1. Vacatures
  2. Maes & Lunau
  3. Nationaal rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Nationaal rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

De Nationaal Rapporteur is het boegbeeld van het Instituut Nationaal Rapporteur. De Nationaal Rapporteur opereert onafhankelijk en met gezag en levert met onderzoeken en adviezen een belangrijke bijdrage aan de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Inhoud van de functie

De Nationaal Rapporteur is het boegbeeld van het Instituut Nationaal Rapporteur. De Nationaal Rapporteur opereert onafhankelijk en met gezag en levert met onderzoeken en adviezen een belangrijke bijdrage aan de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

De Nationaal Rapporteur functioneert op basis van de Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Het instituut Nationaal Rapporteur verricht zelfstandig kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Op basis van dit onderzoek rapporteert de Nationaal Rapporteur en doet aanbevelingen aan de regering.

De rol van Nationaal Rapporteur vraagt een scherp oog voor mogelijkheden en kansen in de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Daarbij is de Nationaal Rapporteur bewust van de eigen rol in relatie tot de andere partijen die daarbij betrokken zijn. De Nationaal Rapporteur moet een volwaardig gesprekspartner op tal van niveaus kunnen zijn, zowel in binnen- als buitenland.

Uit de recente onderzoeken en signalen van de vele contacten in het professionele en bestuurlijke veld blijkt dat de problematiek van mensenhandel en seksueel geweld op verschillende vlakken sterk in elkaar overloopt en verband met elkaar houdt. Zij kunnen in de context van complexe multi-problematiek en ondermijnende criminaliteit niet los van elkaar worden gezien. Het gebruik van sociale media, internet en technologie loopt hier als rode draad doorheen. De coronacrisis heeft er daarnaast voor gezorgd dat kwetsbare doelgroepen nog meer de kwetsbaarheid in zijn gedrukt.

De afgelopen jaren heeft het instituut drie doelgroepen geïdentificeerd waarover in het bijzonder zorgen zijn: Nederlandse jongeren die slachtoffer en/of dader worden van seksueel geweld en mensenhandel, arbeidsmigranten die naar Nederland komen en vanwege hun kwetsbare positie het risico lopen om uitgebuit te worden, andere kwetsbaren in migratiestromen, zoals Dublinclaimanten en alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die risico lopen misbruikt en uitgebuit te worden zowel in Nederland als onderweg hiernaartoe. Ook ongedocumenteerden in Nederland dragen deze kwetsbaarheid.

In de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen moeten de beleidsmakers en de organisaties in het veld rekening houden met een steeds veranderende werkelijkheid. Door eigen onderzoek en contact met een netwerk in het veld kan de Nationaal Rapporteur veranderingen in de problematiek en aanpak signaleren en duiden. De Nationaal Rapporteur staat daarvoor in contact met organisaties die werken in de aanpak, met media, de politiek, het bedrijfsleven en kennisinstituten.

Om verantwoordelijke instanties meer inzicht te geven in de problematiek van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, publiceert de Nationaal Rapporteur regelmatig monitors, onderzoeken, brieven en nieuwsberichten.

Functie-eisen

Algemene kennis en ervaring

Deze vacature vraagt om een persoon die bekend is met de harde werkelijkheid achter beide mandaten en die zich met hart en ziel, maar ook met tact en strategisch inzicht, wil inzetten om invulling te geven aan de wettelijke taken. De Nationaal Rapporteur is onafhankelijk in doen en laten, maar werkt niet geïsoleerd: de Nationaal Rapporteur onderhoudt uitstekende contacten met alle spelers en domeinen in de praktijk van de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen zoals: opsporing, vervolging, rechtspraak, zorg voor slachtoffers en daders, politiek, wetenschap, beleid, (lokaal) bestuur en bedrijfsleven.

Door contacten in binnen- en buitenland vergroot de Nationaal Rapporteur de informatiepositie van het instituut en weet daardoor een relevante en vooruitstrevende onderzoeksagenda te realiseren, die het netwerk informeert en inspireert. Door relevante en goed gerichte rapporten en aanbevelingen weet de Nationaal Rapporteur de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in praktijk, beleid en wetgeving te bevorderen en te werken aan het vergroten van het bewustzijn hierover binnen de samenleving.

Wij vragen een kandidaat die:

• Grondige bekendheid en ervaring met de problematiek en context van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen heeft;

• De empathie en het vermogen heeft om de ervaringen en het lot van de slachtoffers van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen voor het voetlicht te brengen, zonder zich als belangenbehartiger te manifesteren;

• Beschikt over gezag en onafhankelijk is in handelen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit eerdere functies die de kandidaat op zodanig gezaghebbende wijze heeft bekleed dat een benoeming als Nationaal Rapporteur gerechtvaardigd is;

• Zich binnen korte tijd kan ontwikkelen tot het boegbeeld van het instituut Nationaal Rapporteur, zowel nationaal als internationaal, en die zo nodig bereid is daarvoor te reizen;

• Een goed ontwikkeld gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen gekoppeld aan culturele sensitiviteit, voor de afbakening tussen zijn/haar eigen rol en die van beleid en uitvoering, en die binnen die context ook in het buitenland effectief kan opereren;

• Over een bovengemiddeld academisch werk- en denkniveau beschikt, onderzoekend is ingesteld en affiniteit heeft met en kennis van het doen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Competenties

Visie

U kunt met enige afstand van de dagelijkse praktijk zich concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid. U ziet kansen en mogelijkheden en de weg die hiertoe kan leiden.

U heeft een duidelijk lange termijn doel en een scenario om hiertoe te komen. U heeft het vermogen de visie uit te dragen en te verbinden met de praktijk op een aansprekende wijze zowel extern als intern.

Leiderschap

Richting en sturing geven aan het instituut en interne en externe samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. U bent een verbinder, u organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren en er een goed draagvlak ontstaat. U investeert in de ontwikkeling van uw team en weet mensen verder te brengen in hun professionele ontwikkeling.

Integriteit

Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben. In conflictsituaties stelt u zich op als een onafhankelijke partij. Weegt belangen en verschillende zienswijzen zorgvuldig tegen elkaar af. Laat iedereen in zijn waarde. U blijft consistent in uw handelwijze, ook onder druk.

Overtuigingskracht

Gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. U gebruikt logische en relevante argumenten die zijn afgestemd op de doelgroep en u weet uw argumenten met enthousiasme te presenteren en op verschillende niveaus draagvlak te creëren. U, kunt op een begrijpelijke wijze complexe materie verwoorden.

Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de selectieprocedure voor de functie van Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

o De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden

o CV-presentatie

o Eerste gespreksronde met de selectiecommissie op dinsdagochtend 8 maart

o Nagaan referenties

o Arbeidsvoorwaardengesprek

o Benoeming

Contactgegevens

Deze search wordt uitgevoerd door Teunis de Haas, Partner bij Maes & Lunau. Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met

Erik Ton, research consultant

Email: erik.ton@maeslunau.com

T: +31 (0)6 155 93 933