1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. Promovendus Energietransitie en regulering ACM (1,0 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus Energietransitie en regulering ACM (1,0 fte)

Om de emissies van broeikasgassen omlaag te brengen, maakt de energievoorziening momenteel grote veranderingen door. Elektriciteitscentrales die fossiele energie verbranden om stroom te maken moeten plaatsmaken voor hernieuwbare opwekking met windmolens en zonnepanelen, terwijl h

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 2972 - € 2972 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Om de emissies van broeikasgassen omlaag te brengen, maakt de energievoorziening momenteel grote veranderingen door. Elektriciteitscentrales die fossiele energie verbranden om stroom te maken moeten plaatsmaken voor hernieuwbare opwekking met windmolens en zonnepanelen, terwijl het aardgas om woningen te verwarmen vervangen moet worden door alternatieve vormen van energie zoals groene gassen, restwarmte en warmtepompen. Al deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de organisatie van het energiesysteem. Grootschalige productie wordt in toenemende mate vervangen door kleinschalige productie, terwijl de vragers naar energie een steeds actievere rol op de energiemarkt gaan spelen doordat ze zelf energie opwekken. Deze veranderingen betekenen ook dat de rol van de energienetwerken verandert.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de sectorspecifieke toezichthouder voor energie. De vraag is nu in hoeverre het toezicht op de energiemarkt ook moet veranderen. Deze vraag staat in dit PhD project centraal. Het gaat daarbij om specifieke onderdelen van de regulering van de tarieven van de netbeheerders en de kwaliteit van de energienetten. Enkele voorbeelden van deze vragen zijn:

− Moet de huidige methode voor het benchmarken van netbeheerders worden aangepast om zo beter rekening te houden met nieuwe onderlinge verschillen?
− Is het nodig om bij de bepaling van de vermogenskostenvergoeding extra marge in te bouwen vanwege toenemende onzekerheid over de realisatie van investeringsprojecten?
− Is het nuttig om de structuur van de tarieven aan te passen om zo bijvoorbeeld beter rekening te houden met verschillen in benutting van de energienetten naar tijd en plaats?
− Moeten consumenten anders behandeld gaan worden nu in steeds meer huishoudens de consument ook een producent wordt?
− Welke veranderingen in de regulering van de kwaliteit van de energienetten zijn er nodig als huishoudens meer mogelijkheden hebben om energie op te slaan?

Antwoorden op deze vragen zijn van groot belang voor de toekomst van de regulering van energienetten.

Functie-eisen

De ideale kandidaat heeft affiniteit met economische aspecten van de energietransitie en in het bijzonder met de vraag wat de energietransitie betekent voor het toezicht op de energiemarkten.
De kandidaat is ambitieus in zijn/haar onderzoeksdoelstellingen. Daarnaast is hij/zij in staat om met diverse bij de regulering betrokken partijen op een constructieve en prettige wijze contacten te onderhouden en de aldus verworven (soms vertrouwelijke) informatie te verwerken in onderzoek dat zowel uitmondt in wetenschappelijke publicaties als beleidsrelevante conclusies. De kandidaat is thuis in zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hij/zij beschikt over een Master of Science diploma in economie of econometrie en heeft zich bij voorkeur al verdiept in de theorie en praktijk van economische regulering. Gegeven de aard van het project zijn uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in het Nederlands en Engels een voorwaarde.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.395,- in het eerste jaar met een uitloop naar maximaal € 3.061,- bruto per maand in het vierde jaar bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- een tijdelijk contract voor de periode van maximaal vier jaar met de voorwaarde van een positieve beoordeling aan het einde van het eerste jaar.

Startdatum: bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure, bestaande uit een psychologische test en een gesprek.

Additionele informatie

Prof.dr. Machiel Mulder (voor nadere informatie over het project)
machiel.mulder@rug.nl

Voor vragen over de procedure of het opvragen van het onderzoeksvoorstel