1. Vacatures
  2. Koninklijke Bibliotheek

Bekijk alle vacatures van Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland en verzamelt alles wat in of over Nederland is uitgegeven. Als nationale bibliotheek heeft de KB in veel opzichten een voorbeeldfunctie. Zo richtte ze als eerste een digitaal magazijn in, en liep internationaal vooraan door zich als een van de eerste organisaties bezig te houden met digitale duurzaamheid.


Sinds 2015 voert de KB ook taken uit binnen het openbaar bibliotheekstelsel. De komende jaren is de verwezenlijking van de nationale digitale bibliotheek, waarin iedereen toegang heeft tot alle in Nederland uitgegeven digitale en papieren publicaties, het belangrijkste beleidsdoel van de KB. Dat wil ze realiseren met ‘de kracht van het netwerk’, dat wil zeggen, de andere bibliotheken en bibliotheekorganisaties in het land.


De KB heeft door dit soort werkzaamheden steeds meer behoefte aan medewerkers met een behoorlijke IT-achtergrond, zoals architecten, ontwikkelaars en projectleiders. Het is belangrijk, dat IT’ers en andere medewerkers elkaar verstaan. Kennisdeling is binnen de organisatie van essentieel belang.


Een baan bij de KB is kiezen voor een aantrekkelijke combinatie van veelzijdigheid en deskundigheid, traditie en pionierschap, zelfstandigheid en werken in teamverband en zeer goede arbeidsvoorwaarden, conform de CAO-onderzoekinstellingen (CAO-OI).