1. Vacatures
 2. Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
 3. Bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht

De PThU is per 1 januari 2019 op zoek naar kandidaat voor de functie van Bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (0,2 fte) …

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Oude Ebbingestraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

De PThU is per 1 januari 2019 op zoek naar kandidaat voor de functie van Bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (0,2 fte) met mogelijkheid voor een Career Track.

De Protestantse Theologische Universiteit is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Zij doet haar werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet - het eigen geloof van haar medewerkers en studenten nadrukkelijk inbegrepen. De PThU is gevestigd in Amsterdam en Groningen.

De leerstoel bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij krijgsmacht is gelieerd aan het werk van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht helpt militairen, burgermedewerkers, veteranen en hun relaties in te gaan op vragen die worden opgeroepen in en door het werken in de krijgsmacht. Krijgsmachtpredikanten maken deel uit van het militaire leven op kazernes en velden, tijdens vaarperioden of oefeningen en tijdens uitzendingen. Geestelijke verzorging wordt door de PGV omschreven als: “hulp en ondersteuning aan militairen, veteranen en hun achterban bij het geven van een antwoord op vragen die het leven en in het bijzonder het leven en werken in de krijgsmacht aan mensen stelt”.

Leeropdracht:

De leeropdracht van de bijzonder hoogleraar is gericht op:

 • het bevorderen van de missie van de PGV door wetenschappelijke doordenking van en reflectie op haar werk en taken;
 • de bevordering van de geoefendheid van de protestants geestelijk verzorger in diens omgaan met geloofs- en levensvragen en in diens kennis van en inzicht in levensbeschouwelijke tradities;
 • de reflectie op kritische situaties van morele en existentiële aard waarin militairen terecht komen, en op de vaardigheid van de protestants geestelijk verzorger om hen bij te staan en tot hun recht te doen komen;
 • de versterking van de ambtelijke bevoegdheid en kunde tot het voorgaan in vieringen en rituelen;
 • de versterking van de hermeneutische competentie van de protestants geestelijke verzorger om levensverhalen van militairen en de relatie daarvan met hun werk te duiden en te interpreteren;
 • het verspreiden van wetenschappelijke inzichten ten aanzien van het werk van de protestants geestelijk verzorger voor kerk en samenleving.

Taken:

 • het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, inclusief het acquireren en begeleiden van promovendi;
 • het bijdragen aan onderwijs en onderzoek binnen de PThU op het gebied van geestelijke verzorging in bredere zin en aan het platform geestelijke verzorging in het kader van het op te richten UCGV;
 • het verzorgen van onderwijs, zowel initieel als in de vorm van Permanente Educatie;
 • het verzorgen van wetenschappelijke publicaties, vakpublicaties en publicaties voor een breed publiek, ook internationaal;
 • het houden van een jaarlijks referaat op bijeenkomsten van de PGV bij de krijgsmacht;
 • advisering van de hoofdkrijgsmachtpredikant;
 • aansluiting zoeken bij het nationale en internationale wetenschappelijke debat en netwerken;
 • het bijdragen aan de ontwikkeling van een kenniscentrum;
 • het leveren van een bijdrage aan de publieke theologie;
 • het actief meewerken aan het werven en aannemen van studenten in de studierichting predikant / geestelijk verzorger, spoor krijgsmachtpredikant.

Wanneer er sprake is van een Career Track, zal de kandidaat in 5 jaar toegroeien naar het volledige takenpakket van de bijzonder hoogleraar

Functie-eisen

 • promotie en voortgaande specialisatie in de theologie;
 • uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit internationale vervolgpublicaties en aantoonbare eigen bijdrage in het nationale en internationale netwerk;
 • professionele relevante werkervaring; relevante ervaring in de krijgsmacht en/of geestelijke verzorging is een pre;
 • uitstekende communicatie in de context van pluraliteit en diversiteit op alle niveaus (studenten, collega’s, samenwerkingspartners);
 • didactische kwaliteiten (bij voorkeur beschikking over BKO);
 • affiniteit en vertrouwdheid met de wereld van de krijgsmacht.
 • een netwerk van relevante contacten in het veld;
 • belijdend lidmaatschap in een protestantse kerk, bij voorkeur in de Protestantse Kerk in Nederland;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal;
 • in staat samen met het werkveld onderzoek te verrichten en zichtbaar in praktijken te valoriseren;
 • ervaring in collaborative research is een pre.

Wanneer er sprake is van een Career Track zullen bovengenoemde functie-eisen beoordeeld worden op grond van de fase waarin de carrière van de kandidaat zich bevindt

Arbeidsvoorwaarden

 • de aanstellingsomvang is 0,2 fte;
 • de aanstelling geschiedt voor een periode van vijf jaar;
 • het salaris is afhankelijk van achtergrond en ervaring van de kandidaat;
 • de PThU biedt een actieve deskundigheidsbevordering;
 • de standplaats is de locatie Groningen;
 • reiskosten woon-werkverkeer 70% openbaar vervoer 2e klasse, dienstreizen 100% openbaar vervoer 1e klasse

Additionele informatie

Inlichtingen over de functie-inhoud kunnen worden ingewonnen bij de heer dr. I.J. Smedema, predikant-secretaris van de PGV bij de krijgsmacht; tel. 06-20615461 / email ij.smedema@mindef.nl (tot eind juli 2018 niet bereikbaar wegens vakantie). Vragen m.b.t. de procedure of andere zaken kunnen per e-mail worden gezonden aan F.C. Kuilboer-ten Kate, fckuilboer@pthu.nl.

Uw sollicitatie kunt u t/m 23 augustus 2018 via de sollicitatieknop zenden aan F.C. Kuilboer-ten Kate, t.a.v. prof. dr. M.M. Jansen, voorzitter Benoemingsadviescommissie. Uw sollicitatie dient vergezeld te gaan van CV en publicatielijst. Sollicitanten wordt tevens gevraagd een visiedocument mee te sturen van maximaal 1 pagina, waarin zij hun visie op het vakgebied omschrijven en een onderzoeksplan aangeven voor de komende 5 jaar. In de procedure is opgenomen dat aan synode van de Protestantse Kerk instemming voor de benoeming wordt gevraagd.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 6 september 2018. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.