1. Vacatures
  2. Onderwijsconsulenten

Bekijk alle vacatures van Onderwijsconsulenten

Ieder kind verdient onderwijs dat bij hem of haar past. Onderwijs dat uitdaagt en rekening houdt met mogelijkheden en beperkingen van het kind. Dát is passend onderwijs. Zit een kind thuis of loopt een kind met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan is Onderwijsconsulenten er om te helpen. Samen met de ouders en het kind, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijkt de Onderwijsconsulent naar de beste oplossing. Onderwijsconsulenten werkt in opdracht van de ministeries van OCW en VWS.