1. Vacatures
  2. Hoogleraar / Afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Hoogleraar / Afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde

Radboudumc zoekt een inspirerende, verbindende en krachtige leider, die de potentie en drive bezit om binnen Nederland te worden gezien als boegbeeld van Eerstelijnsgeneeskunde.

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Geert Grooteplein Zuid, Nijmegen, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Salarisindicatie:
€ 8015 - € 10960 per maand
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Hoogleraar / Afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde

Functie
De te benoemen hoogleraar/afdelingshoofd ELG vormt met de bedrijfsleider het Dagelijks Bestuur van de afdeling. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leiderschap, maken de strategische keuzes en zorgen dat werknemers goed kunnen functioneren. De te benoemen hoogleraar/afdelingshoofd ELG richt zich vooral op de kerntaken onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg, terwijl de bedrijfsleider sturing geeft aan de bedrijfsvoering. De kandidaat geeft leiding aan de gehele afdeling op een transparante, stimulerende, en verbindende wijze en is eindverantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering van de afdeling. Zij/hij positioneert ELG zodanig dat er optimaal invulling kan worden geven aan de relatie tussen het Radboudumc en de eerste lijn in de regio en (inter)nationaal door een leidende rol in de innovatie van gezondheidszorg te nemen.

Extern is de kandidate/kandidaat initiatiefrijk in het onderhouden en faciliteren van de netwerken die voor een groot deel georganiseerd zijn als academische werkplaatsen. In samenwerking met netwerkpartners in de eerste, tweede en derde lijn moet de transmurale (geïntegreerde) zorg worden geïnnoveerd en moet uitvoer worden gegeven aan persoonsgerichte en innovatieve zorg/preventie: dichtbij huis als het kan en verder weg als dit noodzakelijk is vanwege kwaliteit, doelmatigheid en duurzaamheid. De kandidate/kandidaat zorgt voor uitstekende relaties met andere afdelingen, disciplines, huisartsen, netwerken en ziekenhuizen in de regio, nationaal en internationaal. De leeropdracht zal in het verlengde liggen van het specialisme van de aan te stellen hoogleraar/afdelingshoofd.

Afdeling
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) acteert sterk vanuit een sociaal-maatschappelijke context en denkt actief mee over belangrijke gezondheidsvraagstukken op het gebied van kwaliteit van leven, het sociaal domein en welzijn. Het is de enige afdeling in Nederland die alle relevante medische spelers uit de eerste lijn onder één dak heeft als het gaat om geïntegreerde medische zorg en preventie van zorg: huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde, publieke gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, verslavingsgeneeskunde, geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking (GMVB), zorg voor mensen met een sociaal, economisch of culturele ‘achterstand’ en mensen die door een gender-issue gezondheidsachterstand oplopen. Hierdoor is er in potentie een grote slagkracht in onderzoek, onderwijs, opleiding én patiëntenzorg om de grote hedendaagse uitdagingen aan te gaan die er in de gezondheidszorg zijn waaronder toegang tot de zorg, zorg op de juiste plek en zinnige en effectieve zorg.

Het Radboudumc is qua thematisering een organisatie in beweging. Er is een transitie gaande van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde organisatie, naar méér samenwerken over afdelingen en organisaties heen en naar én naar meer preventie. Dit gedachtegoed is door de Raad van Bestuur samengevat in de contourennota Fit for the Future. Binnen dit plan worden afdelingsoverstijgende klinische centra ingericht. Eén van die centra is het Centrum voor Geïntegreerde Zorg. In dit - deels virtuele - centrum is het de ambitie complexe zorgvragen te beantwoorden met een samenhangend zorgaanbod vanuit diverse professies in eerste en tweede/derde lijn. De hoogleraar/ afdelingshoofd ELG kan vanuit de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde een belangrijke rol spelen in het realiseren van de ambities van dit unieke centrum.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. We willen significant impact on healthcare hebben. Elke dag willen we het beter doen. Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs. Elke dag beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Zo krijgt iedere patiënt altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega’s vertellen je er graag over. #wijzijnradboudumc

Functie-eisen

Profiel
De afdeling is op zoek naar een inspirerende, verbindende en krachtige leider, die de potentie en drive bezit om binnen Nederland te worden gezien als boegbeeld van Eerstelijnsgeneeskunde. Er bestaat een voorkeur voor een zorgprofessional uit de academisch en maatschappelijk gezichtsbepalende disciplines zoals bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde of public health. Van belang is dat zij/hij een visie heeft op de toekomst van de gezondheidszorg, de eerstelijnsgeneeskunde en de rol die de academie daarin vervult. Daarnaast heeft zij/hij blijk gegeven daadwerkelijk bij te dragen aan zorgvernieuwing en beschikt over kwaliteiten op het gebied van academisch en samenbindend leiderschap én over de benodigde managementvaardigheden en bestuurlijke competenties.

De toekomstige hoogleraar heeft een (inter)nationale reputatie wat betreft onderwijs, opleiding en/of onderzoek in de eerste lijn en weet onderwijs, onderzoek en opleiding onderling te verbinden ten behoeve van de zorgpraktijk. Zij/hij beschikt over een (inter)nationaal netwerk op het gebied van beleid, onderwijs en/of research en innovatie binnen een van de disciplines van Eerstelijnsgeneeskunde. Tot slot weet de geschikte kandidate/kandidaat zich goed te bewegen in een matrixorganisatie met zowel hiërarchisch als functioneel leidinggevende relaties. Ook herkent zij/hij zichzelf in de Radboud manier van werken.

Arbeids­voorwaarden
  • Het betreft een contract voor 36 uur per week, voor onbepaalde tijd.
  • Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 18, min. € 2018,- tot max. € 10960,- bruto per maand op basis van een volledig dienstverband.

Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. Maar er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Wij zorgen voor jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.
  • Aanstelling is voor onbepaalde tijd met benoeming als hoogleraar voor bepaalde tijd.
  • Naast je maandelijkse salaris en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%.
  • Het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
  • Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief.

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de cao umc.

Sollicitatie­procedure
Graag ontvangen we je sollicitatie vóór 2 augustus 2021 via de sollicitatiebutton. We nemen daarna snel contact met je op. De eerste gespreksronde vindt plaats op 8 september 2021. Fijn als je hier alvast rekening mee houdt. Ook het maken van een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure. Bij uitnodiging voor een gesprek is het van belang dat de kandidaat zich verdiept in de contourennota Fit for the Future. Informatie hierover wordt op verzoek verstrekt. Het Radboudumc streeft naar een meer evenredige man- vrouwvertegenwoordiging binnen de functie van hoogleraar en geeft er bij gelijkwaardige geschiktheid de voorkeur aan om een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

Wat kun je verder verwachten?
Bij indiensttreding vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats. Hiervoor hoef je niets te doen, we vertellen je op een later moment meer.

Het Radboudumc is een werkgever waar iedereen welkom is. Iedere collega brengt waardevolle ervaring, expertise en creativiteit mee. Wij geloven in de meerwaarde van een diverse en inclusieve organisatie. #wijzijnradboudumc

Lees meer over onze sollicitatieprocedure of bekijk de veelgestelde vragen.

Contact
Heb je nog vragen over deze functie, neem dan contact op met prof. dr. Kees van Laarhoven, voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De leeropdracht onderbouwing kan worden opgevraagd bij drs. Moniek Hüsken, secretaris benoemingsadviescommissie. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer direct’.

Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze functie te werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de hierboven genoemde collega. Heb je een andere vraag? Bekijk dan onze pagina veelgestelde vragen.

Bij uitnodiging voor een gesprek is het van belang dat de kandidaat zich verdiept in de contourennota Fit for the Future. Informatie hierover wordt op verzoek verstrekt.

Het Radboudumc streeft naar een meer evenredige man- vrouwvertegenwoordiging binnen de functie van hoogleraar en geeft er bij gelijkwaardige geschiktheid de voorkeur aan om een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je netwerk wel.