1. Vacatures
 2. Universiteit Utrecht (UU)
 3. Phd positie: De rol van de microbiële gemeenschap in veenafbraak en bodemdaling (1,0 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Phd positie: De rol van de microbiële gemeenschap in veenafbraak en bodemdaling (1,0 fte)

Wil jij bijdragen aan onderzoek om de broeikasgasemissies uit veenweidegebieden te beperken?

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Domplein, Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 40 uur
Salarisindicatie:
€ 2395 - € 3061 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Ontwatering van veenbodems voor landbouwkundig gebruik resulteert in een versnelde afbraak van veen door indringing van zuurstof. De veenafbraak is een microbiologisch proces waarbij bacteriën en schimmels het organisch materiaal omzetten in CO2 en water. Onder bepaalde omstandigheden ontstaan hierbij ook de nog sterkere broeikasgassen methaan en lachgas. Naast de emissie van broeikasgassen leiden ontwatering en veenoxidatie ook tot een sterke bodemdaling in het veengebied. In 2019 is het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) gestart. Voor dit NOBV zijn we op zoek naar een enthousiaste PhD kandidaat die onderzoek wil doen naar de effecten van beheersmaatregelen op de samenstelling en het functioneren van de microbiologische gemeenschap die betrokken is bij veenafbraak. Daarbij kijken we zowel naar afbraak met zuurstof, als anaerobe veenafbraak, waarbij alternatieve terminale elektronenacceptoren de plek van zuurstof innemen. Inzicht in de dynamiek, de samenstelling en metabolische karakteristieken van de microbiële gemeenschap kan worden gebruikt om 1) toekomstige emissierisico’s in kaart te brengen en 2) maatregelen te ontwikkelen om de microbiële afbraakprocessen zodanig te manipuleren dat de uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt.

De vraagstelling van dit PhD-project is dus tweeledig:
A. Wat zijn de effecten van de beheersmaatregelen op de microbiële activiteit gerelateerd aan de totale broeikasgasemissie uit het veenweidegebied onder anaerobe en aerobe omstandigheden?
B. Wat zijn de effecten van de beheersmaatregelen op de samenstelling en functionaliteit van de microbiële gemeenschap en hoe kunnen we deze manipuleren met beheersmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken?

Als de PhD kandidaat ga je onderzoek doen naar de oxidatie van veenbodems en de functionele diversiteit, activiteit en dynamiek van de aanwezige microbiële gemeenschap. Hierbij kijk je met behulp van een respirometer en een MicroResp-platen naar de relatie tussen beheersmaatregelen en CO2-productie in het bodemprofiel van veenweiden. Voor de karakterisering van de microbiële gemeenschap wordt gebruik gemaakt van moleculaire onderzoekstechnieken (o.a. next generation sequencing en metagenomics). Om het substraatgebruik en de functionele diversiteit te bepalen van de microbiologische gemeenschappen in de verschillende bodemlagen worden zogenaamde EcoPlates gebruikt van het merk BIOLOG (Biolog Inc., CA, USA). Uiteindelijk is het doel om snelle fingerprinting methoden (proxies) te ontwikkelen voor de microbiële gemeenschap die informatie verschaffen over de oxidatiegevoeligheid van veentypen onder verschillende beheerregimes. Tevens zullen er experimenten gaan lopen waarmee de bodemmicrobiële gemeenschap zal worden geherstructureerd om te onderzoeken of dit de uitstoot van broeikasgassen kan terugdringen. We vragen je de gegevens uit dit onderzoek te verwerken in 4 wetenschappelijke publicaties en de resultaten te presenteren op nationale en internationale congressen.

Functie-eisen

Voor deze PhD-positie zijn we op zoek naar een gedreven en gemotiveerde kandidaat met:

 • een masterdiploma of equivalent in de ecologie, microbiële ecologie, bodemkunde of biogeochemie;
 • een sterke interesse voor mechanistisch microbieel-ecologisch onderzoek;
 • een goede beheersing van academisch Engels, zowel mondeling als in geschrift;
 • een voldoende beheersing van het Nederlands om contact te onderhouden met agrariërs en beleidsmedewerkers;
 • het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen presteren;
 • goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een fulltime dienstverband van 1,0 fte voor vier jaar in een dynamische internationale werkomgeving bij de groep Ecologie en Biodiversiteit van de Universiteit Utrecht;
 • Een voltijds bruto maandsalaris dat loopt van € 2.395,- in het eerste jaar tot € 3.061,- in het vierde jaar;
 • Voordelen inclusief 8% vakantiebonus en 8,3% eindejaarsuitkering;
 • Een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.


Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen en sport. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden zelf uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien.

Meer informatie over werken bij de faculteit Bètawetenschappen vind je hier.

Additionele informatie

Als je vragen hebt over deze functie, stel ze gerust aan Mariet Hefting, via M.M.Hefting@uu.nl.

Heb je een vraag over de sollicitatieprocedure? Stuur dan een mail naar science.recruitment@uu.nl o.v.v. de functietitel.