1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Voorzitter Raad van Commissarissen - Woonbedrijf ieder1

Voorzitter Raad van Commissarissen - Woonbedrijf ieder1

Voor de Raad van Commissarissen van Woonbedrijf ieder1 is ERLY wij op zoek naar een stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van volkshuisvesting

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Deventer, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woonbedrijf ieder1 bestaat uit zes leden. Hiervan zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie HuurdersBIJ1 benoemd.

De RvC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor het Bestuur. De werkwijze van de RvC en het Bestuur is vastgelegd in de statuten, een RvC-reglement en Bestuursreglement.

Binnen de RvC van Woonbedrijf ieder1 ontstaat begin 2022 een vacature voor voorzitter Raad van Commissarissen.

Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

De kerntaak van de voorzitter van de Raad van Commissarissen is het waarborgen van de effectiviteit van raad om bij te kunnen dragen aan het functioneren van de organisatie door het juist invullen van de rol van toezichthouder, klankbord en werkgever.

Dat vraagt van de voorzitter dat deze:

  • zich opstelt als verbinder en actief de sfeer en de teamgeest ontwikkelt en bewaakt binnen de Raad van Commissarissen;
  • de agendavoorbereiding verzorgt en de vergaderingen leidt;
  • de ontwikkeling van de individuele leden van de Raad van Commissarissen stimuleert en monitort en tevens het overzicht behoudt over de gevolgde educatie;
  • obstakels signaleert in de verstandhouding tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
  • als aanspreekpunt en klankbord fungeert voor het Bestuur;
  • zelfevaluatiemomenten initieert met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de Raad van Commissarissen en individuele feedback geeft aan commissarissen over hun functioneren.

Reactie en procedure

Bent u die stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van volkshuisvesting? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Karin Broekhuizen, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39274.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Bedrijfsomschrijving

Woonbedrijf ieder1 is de grootste woningcorporatie in de Stedendriehoek en biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en betaalbare woning te verhuren. Met circa 14.000 woningen in Deventer en Zutphen en ruim 220 medewerkers draagt Woonbedrijf ieder1 bij aan leefbare steden en dorpen door de zorg voor goede en betaalbare woningen.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature