1. Vacatures
  2. Hoge Raad der Nederlanden
  3. Manager bedrijfsvoering Sector civiel recht bij de Hoge Raad der Nederlanden

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Manager bedrijfsvoering Sector civiel recht bij de Hoge Raad der Nederlanden

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Salarisindicatie:
€ 4831 - € 7096 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De Manager bedrijfsvoering Sector civiel recht is een functie binnen de directie
Bedrijfsvoering van de Hoge Raad der Nederlanden, die (hiërarchisch) leiding geeft aan de wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteunende processen en medewerkers in de sector civiel (meer dan 50 fte). Het hoofd draagt bij aan de ontwikkeling van de kaders en het beleid binnen de directie Bedrijfsvoering en zorgt voor de uitvoering daarvan. Het hoofd is verantwoordelijk voor vernieuwing en invoering van veranderingen als gevolg van de digitalisering van de cassatierechtspraak, zaakstroom- en functiedifferentiatie, kennismanagement en andere ontwikkelingen en werkwijzen in de organisatie.

Functie-inhoud

• Je maakt deel uit van het (driekoppige) overleg van de sector civiel recht (raad, parket en bedrijfsvoering);

• Je draagt zorg voor het ontwikkelen, concretiseren en realiseren van een meerjarig beleid met betrekking tot de ondersteuning van raad en parket binnen de sector civiel recht en de daaraan gekoppelde afspraken over productie en inzet van mensen en middelen;

• Je geeft leiding aan de wetenschappelijk medewerkers, de gerechtssecretarissen en andere juridisch ondersteunende medewerkers en de administratief medewerkers van de sector civiel recht, in nauwe samenspraak met raad en parket en met de collega sectormanagers strafrecht en belastingrecht;

• Je bevordert een ontwikkelingsgericht klimaat voor alle medewerkers door het uitvoeren en stimuleren van het loopbaanbeleid, waarbij aandachtspunt is dat voor de wetenschappelijk medewerkers geldt dat zij na ongeveer zes jaar hun loopbaan elders voortzetten;

• Je analyseert en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en adviseert de directeur bedrijfsvoering ten aanzien van innovatie in het beleid en verbeteringen in de organisatie t.b.v. ondersteuning van de leden van raad en parket;

• Je draagt mede zorg voor de uitvoering van beleid ontwikkeld door de directie Bedrijfsvoering en vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke organisatie van de Hoge Raad.

• Je werkt binnen de gestelde kaders en draagt zorg voor adequate en tijdige managementinformatie;

Functie-eisen

• Afgeronde WO-opleiding dan wel aantoonbaar WO werk- en denkniveau en ervaring met leidinggeven in een professionele organisatie zoals in de rechterlijke macht, advocatuur of de rijksoverheid;

• Ervaring/affiniteit met de rechtspraak is een pre;

• Brede theoretische kennis en inzicht op het gebied van de bedrijfsvoering en digitalisering;

• In staat te schakelen in wijze van leidinggeven en aansturing;

• Het op een adequate manier weten te schakelen tussen meerdere belangen en het vermogen om op efficiënte en effectieve wijze vernieuwingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering van de sector door te voeren met voldoende draagvlak en resultaat bij raad, parket en de directie bedrijfsvoering;

• Relevante competenties: organisatiesensitiviteit, bestuurlijke sensitiviteit, peoplemanager, omgevingsbewustzijn, netwerkvaardigheid, organisatiegericht aansturen, samenbindend leiderschap, innovatief handelen, doorzettingsvermogen en flexibiliteit.

Bedrijfsomschrijving

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad beoordeelt als cassatierechter of de rechter in vorige instantie het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. De Hoge Raad heeft ook andere wettelijke instrumenten ter beantwoording van rechtsvragen. Zo draagt de Hoge Raad bij aan de rechtseenheid, de rechtsvorming en de rechtsbescherming. De juridische taken van de Hoge Raad hebben een belangrijke maatschappelijke dimensie. De Hoge Raad is in de uitoefening van zijn taken dienstbaar aan het staatsbestel en de samenleving. Van de Hoge Raad maken naast de raad ook het parket en de directie Bedrijfsvoering deel uit. De leden van het parket brengen rechtsgeleerde adviezen uit. Het parket is onafhankelijk en staat onder leiding van de procureur-generaal. De medewerkers van de directie Bedrijfsvoering ondersteunen de leden van raad en parket.