Bekijk alle vacatures van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)

Op de website www.stt.nl zijn informatie over de werkwijze van STT, eerdere en lopende toekomstverkenningen en voorbeelden van eindrapporten in PDF-vorm te vinden.