1. Vacatures
  2. Stg. Discovery Museum
  3. Zakelijk directeur-bestuurder (0,6 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Zakelijk directeur-bestuurder (0,6 fte)

Ben jij een daadkrachtige en ondernemende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden en een verbindende en empathische bestuursstijl? Discovery Museum zoekt een zakelijk directeur-bestuurder, die zorg draagt voor een gezonde financiële exploitatie, een efficiënte bedrijfsvoering en een doelmatige en inclusieve organisatie van hét museum voor aarde, wetenschap, technologie en ontwerp in Zuid-Nederland.

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Kerkrade, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
16 - 24 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

Per direct is Stichting Discovery Museum op zoek naar een enthousiaste en betrokken

Zakelijk directeur-bestuurder (0,6 fte)

Discovery Museum op het Museumplein te Kerkrade komt voort uit de voormalige musea Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center. Het combineert de thema's van deze musea - aarde, ontwerp, wetenschap & technologie - in één museum voor één publiek: iedereen die nieuwsgierig is.

Het museum herbergt een grote diversiteit aan activiteiten: naast interactieve wetenschapsexposities, adembenemende en unieke films (met bijvoorbeeld een bijzondere kijk op de aarde), tentoonstellingen over innovatieve producten en design en leerzame workshops, bieden we ook creatieve labruimtes waar de bezoeker zelf aan de slag kan.

Discovery Museum wil iedereen betrekken in het collectief om de aarde tot een betere plek te maken. Het museum geeft op een toegankelijke en leerzame manier inzicht in hoe de wereld werkt op het gebied van wetenschap en techniek. Deze inzichten en het leggen van verbanden tussen verleden, heden en toekomst, veranderen wereldbeelden en gedachtepatronen.

Discovery Museum geeft bezoekers kennis, kunde en inspiratie om zelf bij te dragen aan positieve verandering. Daarnaast wil Discovery Museum een kenniscentrum zijn op het gebied van aarde, wetenschap, techniek en ontwerp, dat in verbinding staat met verwante instellingen en de mens zelf. De activiteiten van het museum zijn gericht op reflectie en debat, en dragen bij aan verbetering van harmonie tussen mens, natuur en maatschappij.

Positie
De statutaire directie van de stichting bestaat uit de algemeen directeur en de zakelijk directeur. Deze laatste functie is nieuw voor de organisatie en wordt momenteel op interim basis ingevuld. Besloten is nu over te gaan tot vaste invulling. De algemeen directeur is voorzitter van de directie en het boegbeeld van de organisatie. Samen vormen de algemeen directeur en de zakelijk directeur het collegiale bestuur van de stichting, rapporterend aan de Raad van Toezicht. De directieleden hebben als eerste aanspreekpunt de voorzitter van de Raad van Toezicht, daarnaast heeft de zakelijk directeur rechtstreeks contact met de audit commissie van de Raad van Toezicht. Beide directeuren opereren met respect voor elkaars verantwoordelijkheidsgebieden en hebben altijd het streven om tot eenduidige bestuursbesluiten te komen.

Functie
De zakelijk directeur draagt zorg voor een gezonde financiële exploitatie, een efficiënte bedrijfsvoering en een doelmatige en inclusieve organisatie. Vanuit dit perspectief is de zakelijk directeur verantwoordelijk voor o.a. Financial Control, HRM & contractbeheer, IT-beleid & -beheer en Collectie & Erfgoed. Dit betekent dat de accenten voor de zakelijk directeur primair liggen op het borgen van een sluitende begroting in meerjarenperspectief en voldoende reserves om onzekerheden op te kunnen vangen. Daarnaast het verder vormgeven van de ingezette organisatorische verbeterprocessen en bedrijfsvoering, gericht op een effectieve inrichting van een resultaatgerichte, professionele en klantgerichte organisatie. Bij het structureel verder vergroten van de eigen inkomsten, het ontwikkelen van een strategie voor duurzame financiering én het investeren in en het leiding geven aan behoud en verdere uitbreiding van een effectieve relatie met stakeholders, heeft de zakelijk directeur een belangrijke rol. Hiermee krijgt de zakelijke kant zowel intern, als extern een impuls.

Profiel
Discovery Museum zoekt een zakelijk directeur die bij voorkeur beschikt over een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare opleiding, kennis en ervaring in een leidinggevende financiële functie. De zakelijk directeur:

· is het financieel geweten van de instelling en door kennis, ervaring en optreden bij uitstek in staat vorm en leiding te geven aan de financieel administratieve geleding en waar noodzakelijk initiatieven neemt tot verdere verbetering van administratieve processen en de management informatievoorziening,

· draagt eindverantwoordelijkheid voor de administratieve organisatie, de ICT infrastructuur en het personeelsbeleid van het museum,

· is verantwoordelijk voor de periodieke management informatievoorziening binnen de stichting en de financiële informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en de Provincie Limburg,

· heeft de kwaliteiten, senioriteit en ervaring om de instelling in alle voor het museum relevante contacten te kunnen vertegenwoordigen,

· heeft leidinggevende kwaliteiten om een kleine groep professionals binnen het verantwoordelijkheidsgebied adequaat aan te sturen en bij afwezigheid van de algemeen directeur de hele organisatie aan te sturen,

· heeft affiniteit met culturele instellingen en de wijze waarop deze gefinancierd worden.

Kortom: Een daadkrachtige en ondernemende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden en een verbindende en empathische bestuursstijl. Iemand met drive en ambitie, die scherpzinnig is, open en transparant opereert en de zakelijke belangen van het museum vooropstelt in een permanente dialoog met de algemeen directeur en daarmee met oog voor het specifieke profiel van het museum.

Functie-eisen

Kennis
Discovery Museum zoekt een zakelijk directeur:

· die de kennis en ervaring heeft om de financiële eindverantwoordelijkheid voor een culturele instelling te dragen, bij voorkeur een register controller met een accounting achtergrond,

· die ervaring heeft met interne en externe informatievoorziening (management informatie, jaarrekening, projectverantwoordingen),

· die in het bijzonder kennis heeft van projectmanagement,

· die een goede kennis heeft van Nederlands en Engels; Duits strekt tot aanbeveling,

· die vertrouwd is met de moderne elektronische communicatievormen.

Eigenschappen en vaardigheden
Discovery Museum zoekt een zakelijk directeur die:

· gelijktijdig meerdere projecten kan aansturen (plannen, delegeren, voortgangscontrole),

· goed kan communiceren (in diverse rollen en situaties: bestuurder, leider, voorzitter, calamiteiten, et cetera),

· in staat en bereid is om in goede onderlinge verstandhouding met de algemeen directeur het voorgenomen beleid voor de komende jaren vorm te geven en realiseren,

· oog heeft voor de grote lijnen en langetermijnstrategie, maar ook voor de details en de dagelijkse praktijk,

· bovendien een gastvrije en innemende persoonlijkheid is, die de medewerkers, het publiek, de stakeholders en alle overige relaties op waarde weet te schatten,

· een bindende persoonlijkheid is, die coachend kan optreden,

· effectief en besluitvaardig opereert en in staat is tot productieve samenwerking met professionals,

· een betrouwbare partner is voor de relaties van het museum,

· zich betrokken voelt bij de wereld van musea.

Inzet en arbeidsvoorwaarden
Het betreft een parttime positie van 0,6 fte. Aanstelling vindt eerst plaats op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Er wordt een marktconform salaris geboden op basis van schaal 14 van CAO Sociaal Werk.

Discovery Museum onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en sluit aan bij de Sociale agenda van de Provincie Limburg. We willen een open en inclusief museum zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig en gerespecteerd voelt.

Reageer vóór 18 augustus 2021 door je sollicitatie per mail te sturen naar: solliciteren@discoverymuseum.nl. Vermeld de code ZDI21 in de onderwerpregel.

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Hans Gubbels: h.gubbels@discoverymuseum.nl of 045-5676024.

De eerste gesprekken vinden plaats in de periode van 25 augustus tot en met 3 september 2021. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.