1. Vacatures
 2. rector-bestuurder

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

rector-bestuurder

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Eindhoven, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De organisatie
Het Lorentz Casimir Lyceum is een vertrouwde, stabiele omgeving met een harmonieuze en ambitieuze sfeer. Het Lorentz Casimir Lyceum biedt klassiek onderwijs met een breed curriculum waarin naast alpha-, bèta- en gammavakken, kunst, cultuur en sport een belangrijke plek krijgen in de ontwikkeling van leerlingen. Het Lorentz Casimir Lyceum biedt een veilige en stimulerende leeromgeving, die erop gericht is leerlingen goed te begeleiden en een school te zijn waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht zijn/haar ervaringen en afkomst. Een kwalitatief sterk en zeer betrokken docententeam verzorgt hoogwaardig vakspecifiek onderwijs en behaalt goede resultaten. Zij geven leerlingen de ruimte om te excelleren en ontwikkelen kennis en vaardigheden die voorbereiden op een veranderende maatschappij. Deze kwaliteiten willen ze bestendigen. Samenwerken, vertrouwen en respect zijn kernbegrippen die aanwezig zijn in de cultuur van het Lorentz Casimir Lyceum. De school biedt een groot aanbod aan innovatieve projecten die zorgen voor een duurzame verbinding met de wereld om hen heen en waarbij leerlingen moderne vaardigheden ontwikkelen. De ligging in het natuurdomein het Wasven, de Brainport omgeving met Fontys, de TU en high tech bedrijven in de nabijheid, maken de verbinding vanzelfsprekend.

De volgende kernwoorden typeren het Lorentz: excellent onderwijs, hoge kwaliteit en gedrevenheid van docenten, traditie en ambitie, kleinschaligheid (intern korte lijnen) en grote verbondenheid mét de blik naar buiten, oriëntatie op externe ontwikkelingen en expertise en eigentijds, maar ook traditioneel onderwijs.

Het Lorentz Casimir Lyceum is op zoek naar een onderwijskundige leider met visie en daadkracht voor de vacature van

rector-bestuurder

Plaats in de organisatie
Binnen Lorentz Casimir Lyceum is de rector-bestuurder eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteunende processen. De rector-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De rector-bestuurder vormt samen met de drie conrectoren de schoolleiding. Samen geven zij sturing aan de teams binnen de school.

Opdracht
De opdracht voor de nieuwe rector-bestuurder is met leiderschap en daadkracht te sturen op de collectieve ambitie. Daarbij weet hij/zij het managementteam/middenkader verder te versterken en daarbij voorwaarden te scheppen voor een stimulerend klimaat voor onderwijsvernieuwing en professionalisering. Daarnaast wordt verwacht dat resultaatgerichtheid en snelheid van besluitvorming de organisatie verder ontwikkelt en versterkt.

Als rector-bestuurder bevordert u een goede balans tussen inhoud (de onderwijskundige opdracht, innovatie, kwaliteit) en bedrijfsvoering (middelen, HR en organisatieontwikkeling). U neemt daarin de medewerkers en de organisatie mee door vanuit vertrouwen en verbinding te werken, medewerkers te stimuleren en uit te dagen, zodat ook zij het maximale uit zichzelf halen en bijdragen aan een steeds betere onderwijsorganisatie.

Als onderwijsman/-vrouw deelt u de bevlogenheid ten opzichte van de inhoud met de professionals op het gebied van excellent onderwijs(kwaliteit) en leren, begrijpt u de onderwijskundige opdracht, kunt u goed delegeren, anderen in hun kracht zetten en daarbij het evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand behouden. De school vraagt om iemand die leiderschap en zakelijke kwaliteiten bezit. Die helder en duidelijk communiceert en structureert. En een aansprekende visie neerzet die past bij de traditie van het Lorentz Casimir Lyceum en tegelijk gericht is op de toekomst. Digitalisering, innovatie van onderwijs en externe gerichtheid zijn belangrijke thema’s.

Naar binnen en naar buiten toe bent u zichtbaar, herkenbaar én aanspreekbaar. U weet het Lorentz Casimir in de regio verder te positioneren en te profileren. Daarbij hoort een actief stakeholdersbeleid. U bent een verbinder en bouwer, die investeert in onderwijs (-vernieuwing) en het Lorentz Casimir Lyceum weet door te ontwikkelen als een onmisbare partner in het lokale en regionale onderwijsveld. U heeft goed overzicht en kan de juiste prioriteiten stellen. U vertaalt de continu veranderende context in kansen, maakt daarbij duidelijke keuzes en stelt de juiste prioriteiten.

Functie-eisen en ervaring

 • academisch denk- en werkniveau;
 • strategische en analytische vaardigheden om bestuurlijk te kunnen handelen;
 • ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie binnen het onderwijs of een van de aanpalende gebieden;
 • kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling;
 • kennis van en ervaring met nieuwbouw/huisvesting en HRM-beleid;
 • strategisch inzicht ten aanzien van financiën;
 • ervaring met veranderingsprocessen in een organisatie van en met professionals;
 • ervaring met samenwerking op bestuurlijk niveau; een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
 • vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht en deze in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren;
 • in staat een constructieve en volwassen overlegrelatie met de medezeggenschap op te bouwen, gericht op een hoge mate van tevredenheid van leerlingen, ouders, medewerkers en overige stakeholders.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.lcl.nl.