1. Vacatures
  2. Kunstloc Brabant
  3. Voorzitter raad van toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter raad van toezicht

met bestuurlijke ervaring (bedrijfsleven, overheid of instellingen) en leiderschapskwaliteiten.

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Tilburg, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Alle leden van de rvt hebben sterke affiniteit met de culturele sector en zijn geïnteresseerd in de rol die cultuur speelt in de samenleving in het algemeen en in specifieke sectoren, zoals onderwijs, in het bijzonder. Zij zijn betrokken en relationeel onafhankelijk en komen tot authentieke en onafhankelijke oordeelsvorming, waarbij zij een goede balans weten te bewaren tussen betrokkenheid en distantie. Zij hebben inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen, zijn integer, van onbesproken gedrag, beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en zijn alert op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling. De leden zijn maatschappelijk actief, hebben een relevant netwerk en beschikken over goede communicatieve en relationele vaardigheden. Zij zijn aanspreekbaar, reflectief en kunnen feedback geven en ontvangen. Zij beschikken over ruime relevante ervaring, denken en werken op academisch en strategisch niveau en kunnen ontwikkelingen analyseren en beoordelen. Zij beschikken over voldoende tijd voor de werkzaamheden van de raad van toezicht en zijn bereid deze tijd daar aan te besteden. Bij voorkeur zijn leden van de rvt woonachtig in Brabant.

Functie-eisen

De voorzitter van de rvt beschikt in aanvulling op de algemeen geldende kenmerken en competenties over:

  • Bestuurlijke ervaring en leiderschapskwaliteiten;
  • Representatieve/contactuele vaardigheden;
  • Overwicht binnen en buiten de organisatie.

De raad waarborgt in zijn samenstelling diversiteit. De raad heeft daarbij aandacht voor leeftijd, geslacht en overige achtergronden waaronder etniciteit, deskundigheid, persoonlijkheid en ervaring. Om deze reden gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Bedrijfsomschrijving

Kunstbalie en bkkc zijn beide in 2009 ontstaan als fusie van twee respectievelijk vier kleinere organisaties. Kunstbalie functioneert als uitvoeringsorganisatie voor het provinciaal beleid op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst en bkkc op het gebied van de professionele kunsten.

Beide organisaties werken al intensief samen en gaan medio 2018 verder als één organisatie. Met de fusie willen Kunstbalie en bkkc de integraliteit van het cultuurbeleid en daarmee de effectiviteit ervan vergroten. Met de totstandkoming van de nieuwe organisatie wordt de intermediaire structuur versterkt die de provincie Noord-Brabant in staat stelt de regisserende rol te spelen waarmee zij zich van andere provincies onderscheidt en wordt een structuur gecreëerd die deze rol op het niveau van BrabantStad kan spelen.

De organisatie is een stichting en wordt ingericht met een raad van toezicht (rvt) en een bestuur. Het bestuur bestuurt de stichting, de rvt houdt toezicht op het bestuur. De rvt bestaat uit vijf leden.