1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. Promovendus Scangedrag bij hemianopsie: the Next Step (1,0 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus Scangedrag bij hemianopsie: the Next Step (1,0 fte)

Het voorgestelde onderzoek richt zich op het scangedrag van mensen met hemianopsie. Hemianopsie is een vorm van gezichtsvelduitval en een van de meest voorkomende gevolgen van een beroerte of ander hersenletsel achterin de hersenen. Om toch alle benodigde visuele informatie te ve

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 3061 - € 3061 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het voorgestelde onderzoek richt zich op het scangedrag van mensen met hemianopsie. Hemianopsie is een vorm van gezichtsvelduitval en een van de meest voorkomende gevolgen van een beroerte of ander hersenletsel achterin de hersenen. Om toch alle benodigde visuele informatie te verkrijgen, moeten mensen met hemianopsie hun kijkgedrag aanpassen om zo te compenseren voor hun gezichtsvelduitval. Deze aanpassing komt vaak niet vanzelf tot stand, wat kan leiden tot moeilijkheden in het dagelijks leven op het gebied van met name mobiliteit, lezen en zoeken. Gelukkig nemen de revalidatiemogelijkheden toe en zijn verschillende kijktrainingen ontwikkeld. Bij deze kijktrainingen is het van groot belang om cliënten te kunnen informeren over hoe hun scangedrag samenhangt met bepaalde problemen die zij in het dagelijks leven ervaren en hoe zij hun scangedrag kunnen verbeteren om deze problemen te verminderen. Nieuwe technieken als oogbewegingsmetingen, Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) maken het mogelijk het scangedrag nauwkeurig in kaart te brengen. In het project worden prototypes die gebruik maken van deze technieken verder uitgewerkt tot methodes die in de revalidatie kunnen worden gebruikt. Doel is om met deze methodes de samenhang tussen scangedrag (hoe iemand de omgeving bekijkt) en verschillende activiteiten (mobiliteit, zoeken, lezen) te onderzoeken bij mensen met hemianopsie, goedziende mensen en goedziende mensen met gesimuleerde hemianopsie. De verworven kennis over doelmatig en doelgericht kijkgedrag zal de revalidatie voor mensen met hemianopsie verbeteren. De beschikbare kennis over welk scangedrag optimaal is, is nu namelijk vooral gebaseerd op de ervaringen en aannames van zorgprofessionals, maar wordt onvoldoende gefundeerd door literatuur of systematisch verzamelde gegevens.

Er wordt binnen dit onderzoek nauw samengewerkt met Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Het grootste deel van de dataverzameling vindt plaats in Groningen/Haren, maar ook op een aantal andere locaties van Koninklijke Visio zullen metingen worden verricht. Verder wordt nauw samengewerkt met het Laboratorium voor Experimentele Oogheelkunde van het UMCG. Een extern bedrijf ontwikkelt de VR-en AR-omgevingen in opdracht van de projectgroep.

Uw taken als onderzoeker zijn onder meer:

• het schrijven van wetenschappelijke tijdschriftartikelen met een academisch proefschrift als einddoel
• literatuuronderzoek doen om na te gaan wat al bekend is over het scangedrag van goedziende mensen en mensen met hemianopsie bij verschillende taken
• het aandragen van ideeën voor aanpassingen aan de meetmethodes en de dataverzameling o.b.v. bestudeerde literatuur en opgedane ervaring
• het verzamelen en analyseren van de gegevens (waaronder de analyse van oogbewegingsdata).

Verder bestaat uw functie uit het volgen van verplicht en keuzeonderwijs, projectmanagementtaken en het presenteren van de onderzoeksresultaten op nationale en internationale congressen.

Deze driejarige aanstelling bouwt voort op twee pilotprojecten die de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden. Voor vragen hierover, kunt u contact opnemen met dr. G.A. (Gera) de Haan (g.a.de.haan@rug.nl).

Functie-eisen

- u bent intrinsiek gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek te doen in een klinische setting
- uiterlijk in september 2020 heeft u een masterdiploma behaald in de Psychologie, Biomedische technologie, Kunstmatige Intelligentie of een gelijkwaardige, voor dit project relevante, wetenschappelijke opleiding
- het is belangrijk dat u beschikt over goede sociale en klinische vaardigheden: u komt in dit onderzoek namelijk in aanraking met patiënten met een neurologische aandoening die een grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie
- het is belangrijk dat u een zelfstandige werkhouding heeft, goed kunt plannen en ook kunt samenwerken in een multidisciplinair team: u werkt in dit onderzoek namelijk samen met zorgprofessionals, technici, andere onderzoekers en studenten
- u heeft aantoonbare affiniteit met het uitvoeren en rapporteren van onderzoek en het werken met en (statistisch) analyseren van grote datasets
- ervaring met het verzamelen en analyseren van oogbewegingsdata is niet noodzakelijk, maar wel een pre; ervaring met het ontwikkelen van VR- en AR-omgevingen is eveneens niet noodzakelijk, maar wel een pre
- u kunt zowel mondeling als schriftelijk uitstekend communiceren in het Nederlands en in het Engels; we vinden het ook belangrijk dat u uw onderzoek goed kunt uitleggen aan een algemeen publiek.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een startsalaris van € 2.395,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.835,- bruto per maand in het laatste aanstellingsjaar bij volledige werktijd
- een vakantietoelage van 8% en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden
- een tijdelijke aanstelling van 1,0 fte voor de periode van in totaal drie jaar die dient te worden afgesloten door middel van een individueel proefschrift. U krijgt eerst een contract van een jaar. Binnen dat jaar wordt uw functioneren beoordeeld en bij gebleken geschiktheid wordt het contract verlengd met het resterende deel van het traject.

Ingangsdatum: de positie komt per direct vrij, startdatum in overleg

Additionele informatie

Dr. G.A. (Gera) de Haan
g.a.de.haan@rug.nl