1. Vacatures
 2. De Huurcomissie via Leeuwendaal
 3. Voorzitter en Lid Raad van Advies

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter en Lid Raad van Advies

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Over de Huurcommissie

De huurgeschillenbeslechting bestaat ruim honderd jaar. Al sinds 1917 houden voorlopers van de Huurcommissie zich bezig met het toezicht op een goede prijs-kwaliteitverhouding van huurwoningen. En staan zij in dienst van huurder en verhuurder. De Huurcommissie geeft advies, bemiddelt en doet uitspraak waar de belangen van huurders en verhuurders botsen. Met het veranderen van de samenleving verandert ook de werkwijze van de Huurcommissie. Bij de moderne conflicthantering is persoonlijke benadering van belang.

De Raad van Advies adviseert het bestuur over het uitvoeringsbeleid en over de meerjarenbeleidsstrategie, het concept-jaarverslag en het concept-jaarplan. Na inwerkingtreding per 1 januari 2019 van een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) krijgt de Raad van Advies een zwaardere rol en komen daar de ontwerpbegroting en de concept-jaarrekening bij. In verband met het beëindigen van de zittingsperiode van de voorzitter en een onafhankelijk lid zoeken wij namens het bestuur van de Huurcommissie kandidaten voor de positie van voorzitter en lid van de Raad van Advies.

Samenstelling van de Raad van Advies
De Raad van Advies adviseert het bestuur van de Huurcommissie. De raad bestaat uit negen leden. Drie huurdersleden van de Nederlandse Woonbond, drie verhuurdersleden van Aedes (1), IVBN (1) en Vastgoed Belang (1) en drie onafhankelijke leden. De leden van de Raad van Advies worden door de minister benoemd, geschorst en ontslagen.

De taken van de Raad van Advies
De Raad van Advies adviseert het bestuur over de werkwijze en de dienstverlening en de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Het gaat daarbij vooral om het uitvoeringsbeleid en het inhoudelijke aspect van de meerjarenbeleidsstrategie, het concept-jaarverslag en het concept-jaarplan. De Raad adviseert het bestuur over algemene aspecten van de geschillenbeslechting, op verzoek of proactief.

Wat vraagt de Huurcommissie van u?

Profiel voor de Raad van Advies als geheel
De Raad van Advies moet in zijn geheel over de volgende competenties beschikken om voldoende toegevoegde waarde te hebben voor de Huurcommissie.

 • Toonaangevend deskundig. Praktijkgericht, kan eigen deskundigheid vertalen naar de dagelijkse praktijk van de Huurcommissie.
 • Is in staat om de doelen van strategie en beleid, de dienstverlening, en de organisatie in algemene zin te beoordelen.
 • Hanteert hoge ethische normen en integriteit.
 • Is betrokken; houdt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen.

De Raad wil over een grote diversiteit aan onderwerpen kunnen adviseren. Dit betekent dat de volgende kennisgebieden in de Raad vertegenwoordigd moeten zijn.

 • Basiskennis huur(prijzen)recht;
 • Kennisoverdracht; voorlichting;
 • Kennis over de woning (bouwtechnische kwaliteit, (duurzame) energie, zorgwoningen);
 • Verschillende vormen van geschilbeslechting, inclusief de Europese context voorbuitengerechtelijke geschilbeslechting;
 • (Digitale) dienstverlening, en klanttevredenheid.

Profiel voor de voorzitter van de Raad van Advies
De voorzitter van de Raad van Advies is één van de onafhankelijke leden. De voorzitter is met name degene die met het bestuur overlegt en zaken agendeert. Tevens bevordert hij/zij de teamvorming binnen de Raad van Advies en zorgt hij/zij voor de juiste focus en uitwerking van adviezen. Specifieke competenties voor de voorzitter:

 • Heeft een visie op de rol van een moderne Raad van Advies; maakt de rol van de Raad van Advies tot onderwerp van gesprek met het doel deze verder te ontwikkelen;
 • Heeft een breed, generalistisch bestuurlijk profiel, met ruime ervaring in de publieke sector in een leidinggevende functie;
 • Vervult met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersrol zodat van hem/haar een samenbindende en zo nodig ook een corrigerende werking uitgaat;

Profiel voor het lid van de Raad van Advies
Het nieuw te werven lid is één van de onafhankelijke leden. Hij/zij brengt met name expertise in op het gebied van alternatieve vormen van geschilbeslechting. Specifieke competenties voor het lid:

 • Is Jurist
 • Specialist op het gebied van alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals advies, arbitrage en mediation.
 • Heeft zicht op wat deze manier van werken vraagt van een organisatie en haar medewerkers.
 • Heeft deze kennis opgedaan door bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, en/of als leidinggevende van een organisatie die buitengerechtelijk geschillen behandelt.

Beloning

De leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar en kunnen voor een aansluitend tijdvak van vier jaar als lid van de Raad worden herbenoemd. In principe is een benoeming voor één periode van vier jaar.

De leden van de Raad van Advies ontvangen een vergoeding voor reiskosten op declaratiebasis en verdere vergoedingen volgens bij ministeriële regeling te geven regels (de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte). De leden van de Raad van Advies krijgen een vergoeding per maand.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van de Huurcommissie .

Voor meer informatie over de functie, download het uitgebreide functieprofiel.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Truus Strijbis via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

U kunt via de website van Leeuwendaal Advies uw interesse aan ons kenbaar maken:

Ga naar de website, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.

We ontvangen uw reactie graag vóór 6 juli 2018.