1. Vacatures
  2. Universiteit van Amsterdam (UvA)
  3. Hoogleraar Constitutioneel Recht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Hoogleraar Constitutioneel Recht

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zoekt een fulltime hoogleraar Constitutioneel recht die op inspirerende wijze leiding kan geven aan onderzoek en onderwijs …

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Nieuwe Achtergracht, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 5749 - € 10106 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zoekt een fulltime hoogleraar Constitutioneel recht die op inspirerende wijze leiding kan geven aan onderzoek en onderwijs dat ziet op de uitdagingen waarmee de democratische rechtsstaat wordt geconfronteerd.

De leerstoel Constitutioneel recht maakt deel uit van de afdeling Publiekrecht, sectie Staats- en bestuursrecht. Binnen deze sectie bestaan verder leerstoelen op het terrein van het bestuursrecht, milieurecht, aanbestedingsrecht, gezondheidsrecht en rechtspleging. De sectie bestaat hiernaast momenteel uit vijf UHD’s, drie UD’s, twee docenten en drie promovendi, die gezamenlijk een enthousiaste groep wetenschappers vormen.

Voor de invulling van de vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat met een uitstekende wetenschappelijke track record op het gebied van het constitutioneel recht en met aantoonbare belangstelling voor de verbinding tussen het constitutioneelrechtelijk en het bestuursrechtelijk onderzoek, onderwijs en de rechtspraktijk en het publieke debat.

Werkzaamheden

Onderzoek:

Het onderzoek van de hoogleraar heeft betrekking op het constitutioneel recht in brede zin. De vraag op welke wijze de democratische rechtsstaat -met inbegrip van grondrechten- veerkrachtig kan blijven in het licht van nieuwe maatschappelijke werkelijkheden, zoals pandemieën, digitalisering en de klimaatcrisis kan hierbij richtinggevend zijn. De faculteit streeft naar verbinding van onderzoek tussen verschillende rechtsgebieden; voor het constitutionele recht ligt verbinding met onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld bestuursrecht, Europees en internationaal recht en informatierecht voor de hand.

De hoogleraar zal een leidende rol spelen in het verder ontwikkelen van de onderzoeksvisie en -strategie van de sectie Staats- en bestuursrecht. Zij/hij zal samen met onder meer de hoogleraar Bestuursrecht invulling geven aan een onderzoeksplatform waarin het staats- en bestuursrechtelijk onderzoek aan de UvA een plek krijgt. Dat platform zal de onderzoekslijnen op het terrein van het staats- en bestuursrecht samenbrengen en zichtbaar maken, in verbinding met andere relevante onderzoeksgroepen in de faculteit en de UvA.

Onderwijs:

De te benoemen hoogleraar draagt bij aan het onderwijs in de bachelor Rechtsgeleerdheid en in de mastertrack Staats- en bestuursrecht. Binnen de faculteit loopt een programma onderwijsvernieuwing. De leerstoelhouder draagt bij aan het vormgeven van de vernieuwing in het staatsrechtelijke onderwijs, onder meer door ontwikkeling en toepassing van activerende onderwijsvormen. In de bachelorfase sluit het onderwijs op het gebied van constitutioneel recht aan bij het door de faculteit gehanteerde motto Jurist vanaf dag één, waarbij we studenten opleiden tot juristen die niet alleen een uitstekende kennis hebben van het positieve recht, maar die zich ook bewust zijn van hun verantwoordelijkheid als jurist en van de impact van het recht en hun handelen op de maatschappij. Binnen de mastertrack Staats- en bestuursrecht staan de grondslagen van de democratische rechtsstaat, ingebed in het proces van de Europese integratie (EU, EVRM), centraal en is het de ambitie is om studenten op te leiden die het recht niet zonder meer als status quo aanvaarden. In de masterfase biedt de faculteit een programma voor experiential learning aan onder de naam Amsterdam Law Practice, dat in de track Staats- en bestuursrecht tot uitdrukking komt in het vak Staats- en bestuursrecht in de praktijk. Tevens bevat de masteropleiding onderzoeksgerichte onderdelen, zoals het onderzoeks- en scriptietraject. De leerstoelhouder draagt bij aan het vormgeven van deze onderdelen in het onderwijs.

De sectie verzorgt verder onderwijs in de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) en in het Amsterdam University College (AUC).

Bestuurlijke taken:

De hoogleraar zal gezamenlijk met de hoogleraar Bestuursrecht leiding geven aan de sectie Staats- en bestuursrecht. Samen met de hoogleraren van de secties Belastingrecht, Strafrecht en Gezondheidsrecht zal hij/zij ook leiding geven aan de Afdeling Publiekrecht.  

 

Functie-eisen

De aan te trekken hoogleraar:

  • is gepromoveerd op het terrein van het constitutioneel recht, doet gezaghebbend en vernieuwend onderzoek op dit terrein en heeft de ambitie dit onderzoek te verbinden met andere rechtsgebieden en de rechtspraktijk en heeft het vermogen de resultaten van onderzoek voor een breed publiek helder uiteen te zetten;
  • heeft een inspirerende visie op onderwijs op het gebied van constitutioneel recht en de verbinding met het onderzoek, kan die visie goed overbrengen, en kan van daaruit bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het staats- en bestuursrechtelijk onderwijs binnen de universiteit;
  • heeft ervaring met het opzetten en ontwikkelen van onderzoeksprojecten en –programma’s en is in staat tweede en derde geldstroom onderzoek te genereren en te begeleiden;
  • heeft uitstekende didactische kwaliteiten (beschikt over een BKO en eventueel ook SKO), of is bereid deze te halen, en heeft affiniteit met het geven van activerend academisch onderwijs;
  • heeft ervaring met het begeleiden van promovendi;
  • is (of heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot) een verbindend leider, heeft uitstekende contactuele eigenschappen en wil investeren in het samenwerken in teamverband.

Ook kandidaten die niet volledig aan alle eisen voldoen, maar menen dat dit binnen afzienbare tijd wel het geval zal zijn, worden uitgenodigd te reflecteren.

Voor meer informatie zie hier het structuurrapport/profiel van de leerstoel.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod

Het dienstverband is voor 38 uur per week. Het salaris is conform de salarisschalen voor hoogleraren aan Nederlandse universiteiten (CAO Nederlandse Universiteiten), variërend van €5.749 tot €10.106 bruto per maand bij een volledige werktijd. Afhankelijk van deskundigheid en ervaring. De secundaire arbeidsvoorwaarden aan Nederlandse universiteiten zijn aantrekkelijk en omvatten 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Additionele informatie

Voor vragen over de functie of de afdeling kunt u contact opnemen met: