1. Vacatures
 2. Universiteit Twente (UT)
 3. Postdoc Citizen Science Filosofie en Ethiek

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Postdoc Citizen Science Filosofie en Ethiek

In het 3-jarige onderzoeks- en innovatieprogramma TOPFIT Citizenlab werken burgers, zorgprofessionals en bedrijven samen met wetenschappers aan het …

meer dan een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Drienerlolaan, Enschede, Overijssel
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 3255 - € 4978 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

In het 3-jarige onderzoeks- en innovatieprogramma TOPFIT Citizenlab werken burgers, zorgprofessionals en bedrijven samen met wetenschappers aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovaties voor zorg en gezondheid.

Citizen Science in domein van Zorg & Gezondheid
In de nabije toekomst staan we voor grote uitdagingen om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden. Dit vraagt om een nieuw soort oplossingen die zorg kan voorkomen, vervangen of verplaatsen. Doordat er steeds meer bekend wordt over de rol van gedrag, leefstijl en leefomgeving op onze gezondheid, komt meer nadruk te liggen op preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij bestaat in Nederland het streven om de bevolking vijf jaar langer gezond te houden. Bij het toewerken naar betere gezondheid en de aandacht voor preventie, komt de burger steeds centraler te staan. Dit past ook bij de trend van zelfmanagement en zelfcontrole in de zorg, waarbij de burger meer inzicht in en autonomie over de eigen gezondheid wil hebben. Dat vraagt om meer betrokkenheid van de burgers bij het onderzoeken, testen, aanpassen, en implementeren van innovaties. Maar ook het uitdenken van en betekenis geven aan gezondheidsproblemen en relevante technologische innovaties, ook wel citizen science genoemd.

TOPFIT Citizenlab
Het TOPFIT Citizenlab werkt vóór en dóór burgers aan een citizen science methodiek die past en toepasbaar is in de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om burgers in diverse stadia van hun gezondheid, volgens het principe van ‘positieve gezondheid’; het vertrouwen in het vermogen van mensen om met levensuitdagingen om te gaan en eigen regie te voeren. De situatie van de betreffende persoon vormt altijd het vertrekpunt: zijn of haar gezondheidssituatie, werkomgeving en rol van nieuwe technologie. Burgers worden op verschillende manieren betrokken bij het TOPFIT Citizenlab. Bijvoorbeeld door experimenteerruimtes open te stellen voor onderzoek door of met burgers (‘Citizenlab Locaties’), door burgers actief te betrekken (‘Citizenlab Mobiel’) en een open platform te creëren waarmee burgers zelf hun data kunnen verzamelen, analyseren en resultaten kunnen delen (‘Citizenlab Digitaal’).

Voor dit ambitieuze project zijn we bij de Universiteit Twente op zoek naar 6 collega’s. Deze collega’s zullen terecht komen in een uniek programma waarin Rijk en Regio meekijkt en de nadruk niet (alleen) ligt op wetenschappelijke publicaties, maar zeker ook op de impact in de maatschappij. Naast het toewerken naar de doelstellingen van je eigen deelproject binnen het TOPFIT Citizenlab, werk je in hoge mate samen in een multidisciplinair team van postdocs (op de universiteit) en de overige projectpartners (op projectniveau) op de talloze dwarsverbanden die dit project telt. Samen werken jullie toe naar een duurzaam model zodat het Citizenlab ook na de projectperiode blijft draaien met een enthousiaste community van betrokken burgers en wetenschappers. Tenslotte word je verwacht mee te bouwen aan het domein citizen science binnen onze universiteit.

De overige vacatures bij de Universiteit Twente en Saxion zijn te vinden op de TOPFIT Citizenlab website: https://www.utwente.nl/nl/techmed/kennisuitwisseling/topfit-citizenlab/vacatures/

Het Citizenlab is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Regiodeal Twente door middel van bijdragen vanuit de Regio Envelop van het Rijk, de Provincie Overijssel en Regio Twente.

Vakgroep WIJSBEGEERTE
De vakgroep Wijsbegeerte richt zich op de filosofie en ethiek van technologie en de technische wetenschappen. Ze heeft drie onderzoekslijnen: ethiek van technologie, mens-techniekrelaties, en filosofie van wetenschap in praktijk. De afdeling is mede verantwoordelijk voor het masterprogramma Philosophy of Science, Technology, and Society (PSTS) en biedt een breed scala an bachelor- en mastervakken aan binnen vrijwel alle opleidingen van de Universiteit Twente. De afdeling is onderdeel van het 4TU.Centre for Ethics and Technology, de Netherlands Graduate School for Science, Technology and Modern Culture, en de Dutch Research School for Philosophy. Meer informatie: https://www.utwente.nl/en/bms/wijsb.


De uitdaging
Het postdoc project richt zich op de ethische en filosofische vragen die gerelateerd zijn aan Citizen Science en het CitizenLab. Het ethische deel van het project heeft als doel het ontwikkelen van een kader voor ‘Citizen Ethics’, gericht op het inventariseren en adresseren van ethische vragen ten aanzien van (medische) technologie, vanuit het perspectief van burgers, gebruikers en patiënten in plaats van medische en ethische experts. Wat zijn, vanuit het perspectief van gebruikers, de normatieve dimensies van (medische) technologieën en hoe kunnen die betrokken worden in het ontwerp, de implementatie en het gebruik ervan? Hoe kan het actief betrekken van burgers en patiënten voorkomen dat de doelstellingen van preventieve geneeskunde omslaan in paternalisme? Daarnaast richt dit postdoc project zich op het onderzoeken van de kennisproductie in citizen science en citizenlabs. Welke rol speelt de interactie tussen burgers en technologische infrastructuur in deze kennisproductie? Welke expertise is ervoor nodig, en welke expertise komt erin tot stand? En hoe kan de positie van de citizen science onderzoeker begrepen worden, die zowel subject als object van onderzoek is, omdat zij of hij onderzoek doet naar zichzelf en het eigen lichaam? Tot slot zal het project onderzoeken op welke manier citizen science en citizen labs gezien kunnen worden als onderdeel van een democratiseringsproces in de wetenschap, en wat de implicaties daarvan zijn voor ons begrip van zowel wetenschap als democratie. Het postdoc project zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het DesignLab van de Universiteit Twente.

Functie-eisen

 • je bent een gepromoveerd onderzoeker op het gebied van de filosofie, ethiek, of wetenschaps- en techniekonderzoek; specialisatie in de techniekfilosofie of techniekethiek is een pre
 • je hebt ervaring met empirische filosofie en/of empirische onderzoeksmethoden, in het bijzonder kwalitatieve interviews
 • je hebt affiniteit met de visie van Citizen Science, het werken in een transdisciplinair team, design thinking, technologie en met zorg, welzijn en medische technologie
 • je hebt de ambitie om zelf en actief bij te dragen aan het betrekken van burgers in zorgonderzoek, op een transdisciplinaire wijze

Jouw competenties

 • sterke analytische vaardigheden
 • communicatieve vaardigheden (basis Nederlands en vloeiend Engels op C2 niveau)
 • inlevingsvermogen (in relatie tot contact met burgers)
 • samenwerking (samen met collega-postdocs en burgers tot resultaten komen)
 • Flexibel handelen (het project zal zich vormen gedurende de komende jaren)
 • creatief en onafhankelijk te werken

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met prof.dr. Peter-Paul Verbeek, Hoogleraar techniekfilosofie en wetenschappelijk co-directeur DesignLab Universiteit Twente, email p.p.c.c.verbeek@utwente.nl, telefoonnummer 053-4894460.

Uw sollicitatie, vergezeld van een motivatiebrief en actueel Curriculum Vitae, kunt u tot uiterlijk 10 november 2019 uploaden via onderstaande link. Screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een uitdagende functie met veel ruimte voor jouw eigen ideeën en initiatieven.
Het betreft een positie voor 28 tot 38 uur per week voor in beginsel 2 jaar.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Nederlandse Universiteiten.
Het salaris bedraagt afhankelijk van je opleiding en ervaring als Onderzoeker/Postdoc tussen € 3.255 en € 4.978 bruto per maand op (schaal 10/11) op fulltime basis.