.nr 39272 (Profiel Financiën en Control).

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Bedrijfsomschrijving

Woongoed Zeist is dé sociale huisvester van de gemeente Zeist. Met ruim 7.500 woningen heeft zij als woningcorporatie een belangrijke rol in de samenleving. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen zij een brede groep klanten goed en betaalbaar laten wonen. Met zo’n 70 medewerkers zetten zij zich dagelijks in voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving, met extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature