1. Vacatures
  2. Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur van Gemeente Tilburg

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur van Gemeente Tilburg

Chasse Executive Search zoekt voor Gemeente Tilburg een mensgericht en inspirerend leider die met liefde voor Tilburg(ers) werkt.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Tilburg, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De stad Tilburg en de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en – vanaf 1 januari 2021 – Biezenmortel liggen in het Hart van Brabant waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met bijna 220.000 inwoners de zevende stad van het land. Tilburg is uniek door z’n vele tegenstellingen, uniek door de ongebreidelde energie, uniek door z’n effectieve netwerken. De 1.900 professionals van de gemeentelijke organisatie werken op grond van de gezamenlijke kernwaarden verbindend, daadkrachtig en vernieuwend met liefde voor deze fijne stad.

Het is een kunst om signalen en belangen uit de samenleving op te vangen en die om te zetten in actie en goede adviezen aan het bestuur. Door telkens in gesprek te gaan is de gemeente Tilburg elke dag bezig om samen met inwoners, partners, onderwijs en ondernemers tot betere oplossingen te komen. De organisatie durft daarbij te experimenteren en te blijven leren om resultaten te bereiken. In november 2019 werd Gemeente Tilburg – als eerste gemeente ooit – uitgeroepen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Gemeente Tilburg is daarbij getypeerd als een moderne overheidsorganisatie die zich voortdurend blijft ontwikkelen om het belang van de inwoner beter te dienen. Hierbij is de gemeente getransformeerd van een dienstenmodel naar een netwerkmodel, van spelbepaler op diverse terreinen naar een van de spelers in het veld. Deze erkenning motiveert Tilburg om door te zetten en vooral niet op de lauweren te rusten.

Gezond en Gelukkig in Tilburg is het motto van het Bestuursakkoord 2018-2022. Het Bestuursakkoord geeft aan welke ambities er op het gebied van Inclusieve stad, Duurzame stad en Vitale stad zijn om tot impact te komen zodat inwoners verbetering voelen. De totstandkoming hiervan gaat uit van Samen en dichtbij met impact. Samen met inwoners van wijken en buurten wordt een heldere wijkagenda gemaakt. De uitkomsten worden per wijk vastgelegd waarbij de wijkwethouders fungeren als belangrijke aanjagers voor het gesprek over wat er leeft in de wijk. Daarnaast is er een coördinerend wethouder wijkgericht werken om de inzet in de wijken kracht bij te zetten.

Organisatie
De organisatie van Gemeente Tilburg staat onder leiding van de Concerndirectie. De directie wordt geleid door de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur en bestaat verder uit vier concerndirecteuren op de thema’s Duurzaamheid, Inclusieve Stad, Vitale Stad en Bedrijfsvoering & Dienstverlening. De Concerndirectie geeft leiding aan de afdelingshoofden. Het organogram van de gemeentelijke organisatie is als bijlage bijgevoegd. De belangrijkste financiële en beleidsdocumenten zijn hier terug te vinden.

De opgave
Als eerste adviseur van het College van B&W en boegbeeld van de gemeentelijke organisatie stelt de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur de Gemeente Tilburg in staat om zich verder te ontwikkelen als netwerkorganisatie. Een organisatie die wijkgericht, integraal en met realisatiekracht handelt naar en resultaat levert op de stedelijke en maatschappelijke opgaven van Tilburg. Een organisatie die in nauwe verbinding staat met stad en regio en met een Tilburgse Turbo aanjager is van intelligente samenwerking. Dit alles binnen een krimpend financieel kader dat vraagt om focus en keuzes maken: elke euro kan maar één keer uitgegeven worden. De uitvoering van de taken moet slimmer georganiseerd en efficiënter uitgevoerd worden, zodat geld en menskracht impactvol worden ingezet.

De kandidaat
Gemeente Tilburg is daarom op zoek naar een mensgericht en inspirerend leider die verbinding zoekt én houdt met mens, organisatie, stad en regio. Een politiek-bestuurlijk sensitief strateeg die als eerste adviseur van het College van B&W de visie op de stad, regio en gemeentelijke organisatie vertaalt in adviezen aan het college en het natuurlijk gezag heeft om medewerkers daarin mee te nemen. Brengt vernieuwende inzichten in en durft tegen te hangen. Is authentiek en beschikt over flexibiliteit in stijlen passend bij rol en opgave. Een boegbeeld van een inclusieve en diverse ambtelijke organisatie met oog voor de nieuwe tijd en de impact hiervan op de werkwijze en positionering van de lokale overheid vertaalt naar de gewenste netwerkorganisatie. Een professional met hart voor de publieke zaak die haar/zijn ervaring in de sturing van complexe en grote publieke organisaties omzet in concrete resultaten. Resultaten die soms tot stand komen door de organisatie bewust te ‘vertragen’ onder het motto ‘eerst denken dan doen’. Een organisatie die zich ontwikkelt naar opgavegericht werken, waarbij soms taken tussen twee verantwoordelijkheden vallen en dit vraagt om opmerkzaamheid. Iemand die leidinggeeft zonder “strepen” en haar/zijn weg weet in een organisatie die het in goede en slechte tijden samen doet, maar ook licht anarchistische trekken vertoont. Een teamspeler met oog voor medezeggenschap die nieuwsgierig is en mensen inspireert en de organisatie in positie brengt. Een ambassadeur voor Tilburg die makkelijk en strategisch schakelt met stad, regio en rijk. Een benaderbare spin in het web die de schakel vormt tussen een veelheid aan stakeholders van College van B&W en de ambtelijke organisatie tot de driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris en daarmee de gemeenteraad. Bovenal iemand die met liefde voor Tilburg(ers) werkt.

Arbeidsvoorwaarden
De positie is ingeschaald in schaal 18 CAO-Gemeenten. Het salaris bedraagt daarmee minimaal € 7.167 en maximaal €10.162 bruto per maand op basis van 36 uur per week exclusief Individueel Keuzebudget (IKB) van 17.05%.

De procedure
Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor Gemeente Tilburg. Het uitgebreide functieprofiel met nadere informatie over de procedure is opvraagbaar via info@chassesearch.nl of 070 345 11 14. De gespreksrondes bij Gemeente Tilburg vinden in januari 2021 plaats. Indiensttreding is voorzien per 1 april 2021, bij voorkeur eerder.

Sollicitaties (deadline: 11 december 2020)

Deadline voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae is vrijdag 11 december om 12.00 uur via info@chassesearch.nl.