1. Vacatures
  2. Sportstad Heerenveen
  3. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Heerenveen, Friesland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Sportstad Heerenveen en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad ter zijde en richt zich bij de vervulling van zijn toezichthoudende taak naar het belang van Sportstad en de met haar verbonden ondernemingen.

Sportstad is een initiatief van de gemeente Heerenveen, sc Heerenveen en De Friesland Zorgverzekeraar. Deze drie partijen hebben hun afzonderlijke verbouw- dan wel nieuwbouwplannen samengesmeed tot een stimulerend, ambitieus en synergetisch concept, gelegen in één van de meest beeldbepalende gebieden van Heerenveen. In 2003 kreeg het project Sportstad groen licht en in juli 2006 vond de officiële opening plaats. De aandeelhouders van Sportstad Heerenveen zijn per 1 juli 2018 de Gemeente Heerenveen en sc Heerenveen.

Sportstad Heerenveen is een multifunctioneel sportcentrum waar sport, zorg en onderwijs onder één dak gevestigd zijn. Hier komen topsport, breedtesport en sportmedische zorg samen. Het sportcentrum kent een hoogwaardig topsportklimaat en optimale faciliteiten voor zowel de professional als de amateur. Van cruciaal belang is de deskundigheid en de toewijding van de werknemers, waardoor het totale aanbod op een zeer hoog kwaliteitsniveau ligt.

Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt gerekend: het houden van toezicht en adviseren van de directie. In het bijzonder wordt dit gericht op de volgende verantwoordelijkheidsgebieden van de directie:

- De (realisatie van de) doelstellingen van Sportstad Heerenveen;

- De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten ;

- De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

- Het financiële verslagleggingsproces en de instelling en handhaving van daarbij horende interne procedures;

- Naleving van de wet- en regelgeving

Functie-eisen

Sportstad zoekt iemand die maatschappelijke ervaring heeft met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij of zij praktisch kan functioneren in de raad van commissarissen. Hierbij horen de volgende competenties:

- affiniteit en kennis van zaken met betrekking tot vastgoed;

- in staat invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de RvC;

- dusdanig voldoende tijd beschikbaar hebben om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren;

- de directie gevraagd en ongevraagd bijstaan met advies in de voorbereiding en uitvoering van het beleid;

- kennis van financieel-economische en/of juridische zaken

- kennis en ervaring op het gebied van commercie, innovatie, media en sociaal-maatschappelijke verhoudingen

- in staat om bij ontsteltenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de onderneming te voorzien