1. Vacatures
 2. Partners at Work
 3. Algemeen Directeur - AB Midden Nederland

Algemeen Directeur - AB Midden Nederland

AB Midden Nederland is op zoek naar een nieuwe Algemeen Directeur

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Houten, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

Over AB Midden Nederland

AB Midden Nederland is met een omzet van 74.6 miljoen euro en een winst van 2.2 miljoen euro één van de grootste personeelsorganisaties in Midden en Zuidwest Nederland. Deze coöperatieve onderneming zonder primair winstoogmerk verzorgt werving en selectie, uitzenden en detacheren, payroll, bemiddeling van EU-medewerkers en personeelsadvies voor opdrachtgevers. AB is van oorsprong actief in de agrarische sector, maar er bleek ook in andere sectoren vraag naar de coöperatieve aanpak die gebaseerd is op hechte samenwerking. De coöperatie is naast de agrarische sector inmiddels goed vertegenwoordigd in de sectoren techniek, bouw & infra, logistiek & magazijn, groen en food & productie. Samenwerking zit in het DNA van de organisatie merkbaar aan de manier waarop wordt gewerkt en de inzet die wordt getoond om de opdrachtgevers en werknemers verder te helpen. AB heeft ongeveer 1270 leden, waarvan er ruim 724 reductie-lid zijn. Er werken bijna 100 medewerkers op de vijf vestigingen in Nederland en één vestiging in Polen. In de buitendienst zijn ruim 2000 mensen dagelijks actief, waarvan circa 250 bedrijfsverzorgers.

De kernwaarden zijn:

 • Kwaliteit: wij leveren altijd vakwerk en communiceren (pro)actief
 • Betrouwbaarheid: betrouwbare partner en staan voor eerlijk werk
 • Dienstverlenend: altijd bereikbaar en flexibel
 • Sociaal: bij ons voelen mensen zich nu én in de toekomst thuis

De driehoofdige directie van AB Midden Nederland bestaat uit een algemeen, financieel en commercieel directeur. De directie stelt in samenspraak met de Ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen, het management team en de Ledenraad het beleidsplan vast waarin de lijn voor de komende jaren wordt uitgestippeld.

De afgelopen vier jaar is AB sterk gegroeid. De coöperatie investeert in kwaliteit om de organisatie verder te professionaliseren, de lat waar mogelijk nog hoger leggen, door bijvoorbeeld het aanbieden van opleidingen voor de medewerkers zodat zij fit voor de job en duurzaam inzetbaar blijven, maar ook door ervoor te zorgen dat zij in de loop van de jaren met plezier bij AB kunnen blijven werken. In 2020 is geïnvesteerd in een nieuw ICT-systeem en is in Houten een nieuw duurzaam, representatief en sfeervol hoofdkantoor gerealiseerd. In de komende jaren zet AB in op strategische groei; niet als doel op zich, maar wel om op de lange termijn een gezond rendement te houden en zo haar leden van dienst te kunnen blijven. Voor de uitzendtak is een belangrijke ontwikkeling dat AB op zoek gaat naar mogelijkheden voor (klein- en grootschalige) huisvesting van arbeidsmigranten. De ongeveer tweehonderd woningen die nu gebruikt worden, brengen het nodige werk en onderhoud met zich mee. AB Midden Nederland neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en is in overleg met diverse gemeenten om de mogelijkheden van nieuwe huisvesting te onderzoeken, zoals het verbouwen van een leegstaand kantoorpand, het bouwen van een nieuw onderkomen of varianten daarop. Dit vraagt om een goede discussie met de raad van commissarissen over de kosten en risico’s van zulke projecten en het vertalen naar de door de ledenraad vastgestelde kaders. Goede huisvesting is cruciaal om tijdelijke medewerkers aan AB te kunnen binden. De verwachting is zelfs dat AB buiten de Europese Unie medewerkers zal gaan werven.

Functie-eisen

Over het profiel

In verband met het aangekondigde vertrek van de algemeen directeur in maart 2022 ontstaat een vacature in de directie van AB Midden Nederland. De algemeen directeur is de voorzitter van de directie.

De opdrachten van de nieuwe directeur zijn onder andere:

 • Behartigen van de belangen van de leden op het gebied van bedrijfsverzorging en personeelsvoorziening. Bewaken coöperatieve identiteit van de organisatie; goed informeren van en afstemmen, soepel omgaan met en het zorgen voor draagvlak bij de ledenraad gedurende het jaar en het effectief voorbereiden van de ledenraadsvergaderingen.
 • Uitdragen van de vastgestelde visie, het continu monitoring van deze visie, opstellen van de jaarlijkse begroting samen met de andere directieleden.
 • Collegiaal samenwerken binnen het directieteam, optimaal inzetten en benutten van elkaars kwaliteiten en het verder ontwikkelen van het middenkader in de organisatie.
 • Verder professionaliseren van de organisatie, planmatiger werken, invoeren benodigde dashboards om actuele up to date info ter beschikking te hebben over de organisatie in totaal en de onderdelen.
 • Meenemen van de raad van commissarissen in de strategie, cijfers, besluitvormingsprocessen en investeringen.
 • Verbinding maken met en aansluiten bij de medewerkers die op de vestigingen in Nederland en in het buitenland werken en stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid (delegeren en laten organiseren), integrale samenwerking, klant- en servicegerichtheid.
 • Vertegenwoordigen en behartigen van belangen van AB Midden Nederland bij externe stakeholders, zoals ketenpartners, brancheorganisaties, werkgevers-& werknemersorganisaties e.d.
 • Managen van de vastgoedportefeuille, inclusief het onderzoeken, aankopen en onderhouden van huisvestingslocaties (huur en in eigendom), overleg voeren met gemeenten en andere externe stakeholders.

Gewenste kwaliteiten:

 • Het gezicht voor AB Midden Nederland, zowel naar de leden, medewerkers als externe stakeholders.
 • Mensenmens, toegankelijk, met beide voeten op de grond, gedreven om mensen verder te helpen.
 • Klantgerichtheid en sterke affiniteit met de leden uit de verschillende sectoren en het coöperatieve karakter van de organisatie.
 • Luisteren, aanvoelen van en inspelen op de verschillende behoeften van de interne en externe stakeholders.
 • Ambitieuze kansen en mogelijkheden zien, ideeën genereren omtrent de toekomst van de organisatie en haar dienstenaanbod op de middellange en lange termijn en deze om kunnen zetten in concrete strategieën en doelen en daar naar handelen.
 • Plannen, organiseren, delegeren.
 • Organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Gewenste ervaring en overige:

 • Affiniteit met de agrarische en andere sectoren waarin AB Midden Nederland werkzaam is.
 • Faciliteren groei en het gelijktijdig professionaliseren van kernsystemen en processen.
 • Voorzitten en leiden van vergaderingen met diverse stakeholders en belangen.
 • Dienstverlening (zakelijk, facilitair, staffing e.d.) en/of huisvestingsservices is een pré.

De procedure

AB Midden Nederland laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Partners at Work, met Karen Kragt als de verantwoordelijke partner.

Het selectieproces bestaat uit de volgende stappen:

 • Eerste screening en diepte interviews door Partners at Work
 • Kandidaatpresentatie aan de selectiecommissie, die bestaat uit drie leden van de raad van commissarissen en de commercieel directeur.
 • Eerste verkennende gesprek met selectiecommissie
 • Drijfveren en competentiepotentieel analyse via een online analyse instrument, TMA genaamd.
 • Verdiepingsgesprek n.a.v. de TMA analyse met de voltallige Raad van Commissarissen en de commercieel directeur.
 • Indien wenselijk inwinnen van aanvullende referenties.
 • Tot slot vindt een kennismakingsgesprek plaats met een delegatie van de ledenraad en ondernemingsraad.

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij deze vacature op: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Karen Kragt op 035 - 548 0760.

* Graag ontvangen we van de kandidaten die uiteindelijk worden voorgesteld een kort filmpje met daarin een korte persoonlijke introductie van zichzelf en toelichting van de persoonlijke motivatie voor de functie en organisatie.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature