1. Vacatures
 2. Universiteit Leiden (LEI)
 3. Bijzonder Hoogleraar, voor de bijzondere leerstoel ‘Verdraagzaamheid’

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bijzonder Hoogleraar, voor de bijzondere leerstoel ‘Verdraagzaamheid’

Universiteit Leiden, de Stichting Uytenbogaert en de Faculteit Geesteswetenschappen zoeken een Bijzonder Hoogleraar, voor de bijzondere leerstoel ‘Verdraagzaamheid’

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Cleveringaplaats, Leiden, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

De bijzondere leerstoel ‘Verdraagzaamheid’ is in het leven geroepen door de Stichting Leerstoel Uytenbogaert om historische diepgang en reflectie te bieden op een gebied dat momenteel een grote rol in het publieke en politieke debat vervult. Verdraagzaamheid is voor het functioneren van een democratie en voor de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden onmisbaar. 

De nieuw te benoemen hoogleraar wordt benoemd door de Stichting Uytenbogaert en wordt te werk gesteld bij het LIAS.

Werkzaamheden

 • Verrichten van academisch onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid van de vroegmoderne tijd tot heden, in het bijzonder vanuit een interdisciplinair historisch en juridisch perspectief, binnen het LIAS;
 • Ondersteuning en versterking van interdisciplinair onderzoek en onderwijs en van samenwerkingsverbanden met bestaande afdelingen die zich met vraagstukken bezighouden van vrijheid en verdraagzaamheid, oude en nieuwe religieuze conflicten en van de achtergronden van fanatisme en intolerantie;
 • Samenwerking met afdelingen op het gebied van de juridische bescherming en normering van klassieke rechten en vrijheden van burgers;
 • Begeleiden van promovendi;
 • Onderwijs verzorgen inclusief scriptiebegeleiding, in het BA-programma Religiewetenschappen, in de MA Religious Studies en/of de Educatieve Master Religie en Levensbeschouwing, alsmede in MA-programma’s van de Faculteit Rechtsgeleerdheid;  
 • Het bij een breed publiek onder de aandacht brengen van de relevantie en resultaten van het onderzoek op het gebied van verdraagzaamheid en van nationale en internationale discussies op het gebied van verdraagzaamheid en publieke meningsvorming van en over meerderheids- en minderheidsgroepen door middel van lezingen en andere publieke optredens, en publicaties in oude en nieuwe media.

Functie-eisen

 • Gepromoveerd bij voorkeur op het onderzoeksgebied of op een verwant terrein;
 • Bezit aantoonbare expertise op het gebied van verdraagzaamheid;
 • Hij/zij is geïnteresseerd in de verbinding tussen de studie van verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid en hedendaagse comparatieve en theoretische aspecten van religiestudies;
 • Bezit uitstekende, aantoonbare onderzoekskwaliteiten en ruime onderzoekservaring op het gebied van de studie naar verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid sinds de zestiende eeuw;
 • Hij/zij is in staat en bereid tot samenwerking met experts op het gebied van juridische normering van verdraagzaamheid en vrijheden, zoals onder andere het recht op non-discriminatie, op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en godsdienstuitoefening;  
 • Heeft ervaring met het begeleiden van promovendi;
 • Is in staat om onderzoeksgelden aan te trekken;
 • Is zichtbaar in en levert een bijdrage aan het internationale onderzoeksveld van de studie van religie en maatschappij;
 • Hij/zij beschikt over aantoonbaar goede onderwijskwaliteiten en onderwijservaring op het gebied van de historische en/of juridische studie van religie en maatschappij;
 • Heeft goede organisatorische en bestuurlijke vaardigheden;
 • Beheerst het Nederlands en het Engels uitstekend;
 • Is het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of de bereidheid deze in de Leidse context te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

De bijzonder hoogleraar komt niet in dienst van de Universiteit Leiden, de CAO NU is niet van toepassing. De Stichting Uytenbogaert financiert de leerstoel. De leerstoel wordt voor een periode van vijf jaar met een omvang van twee dagen in de week (0.4 fte) ingesteld bij de Universiteit Leiden bij het LIAS.

BKO
De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijs certificaat (BKO) of bereid is dit binnen twee jaar te behalen.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Additionele informatie

Nadere informatie over de positie is te verkrijgen bij de decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen, Mark Rutgers, email m.r.rutgers@hum.leidenuniv.nl.